nulpuntspoel

Onze herziene visie mei 2021

Wat is nulpuntenergie  
Een holistisch perspectief

2014-09-13 17_33_52-nikola tesla - Google zoekenOngelimiteerde en 100% schone energie overal en gratis voor ieder die beschikt over een apparaat om het op te wekken. Is dit een droom, werkelijkheid of toekomstmuziek? En wat is het?

Binnen een paar uur na het nemen van een SSRI voor de eerste keer, het niveau van serotonine in de hersenen en de bloedsomloop te verhogen. Toch voelen we ons niet onmiddellijk resultaat. Zoloft Sertralin Bestellen duurt weken om te werken. Waarom?
Het antwoord is ons. Ons lichaam heeft tijd om zich aan de nieuwe normale gecreëerd door een pil doorspekt met sertraline die is ontworpen om serotonine in de hersenen te verhogen. Niet alleen heeft deze SSRI medicatie helpen de hersenen absorberen serotonine in het bloed efficiënter, maar kan zelfs de samenstelling van het brein te veranderen. De hersenen heeft nieuwe receptoren te helpen absorberen de extra serotonine; bouwt en installeert extra receptoren – een biologisch proces dat kan oplopen tot acht weken. Dus, ook al Zoloft verhoogt het niveau van serotonine in ons lichaam bijna onmiddellijk, onze hersenen zijn niet onmiddellijk uitgerust om het [bron: Crowe] absorberen.
Indien echter na zes tot acht weken, Zoloft lijkt niet positief zijn invloed zijn op uw stemming, angst – of andere aandoening waarvoor het werd voorgeschreven – het is tijd om uw arts te waarschuwen. Niet elke antidepressivum zal hetzelfde werken voor elke persoon, en naar schatting 50 procent van de mensen die proberen een antidepressivum nodig hebt om een ​​ander merk of een klasse te nemen voor het vinden van een die werkt voor hen. Of, zou het zomaar kunnen dat de dosering moet worden verhoogd
Lees verder: Hier
Frank Bonte, Brikstraat 29,Zaandam,NL. Phone: +31.599513385

De kwantumnatuurkunde zou ons moeten kunnen uitleggen wat nulpuntenergie is.
Maar als er na meer dan 100 jaar één ding duidelijk is dan is het wel dat men nog steeds het laatste woord aangaande het diepste wezen van de kosmos niet vond. En dat zal volgens velen ook nooit gebeuren, de filosofische argumentatie hiervoor is onwrikbaar en zal dat ook wel blijven.
Afgezien van dit mysterie kan nulpuntenergie toch wel worden omschreven, zo niet beschreven.

 

Praten we over nulpuntenergie (ZPE of Zeropoint Energy) dan verwijs ik ook naar Dan Winter, die we op Boekestein en het biofotonenlab. in Hilversum hebben mogen ontmoeten.
Wat is je hoger bewustzijn, vortexen, aura, gravitatie en meer   Video

 

Zoveel blijkt toch anders dan we geleerd hebben. Waarom?
5 uur schokkende beelden.  Eyeopener!

 

Update 2021- Frank
Met de ervaringen die ik heb opgedaan vermoed ik dat we te maken hebben met tachyonen. Zij gaan sneller dan het licht. Zij volgen graag makkelijke banen zoals leylijnen op aarde. Maar ook de lijnen op op papier (symbolen) en draden zoals in spoelen. Ook geluid en laserlicht werken goed als drager.  Op punten waar de tachyonen kruisen, botsen ze op elkaar en geven dan hun botsings energie af. Deze schokgolven staan loodrecht op de kruising en geven een vortex. Het worden dan longitudinale golven. Daar alles in evenwicht/balans  wil blijven, zoeken ze elkaar in ruimte en tijd  weer op. Het is ook onze mind die de tachyonen dan kan beïnvloeden/sturen. Je  hebt dan een verzameling tachyonen gevangen met levens gevende eigenschappen.
Dat is volgens mij de werking van de nulpuntspoel. Een hulpmiddel om gedachten te sturen.
Als materiaal voor de spoel blijkt zijde het beste effect te geven.
Voorbeelden van spoelen op www.spoelen.net nog wel met 220V draden.
Een fles wijn in zo’n spoel smaakt lekkerder.
Je kunt er ook je huis en huisgenoten beter doen laten voelen (ontstoren)
De “energie” is de tegenpool van “angst” energie

Maak zelf zo’n spoel en ga je verbazen..
Besef dat je zelf die creatie kracht in je hebt. 
Lukt het je nog niet zelf, dan kun je ook andere hulpmiddelen gebruiken.

