Bourke engine

De Bourke engine is zeer efficiënt
Idee voor energie opwekking?

 

 

BOURKE ENGINE DOCUMENTARY

 

Reactie:

Hallo Frank,

Weer een keer een artikel waar geen niet-wetenschappelijke fantasie aan  gekoppeld is en op louter bekende technologie berust: De Bourke Engine!

 

Interessant maar om eerlijk te zijn lijkt het te passen in een lijst of honderden ander  “engine designs” die bepaalde voordelen lijken te leveren.

Ik heb zelf een keer. . .toen ik me met “thermodynamic cycles” bezig hield. . .een engine idee ontwikkeld waarin de  Compression Stroke korter duurde dan de Power Stroke. . .  Het idee was dus dat in de compressie er minder warmte verlies vanuit het gas van toepassing was. . .dis een hogere compressie temperatuur, en met de power stroke het gas meer tijd had om de thermische energie aan de zuiger door te geven. . .een nadeel was dat door meer tijd van de power stroke er ook meer thermisch verlies naar het cooling water mogelijk was. Een voorbeeld van een voordeel dat door een nakomend nadeel weer de grond in geboord werd. . . .Er bleken echter 10-tallen Patenten te bestaan die  het idee met een complexe mechanische oplossing tot te werkende modellen  hebben geleid. Nagenoeg alle ontwerpen hebben het niet “gehaald” om commercieel door te breken. . . of er wel of niet een dergelijk ontwerp uiteindelijk commercieel gebruikt werd weet ik niet.

 

Met de Bourke Engine lijkt het op een vergelijkbaar verhaal: Veel enthousiasme over de voordelen en vele die er mee bezig zijn maar kennelijk nog geen doorbraak. Ik heb diverse wensites doorgespit en  ik begrijp het ontwerp. . .Lijsten met voordelen en lijsten met nadelen en CLAIMS van een hoge efficiëntie

Maar nog geen Analyses gezien van onafhankelijke Test runs op een Dynamo meter Test Bank.

Het volgende vind ik belangrijk

1 Er word beweerd dat dat het uitlaatgas een lage temperatuur heeft. . .Op zich een +-punt, maar DAT is niet zaligmakend;

2 In een bepaald prototype werd gesteld dat het aanvankelijke model niet ”genoeg koeling had” en thermische schade veroorzaakte vanwege oververhitting. Het her-ontworpen  exemplaar has extra water jackets zodat extra koeling van toepassing was. . .Mooi zo, maar dat betekend dat meer energie in het koelwater afgevoerd wordt en die energie is energie die niet in arbeid kan worden omgezet.

3 Nergens kon ik een degelijke analyse vinden van de basis Thermodynamische Cycle voor de compressie/Expansie/Uitlaat proces dat voor een dergelijke enigine de basis van het proces bepaald. . . Alle “praatjes” richten zich op “bouten en moeren”  en gedachten over voordelen waar geen echt “handvat” aan zat”

4 De vraag waarom het ontwerp nog niet commercieel een succes is werd niet echt  besproken.

 

Wat ik naar zocht is de Thermodynamische Cycle . . .

 

  1. a) Compressie gebeurd snel en tijdens de compressie is er enige warmte trans port naar het koelwater. De meer koeling er van toepassing is des te meer energie verlies er is. . .dor is niet anders van in aan conventionele IC-engine.  Ik zie geen voordelen op die punt;
  2. b) Er is aan “langere dwell periode” van toepassing vergeleken met aan engine waarin een conventionele zuiger-connectingrod gebruikt wordt.  Dit is nadelig omdat er dan meer tijd is om warmte van de ontbranding naar het water af te voeren. . .er is dus minder warmte over op arbeid te leveren;
  3. c) De essentiële vraag nu is deze voor een vergelijking met een conventionele IC- Engine:

C1   Energy noodzakelijk voor Compressie = E1

C2  Brandstof Energy toegevoegd = E3

C3   Energy verloren via  Waterkoeling en Luchtkoeling = E3. . . .Dit is alle Energy dat door frictie en turbulentie extra warmte veroorzaakt;

C4  Energy verloren via de Uitlaat Stroke  E4. . . .Dit is inclusief onverbrande brandstof;

C5  Energy that is converted to Arbeid via de Engine Shaft.

 

The Efficiëntie = (Wat je krijgt)/(wat het je kost) = ( Netto Arbeid Energie)/Brandstop Energie). . .Onafhankelijk bepaald door  Derden.

 

Dat wil ik zien in vergelijking met andere soorten engines.

Hierbij komen later nog eventuele voor- en nadelen t.a.z.v.   fabricagekosten voor de engines en de eventuele voor- en  naden van de benodigde fabricage van  ideale brandstof. . .voor zover het water-gas met stikstof er in betreft. . .of elk ander soort brandstof dat optimaal zou zijn.

 

Ik ben benieuwd of de Bourke Engine dan nog competitie is voor de Automarkt. . .dan wel elke andere markt.

 

M.vr.gr.,

Conrad