Uitvinden hoe werkt dat?

De Doe-Ploeg  – gedachtengoed van Otto van Nieuwenhuijse

Deel 2: initiatief voor een Doe-Ploeg; voor nieuwe-apparaten-bouw.
Deel 3: samenwerken voor het behalen van resultaten
Deel 4: informatie geneeskunde
Fasica – een nieuwe visie op het samenspel van trillingen

 

Binnen de Nulpuntsgroep zijn er veel en heel verschillende praktische initiatieven.
Het doet zich voor in de vorm van enkelingen, die afzonderlijk hun werk doen.
Het gaat soms om zonderlingen, het gaat altijd om uitzonderlijk werk.
Maar het gaat daardoor ook over afzondering, met soms te weinig vooruitgang.

Deel 2
 

Het gebrek aan vooruitgang komt aldoor door gebrek aan gedachtenontwikkeling.
Dat is vanzelfsprekend: we moeten proberen te voor-zien, wat we (nog) niet zien.
Uitvinden gaat over het  verder kijken dan dat wat we inmiddels al kennen.
Maar vooral, om het nieuwe inzicht te kunnen concretiseren, manifesteren.
 
Dat is waarom ik me in die gedachtenprocessen ben gaan verdiepen.
Mijn eerste publicatie aller tijden ging daar al (ondermeer) over: “genie versus gekte”.
Genie maakt een gedachtenstap die via een sprong bij de bestaande werkelijkheid aansluit.
Gekte maakte een gedachtensprong die contact met die werkelijkheid verliest.
 
Er is een directe samenhang tussen wat we denken en de fysieke werkelijkheid.
De fysieke werkelijkheid is een manifestatie/materialisatie van informatie.
Fase-verandering leidt tot atomaire/moleculaire/materie samenhang ordening.
We hebben daarbij nooit te maken met objecten, maar met de vormingsprocessen.
 
Dat betekent ook dat we in dat wat we doen de werkelijkheid (ver)vormen.
Vanuit onze gedachten kunnen we (dat heet magie) de werkelijkheid vormen.
Vanuit de materie kunnen we (dat heet technologie) de werkelijkheid vervormen.
Tussen die beide opties ligt een verband, waarvoor we de sleutel in ons lichaam vinden.
 
Elk nieuw inzicht ontstaat daardoor altijd vanuit een individu.
Maar het delen van dat inzicht vergt overdracht van individuen naar groepen.
Hoe dat werkt kunnen we zien … in ons levende lichaam.
Het gaat om de overdracht van informatie van cellen, naar organen, naar ons lichaam. Naar elkaar.
 
Willen we effectief apparaten kunnen bouwen, dan moeten we ons lichaam begrijpen.
Vanuit ons lichaam kunnen we bouwen waarmee we contact kunnen maken.
Vanuit onze geest kunnen we uitvinden wat we ons als idee kunnen bedenken.
Maar we kunnen het alleen realiseren in de werkelijkheid als we het kunnen delen.
 
Vandaar dat ik (me) voorstel om een doe-groep te vormen gebaseerd op delen van informatie.
Goed, ik weet dat er mensen zijn die dat niet willen; hen gaat het om ‘geld’.
Er zijn net zo andere mensen die het alleen gaat om hun ‘eigen gelijk’.
Die mensen vergeten dat we elk, per definitie, maar een deel van het geheel zijn/zien.
 
Zodra je dat doorziet, kan je verschillen in visie/inzichten overbruggen.
We zijn elk een cel in het lichaam van de mensheid; daarin complementeren we elkaar.  (Eenheidsbewuwstzijn)
Je kan zien hoe begrip van watergas bruikbaar is. De Joe cell waarvan het begrip helpt om magneet  motoren te bouwen, waarvan het begrip helpt om …
Uiteindelijk is en blijft het universum een integraal elektromagnetisch-radio-informatie veld.
 
Vandaar mijn voorstel om onze praktijk ervaringen te overleggen, en van elkaar te leren.
Niet om onzin vragen/opmerkingen te krijgen van anderen die het niet kunnen begrijpen.
Niet om te doen alsof we gelijk hebben in wat we beweren (“anders werkte het al, toch?”).
Het gaat erom om met  elkaar tot nieuwe inzichten te komen; die (wel) kunnen werken.
 
In de denk-groep gaat het erom om ons begrip in theorie‰n te kunnen vergelijken/verbeteren.
In de Doe-ploeg gaat het erom onze voorgangen/problemen in de praktijk te kunnen delen.
Vanzelfsprekend zal de doe-ploeg veel baat hebben van de ontwikkeling in de denk-groep.
Terwijl omgekeerd de doe-ploeg de basis geeft voor toetsbaarheid voor de denk-groep.
 
Het is duidelijk dat de theorie die we hebben fundamenteel NIET werkt.
Het is net zo duidelijk dat daardoor de technologie ontwikkeling vastloopt.
Ook is duidelijk dat praktische resultaten om een andere uitleg vragen.
Maar tegelijkertijd staat vast dat praktische resultaten op zich buiten kijf staan.
 
Vandaar: het voorstel voor de Doe-Ploeg.
Om elkaar op de hoogte te houden van wat we doen.
Om daardoor ook elkaar’s ervaring te kunnen gebruiken.
Zonder dat we voor elkaar/anderen aan het werk gaan …
 
Feel well
 
O#o
 
zie hier deel 1