 

 

foto tesla museum  update 2016Frank met TL klein
Er was een Zero Point Energy museumpje in Aalsmeer in CentrumZonnewijzer.
Aan de hand van de verzamelde attributen kunnen wij uitleg geven over nulpuntenergie. Op aanvraag of tijdens lezingen gratis te bezoeken.
Helaas is het financieel niet haalbaar gebleken. Er was geen animo voor.

Maaike en Matthijs dragen deze kennis van de nulpuntenergie uit met de  The Bindu Society

 

In 2005 heeft de NASA al bevestigd dat er een energie bestaat die,
overal aanwezig is, geen gewicht heeft, overal doorheen dringt, uit alle richtingen komt een zeer hoge natuurlijke trilling heeft en sneller als het licht is!
zie de visie van: Wilhem Mohorn met toegepast in de praktijk de Aquapol. (nulpuntenergie)
update 2016 – In Zaandam een geslaagd project in verband met vochtproblemen.

Interessant voor  studenten en onderzoekers is  de Starburst Foundation

 

NULPUNTENERGIE   (visie O#o)

Laten we eerst vaststellen wat het niet is, niet mag zijn: een middel om het ons gemakkelijker te maken in de wereld zoals die nu is, onze 3D ervaring, daar nog langer in te blijven hangen. ( Deze 3D ervaring is immers niet onze eindbestemming maar een doorgangsstation. 4D is onze volgende halte. En de druk, de chaos, die we nu ervaren is een noodzakelijk kwaad om die hogere bewustzijnstoestand te bereiken. Die druk voelt men overigens juist wanneer men niet in die flow meegaat).
Wat nulpuntenergie wel is zal duidelijker worden als we eerst de ‘omgeving’ ervan verkennen.

De nog steeds gehoorde tegenwerping dat niets uit niets kan ontstaan komt voort uit onze Gregoriaans>Cartesiaans>Newtoniaans>Darwinistische taalconditionering, om gelijk maar even de causale route van ons gemankeerde denken bloot te leggen.
Nergens in tijd en ruimte bestaat ‘niet iets’ zoals dat in het algemeen wordt begrepen.
De correcte betekenis van ‘niet iets’ is dan ook ‘niet waarneembaar iets’. Bovendien ligt de grens tussen niets en iets niet vast maar wordt bepaald door onze (instrumenten van) waarneming. En zowel onze zintuigen als ons instrumentarium zijn aan verandering, aan uitbreiding, onderhevig. Vooral in onze tijd van transformatie naar een 4D waarneming zal deze grens daarom aanzienlijk verschuiven, veel meer ‘niet iets’ zal tot het iets gaan behoren.
Zonder dat er iets verandert, anders dan ons bewustzijn dat sterk toeneemt!

Dat niets kreeg in de loop der tijd vele namen:
Ether (altijd al), vectorzee (Dirac), veld van alle mogelijkheden (Mahesh Yogi) en Higgs veld (Higgs). Houdt het maar op X-factor ofwel ‘Het Veld’.
Dat de mens altijd geweten heeft van de tweeledigheid van de schepping, die een twee-eenheid en zeker geen tweedeling is, blijkt uit de volgende benoemingen:
potentieel/actueel, metafysisch/fysisch, virtueel/actueel, reëel/actueel, realiteit/werkelijkheid, wave/particle, spiritueel/materieel, transcendent/immanent, onbewust/bewust, innerlijk/uiterlijk, (zo)binnen(zo)buiten, (zo)boven(zo)onder, hemel/aarde, geest/materie, onkenbaar/kenbaar, paranormaal/normaal, niets/iets.
De precieze waarden die aan de verschillende namen wordt gegeven varieert nogal veel, dit geeft fraai weer hoe wij in het duister rondtasten.

