Al onze rechten zijn eigendomsrechten.


Al onze rechten zijn eigendomsrechten.

Geschreven op de dag van de nucleaire top in Nederland: 24 maart 2014.
Als bijdrage tot positieve veranderingen. De informatie is vrij voor ieders gebruik.
Bij publicatie is de voorwaarde: tekst geheel laten en de bronvermelding geven.
Er zit een duidelijke lijn en bedoeling in dit stuk.
Bron: youtubes van Mark Passio.
In een wijder perspectief gezet door de vrije mens Trudy.
Foutloos? Geen garantie. Interessant? 100% zeker.

            *************************************
Inleiding:
Ik geloof in de goede harten van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen een mooie maatschappij kunnen cre‰ren en de planeet kunnen reinigen.
Er zijn steeds meer mensen met goede plannen die prachtige projecten opzetten zoals buurtmoestuinen, waardebepaling achteraf, broodfonds, eigen geldsystemen, ruilhandel, vrije energie, andere geneeswijzen en vele meer.

Ik zie ook veel ellende om me heen. Wereldwijd en in de directe omgeving.
Oorlogen, ellende, ziektes, geldproblemen, rampspoed.
Mensen die hun levensweg kwijt raken door verkeerde invloeden. Enz.

Dit verhaal poogt bredere verbanden te laten zien. Het is een positieve bijdrage om mensen te helpen basisrechten op de juiste manier te gebruiken. Benut alsjeblieft deze informatie bij jouw akties. Kom op tegen onrecht. Als je wilt.

De vaak verzwegen gruwelijke waarheid op deze planeet kan niet door een roze brilletje als liefdevol en aardig gezien worden. Het leven hier wordt al duizenden jaren geteisterd door narigheid. Laten we proberen dit om te draaien. Nu is de kans.
Informatie is behulpzaam. Kennis is noodzakelijk om te zien wat de oorzaken zijn.

De volgende vertelling gaat over situaties die niet kloppen en ons allemaal betreffen.
Alle desastreuze planetaire toestanden moeten stoppen omdat mensen, dieren en de aarde er onder lijden en aan kapot gaan. Je ervoor willen afsluiten is een vorm van struisvogelpolitiek. Dan steek je de kop in het zand en je ligt op de knie‰n met het achterwerk omhoog. Wil je dat?

Stelling: Wat je verzwijgt en ontkent blijft voortwoekeren.

Ik denk dat beide stromingen noodzakelijk zijn:
zowel positieve dingen opbouwen als de negatieve krachten stoppen.

De tekst laat je eerst zien wat eigendomsrechten zijn. Vervolgens de misdaden er tegen volgens Mark Passio en dan mijn interpretatie ervan.
De tweede misdaad beschrijf ik uitgebreid omdat de consequenties vele malen erger zijn dan de meesten onder ons vermoeden. Het ontwricht de samenleving.
Waarom deze opsomming van misdaden?
Het antwoord is simpel: het zijn inbreuken in onze eigendomsrechten en dus in ons leven, onze vrijheden en onze rechten. Het is wijdverspreid. Overal.
Je komt dit dagelijks tegen; of je dat wilt zien of niet. Het zijn feiten.
            ****************************************

Al onze rechten zijn eigendomsrechten.

Leven is een eigendomsrecht.
Rechten zijn eigendomsrechten.
Vrijheid is een eigendomsrecht.

Wat is eigendom?
Eigen is jezelf, ik, wat jij bent.
Dom betekent in deze woordsamenstelling niet: stom, idioot of achterlijk.

Dom komt in dit geval vanuit het Latijn: dominion en betekent: eigendom
Property in het Engels.
Propri‚t‚ in het Frans.

Een bekend woordenboek verklaart:
Eigendom:
01. De omstandigheid dat een zaak iemand toebehoort. Het recht op heerschappij over een zaak. (en vrouwschappij)
02. Zaak als aan een persoon, wij spreken van mens, lichaam, enz. toebehorend.
Eigenbelang:
Het streven naar bevoordeling van zichzelf met verwaarlozing van de ander.
Mijn toevoegingen:     Bevoordeling = voor zichzelf delen. Voordeel halen.
                  Verwaarlozing = geen waarde erkennen. Loos = leeg.

