Geluid dat niet mag

Online radio

Allereerst aandacht voor de archiefpagina van de Humanistische Omroep.
Hier staan een paar geweldige radiodocumentaires te springen om door je te worden beluisterd.

Pagina bij deel 1 van Geluid dat niet mag.
Pagina bij deel 2 van Geluid dat niet mag.
Pagina bij deel 1 van De Broncode.
Pagina bij deel 2 van De Broncode.

Geluid dat niet mag van Kees Wieringa is een meer dan fascinerend verhaal over de nog levende Nederlandse uitvinder Henry van der Heide. Met behulp van homeopatische inzichten ontwikkelde hij technieken voor het registreren van geluid en maakte hij versterkers die geluid driedimensionaal (in plaats van in stereo) weergeven. Maar zijn technieken gaan verder, zelfs zo ver dat ze mogelijk mensen op afstand kunnen beÔnvloeden: ''Als deze techniek in handen van politieke partijen belandt kan zij makkelijk misbruikt worden.'' De documentaire probeert ondermeer antwoord te geven op de vraag 'waarom zijn ideeŽn toch in de kiem zijn gesmoord door het Nederlands Omroep Bedrijf'. Toch beantwoordt zowel deze, als de volgende documentaire, niet alle vragen die de onderwerpen oproepen; desalniettemin zijn ze het beluisteren zeker waard.

 


 


Dit is een korte impressie van Radio 747 interviews van mijn kant.
Het gaat over een andere interview wat in deze thread ter zake is, dus niet het interview dat op vrijdag, 3 Oct 2003 om 11-12 uur is uitgezonden. Een paar uitgetypte fragmenten van de documentaire getiteld 'Geluid dat niet mag'.


presentator:
68 jarige Henry van der Heide was jarenlang onderzoeker bij het geluidslaboratorium van de NOS in Hilversum. Hij ontdekte dat geluidsoverdracht ook allerlei extra informatie over de werkelijkheid bevat. Deze extra informatie noemt Henry van der Heide structuur informatie. Deze structuur of ordenings informatie zou een volledige eschrijving van de werkelijkheid weergeven. Als van der Heide gelijk heeft, zijn de consequenties groot. Kan een mens beÔnvloed worden door het manipuleren van de ordenings informatie middels geluid. Van der Heide past zijn vinding niet alleen toe op geluid, maar ook op beeld. U kunt gaan luisteren naar het tweede en het laatste deel van 'Geluid dat niet mag' een documentaire van Kees Wieringa.

Kees Wieringa:
Oeh, dat doet bijna pijn aan de ogen. Zo helder.

Henry van der Heide:
Dat zit 'm hierin. Het licht van deze projector is ook helemaal gereinigd. Dat licht dat hier geproduceerd wordt in de projector is zeer zuiver, ja. Dat heeft ook geen verkeerde orderings informatie meer. En als dat licht dus valt, dus op dat scherm, dan zeg je:' Jeetje, wat is dit onvoorstelbaar wit en zuiver licht'.
Ik kan u dat ook wel laten zien. Dit is een pad in het Korvers bos hier in Hilversum. En u ziet precies de plaats waarin u zich bevindt.

Kees Wieringa:
Ja, en als je hier een tijd naar kijkt dan ervaar je dus niet meer dat je naar een dia zit te kijken.

Henry van der Heide:
Nee, je ervaart gewoon de werkelijkheid. Dat is toch leuk?!

Kees Wieringa:
En dit is ook zo scherp. Heeft u een hele bijzonder camera ofzo?

Henry van der Heide:
Als de ordenings informatie doorgegeven wordt omtrent het beeld, is dat beeld veel scherper dan wanneer je niet het ordenings informatie doorgeeft. Want de ordenings informatie is een beschrijving van hoe dat beeld er ook precies uitziet. Ordenings informatie is een 'zijns' informatie. Is een beschrijving van hoe het beeld er in feite uitziet.

Henry van der Heide:
In de oorlogstijd genas mijn vader de kinderen en al met homeopathische middelen. En ik ben eigenlijk al te vreselijk
geÔnteresseerd geweest in de homeopathie en eigenlijk, wat was daar in feite gaande bij die middelen. En toen ben ik met het volgende geconfronteerd:

Wanneer je een homeopathisch middel in contact brengt met de huid, dat je dan geweldige veranderingen in de huidweerstand kan constateren. Alleen al door het contact van de huid met het homeopathisch middel. En toen kwam het verhaal naar voren dat het ordenings informatie of de structuur informatie van het homeopathische middel, dat daar het lichaam zo sterk op zou reageren.

Kees Wieringa:
Die ordenings informatie is in feite een abstract begrip.

Henry van der Heide:
Ordenings informatie is geen signaal. Het is een 'zijns' informatie.
En die 'zijns' informatie, daar richt onze eigen 'zijn' op. Ja? Zo is het eigenlijk. Het is dus niet een spanning of een stroom, maar het is een 'zijns' informatie en die 'zijns' informatie die ervaren wij wanneer wij daarmee in aanraking komen als een verstoring van ons gemoed of als een verbetering van onze gemoedgesteldheid.

presentator:
Edwin van der Heide, de zoon van Henry.