Kwantumkundigen maken voor het onderscheid tussen niets en iets gebruik van de benamingen golven/deeltjes, potentialiteit/actualiteit en ook wel reëel/actueel.
Elektronen, atomen en zelfs moleculen gaan voortdurend over van de ene staat in de andere. Materie is daarom als een waterval, vanaf afstand is de vorm zichtbaar maar het er doorheen stromende water/golven niet. Dit verschijnsel heet ‘Kwantumsprong’. Bezien vanuit het iets gebeurt dit spontaan, zonder oorzaak. Die oorzaak is er wel maar ligt in het niets. Waarneming veroorzaakt actualisatie, schepping. Maar wat neemt waar? Mind, niet zintuigen of instrumenten.
Mind is schepper. Mind is de dromer van schepping, van materie. Kwantumjump houdt de geschapen/gedroomde vorm in stand zolang Vishnu en Shiva de balans houden. (Hindoe personificaties van opbouwende en destructieve kracht. In werkelijkheid zijn zij Brahm, de schepper, dat al of niet zijn aandacht er bij houdt…). Vorm is de potentialiteit van het niets waarin materie zichtbaar, actueel, iets wordt.

Materie is een ongewone status van disbalans en expressie van leven (negentropie). Als materie terugkeert naar zijn normale golfstatus verliest het zijn massa en energie. Dat doet het prompt als het geïsoleerd raakt, ‘vergeten’ wordt. Een eenzaam elektron, atoom of molecuul geeft ‘de geest’. Alleen met velen tezamen houden ze de moed er in. Dat komt bekend voor…

Er zijn steeds meer kwantumkundigen die het taboe durven doorbreken dat rust op onderzoek naar de metafysische of spirituele kant van het geheel. Er is dan ook geen ontkomen aan.
Feitelijk zijn de ontdekkingen van de kwantumkundigen niets anders dan herontdekkingen van zeer oude kennis die (gedeeltelijk) bewaard bleef. Denk aan de Vedische literatuur. Het is slechts het jargon dat veranderde (anders geen Nobelprijs…).

Waar het hier om gaat is het inzicht dat er een realiteit is waar onze werkelijkheid uit voortkomt.
Hierbij is geen sprake van omzetting maar slechts van structuur. Dat wil zeggen dat in Het Veld een zeer ijle structuur wordt gevormd uit een extreem kleine hoeveelheid ‘niet iets’ van dat veld.
Dit zou men enigszins kunnen vergelijken met vocht in de lucht dat tot wolken condenseert.
Bedenk dat atomen nagenoeg lege ruimte zijn, en dat dat ook geldt voor atoomdelen zoals de kern en de elektronen. Materie is niks anders dan…’niet iets’. Gestructureerd niets.
Feitelijk gaat het dan ook om niks meer dan een waarnemingsmodus, een manier van kijken en geloven. Niet om een werkelijkheid buiten ons (non-dualisme).

Ook nulpuntenergie komt dus uit het ‘niets’ zoals hierboven gedefinieerd.

Nulpuntenergie is een heel klein beetje extra ‘niets’ dat aan Het Veld wordt ontlokt. Een beetje ‘niets’ verandert dan in ‘iets’ , een potentieel wordt actueel, Golven (niet de transversale Hertziaanse golven die al tot het ‘iets’ behoren maar de niet waarneembare longitudinale golven, ook wel torsie- of scalaire golven geheten, bekend sinds Tesla) veranderen bijvoorbeeld in elektronen en daarvan weten we inmiddels wel gebruik te maken: elektriciteit.
Er zijn natuurlijk ook andere manipulaties mogelijk, denk aan wat anti-gravitatie wordt genoemd.

Tot hier toe hebben we de ‘omgeving’ van nulpuntenergie verkend, het in een ruimer kader geplaatst, en kunnen nu een definitie voorstellen:

nulpuntenergie is beweging.

Dit is meteen ook al een open deur intrappen want beweging is het enige dat bestaat!
Alles komt immers voort uit de Eerste Beweging die van de ondenkbaar kleinste soort is.
Zelfs in de stringtheorie gaat men nog van beweging uit en dan praat je toch al weer over een orde van schaalgrootte die onvoorstelbaar veel kleiner is dan het gebruikelijke kwantumniveau.

