Categorie: De groep

Johan Oldenkamp

Plato’s allegorische grot Zijn we dan altijd door de "wetenschap" op het verkeerde been gezet? En zou dat zelfs bewust gedaan zijn om ons mensen te kunnen manilpuleren. Het wordt me steeds duidelijker dat er meer is dan we op…

Stichting FreeEnergy4All

Op  20 nov . 2010 is  de Stichting FreeEnergy4All opgericht,  die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn. Nieuwe mogelijkheden om mee te helpen…

Vaccineren? – blijf gezond – tips

Wij  hebben gemeend deze nieuwsbrief onder Uw aandacht te moeten brengen. Wat ons momenteel overkomt is zo ongeloofwaardig, dat ik ervaar, dat velen in mijn omgeving het niet willen horen of geloven.. Vaak krijg ik te horen… "Geloof je dat nou…

Wie wil er meedoen met de Tipi

   Op onze laatste bijeenkomst kwam naar voren gekomen dat we met z’n allen best een tipi willen hebben om te gebruiken tijdens onze volgende bijeenkomsten. Er waren behoorlijk wat mensen aangaven mee te wilden doen.   Nu dan de…

Oplossingen

Oplossingen zijn er genoeg Wat minder ego en meer medewerking politiek lost al veel op foto genomen op het Bruggen Bouwen Symposium Nulpunt Energie Groep Open source + samenwerking + GGG, R&D, kennisverspreiding, stimuleren, bijeenkomsten, … Allicht BV Amsterdam Dit…