Al onze rechten zijn eigendomsrechten.
Inbreuk er tegen behoort tot het strafrecht. Dit gebeurt op Moeder Aarde op massale schaal in duizenden vormen en manieren. Vele gebeurtenissen in ons dagelijkse leven kunnen herleid worden tot diefstal van een van onze eigendomsrechten.

Helaas zijn we inmiddels behoorlijk geconditioneerd geraakt door de bekende trukendozen van media, scholing en dergelijke. We accepteren daardoor vreemde toestanden als “normaal”.

De maatschappij is in vele opzichten gaan afglijden naar een niveau waar sociale verloedering de norm is geworden.
De tv biedt “Kijk-Ons-Leuk-Zijn” spelletjes, “Belangrijk-Doen” gesprekken, “Robot-Trainingen” in “yes-chef” programma’s, flitslichten, rare muziek en teksten. Hypnose.
Kleine kinderen plegen duizenden moorden binnen een jaar via games.
Het is immers “slechts” fictie? Nee! Het heeft zeer zeker wel invloed op het gevoel.
Wij zien duizenden moorden op tv en lezen er over in thrillers: de fearporn.
Kijkbeluste mensen bij rampen. Nieuws is pas nieuws als het over doden gaat.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van diefstal van levenswaarden.

Overheden wanregeren door het doelbewuste en gerichte installeren van een geldaftroggel-machinerie = de belastingen, gezondheidsondermijningen = de ziekhoudzorg, propagandistische hersenspoelingen via media, controle, geweld, intimidatie en leugens.
Het zijn allemaal misdaden.
Wat zijn misdaden?

Misdaden zijn: volgens Mark Passio, in deze volgorde:
01. MOORD
02. VERKRACHTING, sexueel geweld
03. DIEFSTAL
04. BINNENDRINGEN IN IEMANDS EIGENDOM/ GEBIED
05. DWANG
06. LEUGEN

Laten we deze delicten in de huidige tijd plaatsen.

01. A. MOORD.
Oorlogen worden bewust gecre‰erd door wapenproducenten, wapenhandelaren, chemieconcerns en hun handlangers. Beide kanten van het veld worden door dezelfde wapenhandelaren beleverd. Doel winstmaximalisatie.
Nederland heeft een grote wapenindustrie.
Nadenkertje: Oorlogen dienen om “vrede” te handhaven. Wie verzint die onzin?

De wapenhandelaren, hun soortgenoten, handlangers en medewerkers zijn eigenaren van alle oorlogen wereldwijd. Het is hun creatie.
De wapenhandelaren veroorzaken oorlogen en rellen willens en wetens met hun hele volle verstand, totale verantwoordelijkheid en hun negatieve bewustzijn door:  
    01. Leugens, infiltraties, massaoplichterij, bedrog, manipulaties.
    02. Creatie van geloofsmaniakken, stammenhaat stimuleren, burgeroorlogen opzetten.
    03. False flag operaties = bewust aanvallen organiseren zodat het lijkt dat het  een andere        groep was. Waarop de aangevallene weer gaat aanvallen.
          De vernietigingsmiddelen worden altijd aan beide kanten geleverd.

Producenten en handelaren van moordtuig plegen diefstal van eigendomsrechten.
Zij maken zich schuldig aan doelbewuste en doelgerichte genocide. Deze bedenkers van oorlogsspul zijn de initiators en opdrachtgevers tot alle strijdtonelen wereldwijd. Soldaten krijgen d
e opdracht het leefgebied van andere mensen binnen te dringen. Dat is diefstal van meerdere eigendomsrechten. De natuur wordt ook om zeep geholpen.

Soldaten en politie zijn de uitvoerende macht. Deze mensen worden gemanipuleerd in de overtuiging dat ze “het vaderland” dienen door “de vijand” te vernietigen.
Militairen en ordehandhavers worden tijdens hun trainingen van hun eigendomsrechten op de zuivere waarheid bestolen. Ze zijn helaas gehersenspoeld in deze mensonwaardige gedachten. Deze figuren hebben genezing nodig.