De golven en deeltjes van de kwantumnatuurkunde zijn dus ook beweging. De golfbeweging zet zich om in een roterende beweging en krijgt eigenschappen zoals energie en massa van een deeltje.
Dat kennen we van een vliegwiel en gyrokompas (weerstand tegen verplaatsing).
Dat golven geen energie en massa zouden hebben is overigens ook maar betrekkelijk. Eerlijker is het te stellen dat we niet over de meetmogelijkheden beschikken, dat het buiten bereik van onze energiemeters en ervaring valt… dat we het niet weten. Er moet ook nog zoiets zijn als een spiritueel atoom.

Wie het hier gaat duizelen doet iets fout. Het is heel eenvoudig om mentaal iets uit te vergroten.
Leadbeater (Theosofie) had daar veel op geoefend en kon zo een atoom tot kamergrootte opblazen en onderzoeken. Hij maakte omstreeks het jaar 1900 ongelofelijk gedetailleerde tekeningen van diverse atomen en liet zien dat het zeer complexe constructies zijn.
En het mooie is dat die informatie inmiddels is bevestigd door moderne technieken (die echter op geen stukken na het detail van Leadbeater tonen).
Zie www.orbitals.com waar je ook met animaties kunt spelen. En als je met google op ‘occult chemistry’ zoekt zie je al direct enig werk van Leadbeater. Je kunt in dit gratis pdf document nog veel meer details vinden. Iets voor een Nobelist in spe?

Ook blijkt uit dit werk van Leadbeater dat zich binnen een atoom nog veel niveaus van beweging bevinden. We kunnen dus concluderen dat we te maken hebben met beweging van eindeloos veel niveaus ofwel schaalgrootten, van galaxies tot moleculen (is warmte) tot strings van de stringtheorie tot…het Woord of wel de Eerste Gedachte.
Dat laatste vindt men al terug in de kwantumnatuurkunde, het idee dat de kosmos een ‘mind like’
structuur en gedrag vertoont wordt door de ‘Newton-free’ kwantumkundigen al erkend.

Het nulpunt
Er is geen nulpunt, zoals er ook geen nulpunt is op een cirkel. Anderzijds, een nulpunt kan men overal bedenken waar men het hebben wil, zolang men er maar een handleiding bij doet waarin staat wat het gebruiksdoel is. Met nulpunt wordt traditioneel 0 graden Kelvin bedoeld maar met dit thermische nulpuntsbegrip uit de oude Newtondoos hebben we eigenlijk niet veel te maken.
Een molecuul hoeft niet persé eerst 0 graden Kelvin te worden om te verdwijnen, dat kan het ook in vliegende vaart en doet dat ook (o.a. in ons lichaam van 37 graden Celsius…).
Het onderscheid potentieel/actueel of golf/deeltje is meer relevant. Het nulpunt is dan de scheidslijn tussen die twee, een scheidslijn die vooralsnog gebaseerd is op waarneming en niet op feiten.
Deze grens is als een horizon, hij gaat voor ons uit. Toenemend bewustzijn verschuift de grens. Wat paranormaal en metafysisch was wordt zo normale fysica.

Het Begin
Even terug in de tijd, laten we beginnen bij een bekende tekst.
“In den beginne was het woord en het woord was God en het was bij God.’.
Ontdaan van verwarring en illusie (‘woord’ en tijd) staat er
‘ de Logos is het begin van alle dingen en kan niet los worden gezien van Dat wat het voortbracht’.
Logos laat zich niet eenvoudig beschrijven in onze taal-voor-alledag, de afstand is te groot.
Maar Mind is goed. Er staat dus Mind schept materie.
Zoals al gesteld, tot dat inzicht heeft de kwantumnatuurkunde zich inmiddels ook ontwikkeld.

Vormen van beweging

Laten we eerst een stapje verder dan energie gaan, van beweging naar materie, naar leven.
Materie en leven zijn een samengestelde beweging, waarneembaar als de gevormde grootte valt binnen het bereik van het instrument van waarneming, bijvoorbeeld onze zintuigen.
Zoals gezegd, te vergelijken met de stilstaande vorm van een waterval dat bestaat uit de beweging van de rivier.
Ongeacht de schaalgrootte, de schijn van vorm op iedere schaal is gevormd door beweging op kleinere schaal. Materie is energie, energie is beweging op pre-energie schaal.

