0.nieuwsbrief juni 2024

0.nieuwsbrief juni 2024

We zitten volop in de chaos van nepinformatie. De waarheid mag niet gezegd worden.

Het Schumann Instituut wil bijdragen aan oplossingen.
Deze video laat zien waar we op dit moment zijn.

En ook deze video van Hans geeft een aardig inzicht wat er gaande is.

Wij willen het nieuws zijn.
Vanaf 4 juni gaan we een week dagelijks zoom uitzendingen doen met nieuws.
Gratis inloggen

Tijdens de uitzendingen wordt ingegaan op de rol van de 7,83 Hz Schumann freq. (hartslag aarde)
Woensdag 6/06 t/m zaterdag – de Live Week van onze Universal News & Energy Update
Onze uitzendtijden dagelijks: 10.30-12.00 uur 14.30-16.30 uur en 19.30-21.00 uur
Donderdag wordt het onderwijs onder de loupe genomen.

Wij leven in een wereld van polariteiten en in nov. 1927 hebben we de wetenschap gekregen.
Echter een wetenschap die de metafysische factor heeft weggelaten!. Bron: Ewaranon
Terwijl dit zo belangrijk is om weer contact met de bron te maken.
Het gaat om bron/liefdes energie.

Een mooi voorbeeld is het wetenschappelijke onderzoek naar homeopathie.
Wat zeggen bewustzijnsvormen uit andere dimensies?
Tip: History Channel kanaal 28, komt momenteel met opmerkelijk nieuwe informatie!.

Mijn ervaring als woonbioloog gaf me met de workshop Schumann resonantie, een mogelijkheid is je te weren tegen de invloeden van negatieve trillingen/informatie.
We hebben tevens ervaren dat met de intrede van de smartphone de mensen meer gezondheids problemen kregen door deze 5G technieken. Begrijp wat de smartphone jou kan aandoen.
Met deze technieken kan de mens met negatieve gevoelens worden bestookt. Zware energie.
Onderzoek maar eens hoever China daar al mee is gevorderd.
Transhumanisme: allemaal een chip in ons lichaam. Willen we dit wel?

Polariteiten, yin-jang, plus en min, donker en licht daarmee spelen wij nu ons spel.
Bewust worden!.

Ons lichaam is een zender en ontvanger.
Het zetelt in de pijnappelklier

Ons lichaam bestaat grotendeels uit water dat reageert op frequenties.
Wat kunnen de invloeden zijn?.
Het is mijn ervaring als je een lichtbuis door je lichaam kunt visualiseren je minder of zelfs geen last meer hebt van straling.
Ook de intentie is heel belangrijk, je leert je cellen omgaan met deze verstoringen.
Weet wel dat de smartphone grote invloed heeft op jouw welzijn.
Ik heb het kunnen zien met levend bloed onderzoek.

De Russen zenden al heel lang een frequentie uit van 4625 Khz “Buzzer” genoemd.
De reden waarom is nog onduidelijk.


 

Post navigation