Slachtoffers worden van hun eigendomsrechten op leven bestolen. Als ze al overleven: diefstal van een goed leven. Verminkingen. Geen of slechte medische zorg. Land en huizen kapot gemaakt. Enorme trauma’s die niet meer te genezen zijn. Vervuilingen van water en land door vuile bommen en chemie. Voedselvelden worden oneetbaar. Mogen gigantische destructies als “normale” prijs voor de vrede worden beschouwd?
Mediavolgers worden meestal bestolen van het eigendomsrecht op waarheid.
De continue akelige beelden op tv veroorzaken angsten. Ongeacht of je daar bewust van bent of niet. Het is namelijk onmogelijk je daar voor af te sluiten, omdat de hersenen deze invloeden onbewust registreren. Het vormen olifanten die op jouw zenuwstelsel trappelen. Nare gevoelens worden bewust door de elite wereldwijd verspreid om mensen te manipuleren. Immers, angsten halen je uit je oorspronkelijke lichtkracht en veroorzaken negatieve stress. Je wordt verzwakt.
“Zijn er nog bitterballen, schat?”

01.B. MOORD:
Massale wereldwijde mishandelingen en afslachtingen van dieren.

Zogenaamd voor onze “voeding”. Het bedrog is dat wij zogenaamd veel eiwitten nodig zouden hebben voor onze gezondheid. De “melk-en-vlees-moet” bedrog wordt vlijtig in stand gehouden door mensen die het volk zogenaamd deskundig over voeding voorlichten. Via offici‰le leugeninstanties, zoals de nep- “voorlichtings”bureau voor de “voeding”.

Een baby die een groeispurt moet maken kan het beste moedermelk drinken. Klopt.
Weet je hoeveel eiwitten in moedermelk zitten? DRIE PROCENT.  3. !!!
Een baby gebruikt dus slechts drie procent eiwitten om supersnel te groeien.

Eiwitten bestaan uit aminozuren. Die kunnen we beter, sneller en gezonder opnemen via liefst zelf gekweekte biologische planten. Toch een eitje van eigen kipje?
Het beest wordt het eigendomsrecht op leven en goed leven gestolen vanwege de vleesproductie. Een dier als een machine.

01. C. MOORD:
De andere moord op dieren is hun functie als proefdier. Martelingen voor producten.
Vooral lichaamsverzorging, parfums en make-up. Vraagje: waarom moeten “medicijnen” getest worden? Kruiden die al sinds de oudheid door mensen worden gebruikt zijn niet schadelijk. Ervaring. Wie heeft de toestemming verleend dat insecten, gif, gentech en andere zooi in vele voedingsmiddelen mogen?

02. VERKRACHTING en sexueel geweld.
Dit staat BEWUST op plaats twee OMDAT de negatieve inpact zo onvoorstelbaar groot is. Mensen zijn daar zelden bewust van. Vooral omdat dit misbruik in de hele samenleving een ondermijnende invloed heeft.
Geweld tegen vrouwen is misdaad tegen de oorspronkelijke vrouwelijke krachten van het levensbrengende principe dat met Moeder Aarde verbonden is. Vermogens als innerlijk weten, intu‹tie en zorgen voor.
Kinderen misbruiken maakt hun verdere leven kapot. Als ze het overleven….

Voorbeelden van negatieve sex overal:
Intimidatie, sexisme, vernederingen.
Sex sells: Vrouwen als minderwaardige objecten. Vrouwenlichamen gedrapeerd over auto’s om de verkoop te stimuleren.
Pedofilie betreft ook jongetjes.
Geheime boodschappen zijn verborgen in reclames, film, tv, computergames, enz.
De vrouwelijke XX chromosomen als onderdeel van kunstmatig en doelbewust verzonnen bedrijfsnamen. Voorbeeld: the Matrixx, Conexxion, enz. Uit onderzoek is bekend dat zowel mannen als vrouwen onbewust op de dubbele xx-en reageren.