Om te bevroeden hoe de oerbeweging van de ‘Geest die over de wateren waarde’ tot (geestelijke) vorm komt en tenslotte tot wat op onze schaal energie en materie wordt genoemd kunnen we een gedachte-experiment doen.
Denk een flinke bak met gevulde ballonnen en verklein dan het bakvolume. De ballonnen worden samengedrukt tot dobbelsteenvorm en tenslotte tot zuivere kubussen.
Ieder punt in de ruimte is zo een kubus, en in balans omdat er drie paren gelijke krachten op inwerken.
Voor/achter, links/rechts en boven/onder.
Als één paar krachten uit balans is ontstaat een lineaire beweging, bij 2 paar een circulaire en bij 3 paar een spiraalvormige beweging.

Bij een spiraalvormige beweging volgens de gouden ratio heeft een van de drie ongebalanceerde krachtenparen de daarvoor vereiste waarde (nagenoeg) volgens de eenvoudige toe- of afname van de bekende Fibonacci reeks 1-1-2-3-5-8-13- etc.
Hieruit blijkt dat wat/wie God wordt genoemd niet van wiskunde houdt, Het doet alles met optellen, twee laatste waarden opgeteld zijn de volgende waarde, enz.
De drievoudige onbalans volgens deze gouden ratio is wat levenskracht wordt genoemd.
Deze spiraal vindt men in alle leven terug.
Pythagoras zei het al, en nu ook de kwantumnatuurkunde: de schepping bestaat uit nummers.

beweging als energie
Zo komen we tenslotte uit bij de beschrijving van nulpuntenergie, dat is beweging als energie.
Nu is het zo dat genoemde drie bewegingenvormen niet panklaar in het niets bestaan. Door eindeloze interferentie ontstaat een volmaakte chaos en schijnbare rust, een vectorzee (Dirac).
Er is eens bedacht dat deze vectorzee, het niets, ten opzichte van een hypothetisch absoluut nulpunt een spanning heeft van 200 miljoen volt en een druk van dezelfde orde. Dit zullen we nooit kunnen vaststellen of uitbaten, zoals een diepzeevis ook niets kan weten van de enorme waterdruk op die diepte. Het praktisch nut van dit idee is echter dat we deze ‘druk van niets’ zouden kunnen manipuleren en verleiden om actueel te worden in onze apparatuur, werk te doen.

Met andere woorden, we kunnen gaan denken over methoden om een één-, twee- of drieparige beweging uit het niets te destilleren, creëren. Pas als je weet wat je wilt vangen kun je een geschikt vangnet maken. En die hypothetische druk moet dat mogelijk maken. Door ‘onderdruk’ te creëren.

Voorbeelden
Resonantie in een elektronisch circuit maakt gebruik van de kinetische energie van elektronen. Het is vergelijkbaar met een zuigerpomp, in het bijzonder met een niet mechanisch aangedreven zwevende zuiger zoals in sommige Sterling motoren wordt toegepast. Deze resonantie veroorzaakt een pulserende ‘onderdruk’ aan de ingang of ingaande antenne. Het Veld creëert ter plekke elektronen om dat gat op te vullen volgens het recept wave → particle.
Het ontwerp kan zo zijn dat Het Veld fungeert als een der draden van een elektrisch circuit tussen energieopwekker en gebruikstoestel zodat nog maar een enkele draad nodig is. Antennes voor opwekker en toestel zouden zich zowel in de ruimte/lucht als in de aarde kunnen bevinden.
Ook zou geheel draadloos kunnen worden gewerkt, bijvoorbeeld door ‘niets’ en aarde als de twee geleiders te gebruiken die het circuit vormen. Tweemaal ‘niets’ kan ook, Tesla zei energie naar de maan te kunnen sturen.
In hoeverre aarde en lucht/ruimte fungeren als geleiders van niets of van iets, dat wil zeggen als geleiders van golven of elektronen, dat is een kwestie van ontwerp.

