Alchemie

Alchemie en de impuls der Rozenkruisers

Toen de Middeleeuwen met de pest, de Honderjarige Oorlog en de vernietiging van de orde der tempeliers over hun hoogtepunt heen waren, werd een nieuwe impuls van de alchemie voorbereid, en wel door Christiaan Rozenkruis (1378-1484). Deze maakte uitgebreide reizen door het Midden-Oosten en bracht van daaruit oude alchemistische kennis naar Europa om deze vervolgens in christelijke zin om te vormen, middels het accent op innerlijke inwijdingsstappen. Dit omdat er een gat in het esoterische christendom dreigde te ontstaan, met name door het be