Slachtoffers worden bestolen van hun eigendomsrechten op:
– Vrijheid, geborgenheid, koestering, rust.
– Vertrouwen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfrespect.
– Vermogen tot het stellen van jouw grenzen. De keel snoert dicht uit afschuw.
– Vermogen tot positieve relaties ontwikkelen. Verstoord vertrouwen door het trauma.
– Vermogen voor jezelf op te komen. Dat kon je als kind niet.
– Van jezelf kunnen houden. Enz., enz., enz.

03. DIEFSTAL: Dit is een eenvoudige:
De fictie en handhaving van de verzonnen identiteit: “natuurlijk persoon”
BurgerSlavenNummer
Nep “zorg”verzekeringen
Ziekhoud-systemen
Niet-voedende voeding vol gif
Vervuilde luchten, bodems, water
Niet informatieve media
Rentes op geld
Hypotheekdrama’s
Woningnood
Arbeidsloosheid
Belastingen
Hersenspoelende school- en studiemethodes

…Ruimte voor jouw fantasie… Bedenk zelf nog wat. Je hoeft niet ver te zoeken.

Het betreft allemaal diefstal van meerdere van onze eigendomsrechten.

04. BINNENDRINGEN IN IEMANDS EIGENDOM/GEBIED.
De “overheid” meent het “recht” te hebben om gewone mensen dagelijks in hun doen en laten te mogen controleren in bijna alles. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijn de volgende inbreuken in privacy inmiddels bijna “gewoon” geworden:

– Camera’s overal
– Koppelen van databestanden
– Verkoop van betaalgegevens
– Afluisteren van telefoons
– Internetgedrag registreren
– Cookies op sites
– E-mails lezen via Echelon
– “Slimme” meters
– Groepsbijeenkomsten in de gaten houden en vele meer

05. DWANG.
Politie, militair en deurwaarders worden altijd ingezet om mensen te dwingen iets te doen wat de elite zonder onze instemming aan ons oplegt.
Het is diefstal van ons rechten op vrije wil en zelfbeschikking.

06. LIEGEN.
De leugen regeert. Kijk naar de glimlachjes en het handjes schudden op tv.
De waarheid blijft verzwegen en wordt bewust tegen gewerkt door de negatieve machtselite. We leven in een schijnwereld waar de basis goed lijkt.
Het foute voorbeeld door bedrog aan de top doet volgen want iedereen lijkt te liegen alsof het “normaal” is.
Een leugen is een breuk met de werkelijkheid.
Een boeddhistische monnik belooft nooit te liegen.
(en ja, dat heeft mij ook tot denken gestemd over die leugentjes om “bestwil”).

Ware informatie is essentieel.
001:     Zuivere informatie vormt de basis van onze beslissingen en handelingen.
002.     Kennis is essentieel in het bestaan. Kennis vergaren is een belangrijke stap     voor hoe je verder wilt gaan. We maken keuzes op grond van wat we weten.     Als de input van de informatie niet klopt beslissen we niet het juiste. We     krijgen geen inzicht in de consequenties van onze handelingen.

    Door het ontbreken van de informatie blijft het begrip afwezig.
    Geloof me, degenen aan de top hebben wel alle info. Wij krijgen het niet op     school, studie, werk, tv, media of anders. Wij moeten zelf op zoek. Tijd die we     in principe anders hadden kunnen besteden. Voor leukere dingen.

003.     Aktie bepaalt een groot deel van het menselijke gedrag. Iedereen is altijd bezig dingen te doen. Mensen die geen werk hebben staan direct in de rij om     een vrijwilligersbaantje te hebben.
    Als de informatie niet waarachtig is kunnen de daden
niet altijd zuiver zijn.
004.     De manifestatie is het resultaat van al deze gebieden. De werkelijkheid om     ons heen wordt gevormd door het collectief van individuele handelingen.

Ben jij blij met de manifestaties op deze planeet?

Informeer, denk na en praat erover. Als je wilt. Het is al een hulp als je mensen dit doorstuurt. Dank je voor het lezen/ luisteren.
Ik wens je: vrede, geluk, gezondheid en voorspoed.
Lachen is leuker.

Vriendelijke groeten,

Trudy

www.wilnu.nu
www.sdnl.nl
www.nulpuntenergie.net