Implosie- of vortextechnologie heeft natuurlijk alles te maken met rondgaande en spiraalbewegingen. In een vortex gelden andere wetten dan de klassieke Newtoniaanse.
Vooral in de apex van een vortex waar de rotatiesnelheid relatief zeer hoog is wordt de beweging doorgegeven aan het (sub)atomaire niveau, ad infinitum. Afhankelijk van ontwerp kunnen zo op deze diepste niveaus van het bestaan allerlei verschijnselen opgewekt. Het diepste niveau is magnetisme. Een vortex van golf of materie, van niets of iets, is daarom als een roterende magneet in een magneetveld.
In atomen en subatomaire delen vinden we de torus als receptors van deze beweging.
Hierbij wordt dus niet persé ‘iets uit niets’ gewonnen maar kan dat ‘niets’ worden aangewend om rechtstreeks invloed uit te oefenen op iets. Bijvoorbeeld opheffing van de elektromagnetische kracht die wij kennen als zwaartekracht.

Dit zijn twee voorbeelden van methoden waarmee wij nulpuntenergie kunnen winnen.
Het is aan de technici om passende trucs te bedenken waarmee de fundamentele bewegingen in het niets kunnen worden gevangen en benut.

Omdat dit ‘niets’ ook het domein van mind is kan ook worden gedacht aan mind operated technology.
Van apparaten zoals de Joe-Cell en de plasma reactor van Keshe is bekend dat zij op mind reageren, zo ook de machines van Keely en – naar verluidt – zekere ruimteschepen.

Omdat toegang tot het niets grote macht geeft, macht om te vernietigen ook, wordt dit domein streng bewaakt. Zowel door onze beschermers als onze uitbuiters. Niet zonder meer kan worden aangenomen dat (de top van) onze uitbuiters zich van hun nuttige taak niet bewust zijn, wel dat zij een bovenmatige beloning voor hun diensten opeisen: het bezit van de gehele wereld inclusief bevolking.

Tot besluit kunnen we nu een bekende uitspraak herformuleren voor een beperkter doel:

‘Zoekt eerst het koninkrijk der hemelen en de rest zal u worden toegeworpen’
wordt
Voeg eerst de eenheidsrealisatie van de vierde dimensie toe aan uw bewustzijn
en nulpuntenergie zal uw deel worden.
(Dit is het kosmisch proces van ons tijdperk).

Veel onderzoek naar nulpuntenergie is al gedaan en patenten werden toegekend. Overheden en industrie maken er al stiekem een zeer spaarzaam gebruik van. Toepassing door particulieren is nog niet mogelijk, al dringt een deel van de bevolking en ondernemerschap hier wel op aan. Wie niet wil wachten zal zelf iets moeten bedenken maar pogingen om ‘de gehele wereld te helpen’ moeten en zullen vooralsnog stranden omdat die gehele wereld nog grotendeels barbaars is.
En een herhaling van het Atlantis debacle willen we niet.

De heersers dezer planeet zullen proberen om de onvermijdelijke introductie van nulpuntenergie onder controle te houden om zo hun macht te consolideren.
Omdat het wereldwijde ontwakingsproces ook een overgang van informatietijdperk naar intuïtietijdperk is en geheime manipulaties bijna onmogelijk worden (eenheid…) zal dit op termijn niet kunnen worden volgehouden.

Een nieuwe wereld wacht op ons ontwaken. Nulpuntenergie zal daar deel van uitmaken.
Nico Baas.

Bovenstaande versie is ter vervanging van eerdere beschrijvingen die hieronder staan.

 

Nulpuntenergie isolement

Nulpuntenergie los zien van de eenheid, van factoren die toepassing belemmeren, is een belangrijke factor die…de toepassing belemmert!
De vraag ‘wat is nulpuntenergie’ werd elders al beantwoord. Maar moeten we ons nu alleen maar richten op technisch onderzoek? Het antwoord is nee.
We moeten er niet naar zoeken maar we moeten het opeisen. Het is er namelijk al.

Nu kan men deze schone energie niet zonder meer opeisen, er is letterlijk meer voor nodig.
Wakker worden. Want slapen (oorlogsdenken) + nulpuntenergie = vernietiging.
Onderzoekers die alleen maar naar nulpuntenergie willen zoeken en niet verder kijken dan de techniek zijn als drugsverslaafden. Ze zitten in een loop waar ze niet uitkomen en waar ze ook de megalomane machtslustigen niet tot last zijn.