Edwin van der Heide:
Ja, wat heeft hij ontdekt? Hij heeft....ik denk dat het echt over de waarneming gaat. Ik denk dat het gaat over van: we horen dus, maar onze oren die.....en als het perse over onze oren gaat is een ander verhaal maar die..... er gebeurt dus meer dan dat alleen maar dat trommelvlies trilt en er gebeurt dus meer dan alleen maar die spanning die op en neer gaat. En dat heeft hij natuurlijk heel overtuigend aangetoond, voor mij in ieder geval. En hij heeft een
vinger ergens op weten te leggen waar tot nu toe niemand ook maar een vinger op kon leggen. Dus hij heeft daarmee echt een waanzinnige ontdekking gedaan, hij heeft echt een waanzinnige ontdekking gedaan.

Henry van der Heide:
Het is bijzonder belangrijk dat mensen zich dit bewust zijn, buitengewoon belangrijk.

Kees Wieringa:
Waarom?

Henry van der Heide:
Nou, we krijgen ook bijvoorbeeld steeds meer zenders in de tegenwoordige maatschappij. En die zenders, ja, we hebben tegenwoordig ook draagbare telefoons, ja, met ook een zendertje erin enzovoort, en we hebben allerlei andere zenders. Die zenders die verspreiden dus niet alleen maar een hoog frequent draaggolf, maar ook een stuk ordenings informatie en dat bepaalt onze gezondheid.

In feite is het natuurlijk het meest interessant om te weten waartoe dient dit allemaal al. Daar heb ik geen antwoord op, maar dat is uiteindelijk. We zijn, naar mijn idee, langzaam maar zeker bezig om niet alleen maar het leven te gebruiken, maar het leven te begrijpen.
En dat is heel wat anders.

Kees Wieringa:
Gaat u dat nog meemaken? Dat u dat gaat begrijpen, het leven?

Henry van der Heide:
Dat is voor mij een hele essentiŽle aspect van, wat is de zin van het leven. Of ik dat ga meemaken, dat kan ik u moeilijk zeggen, maar.
Het is voor mij iets heel essentiŽels om steeds een beetje te begrijpen, waartoe dient dit allemaal.

Bert van Dijk:
Als je in de natuur iets hoort, gewoon in een natuurlijke omgeving, of in een ketse concertzaal, hoe dan ook, maar in een natuurlijke omgeving iets hoort, hoor je met je beide oren. Op het moment dat je het door een paar microfoons en luidsprekers moet weergeven hoor je het uiteraard ook met je beide oren. Maar zou eigenlijk de hele keten van microfoon, opname apparatuur, naar de luidspreker toe, moeten voldoen aan dezelfde biologische wetten als ware de oren voldoen. Van der Heiden noemt dat structuur informatie en die geeft namelijk informatie over de plaats waar jij je in die structuur bevindt. Het geeft informatie over structuur van het geluid op die plek, de bron, en dergelijke. Die informatie moet je zien mee te nemen.

Luol van Gestel:
Geluid is voedsel.

presentator:
Luol van Gestel.

Luol van Gestel:
Geluid is geestelijk voedsel. Je moet je voorstellen, als je niet kan horen, dan ben je dus doofstom. Een ongelooflijke hoeveelheid ontwikkeling die je in je leven mee krijgt, krijg je door geluid. Datrealiseren mensen zich niet, dus geluid is gewoon voedsel. Als geluid voedsel is, dan moet je ook net als bij je voedsel wat je eet, moet
je ook gewoon goeie dingen eten. En dan moet je ook geen giftige dingen gaan eten. Nou, dat is een van de redenen, dat is een van de eerste dingen die Van der Heiden me leerde is dat je geluid niet door chemische componenten moet laten gaan. Dus je kunt geen elco's of teltaal condensatoren gebruiken. Nou, je moet koolstof condensatoren, polycarbonaat, gebruiken.

Radio uitzendingen van een documentaire over Henry van de Heide zijn te vinden op:
deel 1
http://www.humanistischeomroep.nl/hos/html/programs/program.jsp?program=641&episode=16155
(realaudio 43minuten link aanwezig)
deel2
http://www.humanistischeomroep.nl/hos/html/programs/program.jsp?program=641

(realaudio 43 minuten link aanwezig


Om patent- en privacy redenenis het me niet toegestaan de Henry van der Heide technieken openbaar te maken.
Het zijn informatie technieken die langzaam aan begrepen gaan worden.

Wij zijn in de 0.groep nu toch zelf zover dat wij de technieken hebben begrepen.
Henry van der Heide was niet de enige die deze kennis tot zich kreeg.

De nulpuntgroep heeft nu ook zijn geordend geluid installaties.
Demonstratie op aanvraag.

Ik zelf werk bij mijn werk als woonbioloog soms met geordend licht.
Het ontdoet de muren va de negatieve energie=informatie

Ons laatste op informatie basis, gemaakt hulpmiddel (Harmonizer) staat nu in Drenthe.
http://www.nulpuntenergie.net/SlimSpurling/lichtringen.htm

0.Frank