Het Casimir-effect en het fotino

Onderstaand een uittreksel uit de Scriptie van Matthias Sars getiteld:

Het Casimir-effect en het fotino

 

Het Casimir-effect is kort gezegd de aantrekkende werking tussen twee geleidende platen ten gevolge van de nulpuntsenergie van het gekwantiseerde elektromagnetische veld (het fotonveld).
In hoofdstuk 2 wordt hiervan een aeiding gegeven. Om dit te kunnen doen wordt eerst in hoofdstuk 1 het elektromagnetisch veld gekwantiseerd. Behalve een kleine aanpassing in de Abel-Plana-formule (een vergelijking waarmee het effect berekend kan worden) gebeurt er tot zover in deze scriptie weinig nieuws. Het Casimir-effect is namelijk eind 40-er jaren al voorspeld door de Nederlandse fysicus Hendrik Casimir. (Zie [3].) In hoofdstuk 3 wordt een link gelegd tussen supersymmetrie en het Casimir-effect. Als we aannemen dat er behalve het massaloze bosonische fotonveld ook een massief fermionisch veld (het fotinoveld) is en dat de geleidende platen dezelfde randvoorwaaden aan het veld opleggen, blijkt er ook een repulsieve Casimir-kracht te zijn. Deze kracht neemt af met de fotinomassa.

De scriptie eindigt met een kleine haalbaarheidsstudie of experimenten mogelijk zijn om het fotino-Casimir-effect te meten. Dit blijkt (helaas) niet het geval te zijn.

De hele scriptie is te vinden op zijn website en in documenten