Er staat duidelijk geschreven ‘zoekt eerst het koninkrijk der hemelen’. Dat zijn de zeven bewustzijnstoestanden 22 t/m 28. Nergens staat ‘zoekt eerst nulpuntenergie’.
En het is ook niet zo dat we dat persoonlijk moeten realiseren want dat koninkrijk kun je nu juist niet persoonlijk bereiken. Die bewustzijnstoestand is namelijk het bewustzijn van …eenheid. Niks persoonlijk dus, niks patenten en business visioenen. Eerst eenheid.

Nulpuntonderzoekers moeten dus niet zoeken naar het nulpunt maar naar het Nulpunt.
Dat is heel wat anders. Dat is een innerlijke kwestie, niet een technische.
En we moeten het samen doen. Dat wil zeggen dat we vooral ook eerst anderen moeten helpen zich te herstellen van de hersenspoeling van het oude machtsdenken dat ons nu juist opgesloten wil houden in een wereld van kunstmatige schaarste die nu eenmaal nodig is voor hoge prijzen en dito winsten die macht over het ‘gewone’ volk, wij slaven, mogelijk maakt.

Het is dus vooral nodig dat iedereen herstelt van de waan dat wij inderdaad slaven zijn, of zoals de zionisten zeggen, goyim. Dat betekent vee, dieren. Melkvee dus.
Innerlijk zijn wij allemaal exact gelijk omdat wij allemaal zijn aangesloten op dezelfde bron.
Valse priesters en onnozele politici die zalven dat wij uiterlijk gelijk zijn zijn de grootste oplichters en de gevaarlijkste misleiders omdat ze beletten dat wij de gelijkheid zoeken waar hij is, innerlijk, en deze dan met geweld en oorlog gaan proberen te veroveren waar hij niet is en ook nooit zal zijn: uiterlijk.

Een web site die zich alleen met technische nulpuntenergie zaken bezig houdt is als een valse priester, als een zalvende politicus. Ook hij dient de ‘powers that be’. Het is ook hoogmoedig, omdat men kennelijk meent te kunnen slagen waar veel machtiger partijen met vele miljoenen achter zich faalden.

Een deugdelijke web site over nulpuntenergie is een web site die ook de randvoorwaarden bespreekt. Dat zijn de politieke, sociale en spirituele belemmeringen.
Peter Lindemann is een goed voorbeeld van hoe het wel moet, zijn web site besteedt aandacht aan deze zaken.

Dus maar geen onderzoek meer doen? Nee, dat is doorslaan naar het ander uiterste.
Het ontwaken van de mensheid als geheel is een zaak van de langere adem volgens de kosmische tijdklok. Die tijd kunnen we benutten voor technisch onderzoek naar mogelijkheden die geschikt zijn voor toepassing op kleine schaal, binnen beperkte kring. Ook dat gebeurt al in de wereld.
Het is dus een kwestie van balans, van tweesporenbeleid.

*Nico*;

 

 

 

 

 

Er zijn diverse manieren om Nulpuntenergie te omschrijven en beschrijven. Wij hebben hier niet de waarheid in pacht. Op deze website komen wij met toepassingen voor een beter welzijn en schone energietechnieken.

Het nulpuntveld wordt ook wel het nulpuntenergieveld, ‘Zero Point Field’ (ZPF), Akasha-veld (A-veld) of het ‘kwantumvacuüm’ genoemd.  Het nulpuntveld is een fundamenteel veld dat alles met alles verbindt en samenhang schept: in de kosmos, in de wereld van de levende organismen en zelfs in het domein van de geest en het bewustzijn [1][5].Nulpuntenergie wordt ook omschreven als chi, prana, levensenergie,etc.

Over het algemeen is Nulpuntenergie een alles doordringende toestand / substantie / energie, die in onbeperkte mate overal aanwezig is.

Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld is het universele en permanente geheugen van het universum.

In de Quantum mechanica spreekt met over een waarschijnlijkheidstoestand waaruit ten alle tijden deeltjes en hun anti-deeltjes verschijnen uit het niets (of liever gezegd; uit het Zero Point Energy field), om vervolgens elkaar meteen weer op te slokken. [3]

Wikipedia: De nulpuntsenergie van een kwantummechanisch systeem is de energie van zijn grondtoestand. De nulpuntsenergie werd al eerder in 1913 voorgesteld door Albert Einstein en Otto Stern. [4]

Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld is het universele en permanente geheugen van het universum.[5]

De diverse visies over Nulpuntenergie willen we graag met jullie delen