Crowd Funding ‘Cleanergy Project’

Langzamerhand begint men in te zien waarom schone en energiezuinige ontwikkelingen niet echt worden gepromomoot. Het zijn vooral de olie belangen die dit nog steeds in de weg staan.
In de 0.groep waren zo’n 10 jaar geleden diverse “techneuten” bezig ideëen/patenten uit te werken.
Hier een video uit die tijd, tijdens de toentertijd goed bezochte 0.bijeenkomsten in Zaandam.
De Yildiz magneten motor (TH Delft) – we stonden erbij en keken erna. ????????
En zo zijn er nog vele ervaringen te vertellen.
Op de 0.nieuwsbrief maart 2019, reageerde visionair Robert Boerman

 

 

Crowd Funding ‘Cleanergy Project’

De hedendaagse problemen los je niet op met dezelfde manier van denken als waarop ze bedacht zijn. Daarvoor moet je anders kunnen kijken en durven “reset denken”.
En dat is iets dat ik mijn hele leven al doe, vaak met de grootst mogelijke onbegrip van andere mensen.

Mijn naam is Robert Boerman en ik ben een visionair en autodidact. In de tijd waarin we nu leven voel ik meer dan ooit dat vrijuit spreken vanuit mijzelf de aanzet kan zijn andere vrijheidsdenkers te ontmoeten. Ik hoop je hierin te bereiken en aan te spreken.

De afgelopen 25 jaar heb ik veel onderzoek gedaan, mede om de vragen te kunnen beantwoorden die ik al sinds mijn jeugd heb: wie ben ik en wat doe ik hier? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen hebben mij een beter begrip van deze werkelijkheid gegeven waardoor ik in staat ben oplossingen aan te dragen die een ander niet vaak ziet. Als visionair ‘zie’ ik oplossingen voordat problemen zich aandienen, zo ook de oplossing voor de vele problemen die de mensheid momenteel ondervind en zo mogelijk nog krijgt…

Een van de grootste problemen is luchtvervuiling. De uitstoot van alle verbrandingsmotoren in Nederland (en wereldwijd) zorgen ervoor dat onze lucht vervuild is waardoor er steeds meer mensen ziek worden. Het volstaat niet om te wachten om op langere termijn over te schakelen op elektrische motoren. Hiermee wordt het probleem van de luchtvervuiling niet opgelost, echter verplaatst.

De afgelopen 15 jaar heb ik veel praktijkervaring opgedaan om motoren op eenvoudige wijze schoner en zuiniger te laten lopen. ‘Als die zo eenvoudig is, waarom hebben de ‘grote jongens’ dat dan al niet gedaan’, zul je jezelf wellicht afvragen. Antwoord: de door mij onderzochte en werkende  oplossingen zijn economische ongewenste oplossingen waardoor de controle wegvalt… De controle wordt nu van benzine/diesel verlegd naar elektrisch rijden. En elektriciteit wordt opgewekt met? Juist! Fossiele brandstoffen. Het paard achter de wagen spannen, echter, als u maar blijft betalen…

Door brandstof op een andere wijze aan een motor toe te voegen, is het mogelijk om een benzine- of dieselmotor vele malen zuiniger en daarmee schoner te laten lopen. De kennis en de mensen om dit project te realiseren zijn aanwezig, echter de financiële middelen om starten ontbreken. Vandaar mijn oproep aan eenieder die zich geroepen voelt om te participeren in dit unieke ‘Cleanergy Project’. De start van dit project zal aantonen dat het mogelijk is om elke verbrandingsmotor gegarandeerd 30% schoner en zuiniger te laten lopen. In de toekomst zal dit percentage omhoog gaan, besparingen tot 90% zijn haalbaar… Zo ook het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals water. Om een idee te geven hoeveel 30% besparing is, in 2017 is er in Nederland  6457 miljoen kilo diesel verstookt.  Stel dat alle diesel motoren omgebouwd zouden worden dan is dat een besparing van 1937 miljoen kilo diesel per jaar…

 

Wat is er nodig om dit unieke ‘Cleanergy Project’ te starten? Simpel: financiële middelen. Vandaar mijn oproep tot crowd funding, want alleen SAMEN kunnen we het onmogelijk geachte waar maken en daarmee een betere en vooral schonere wereld creëren. Er is ongeveer 50.000,– euro nodig voor het verkrijgen van materialen, meetapparatuur, locatie werkplaats, etc. Daarna kan dit project zichzelf bedruipen daar de eerste belangstellenden in zowel de Nederlandse als buitenlandse dieselmarkt reeds toegezegd hebben serieuze belangstelling te hebben en wachten op het eerste prototype. Al wat nu nodig is, is hetgeen ik al vele malen in de praktijk heb laten zien: een motor 30% schoner en zuiniger te laten lopen. Het kan, het moet. NU…

Wil je helpen om dit unieke project van start te laten gaan, maak dan naar draagkracht een donatie over op rekeningnummer  IBAN: NL 83 INGB 000 6626536 – BIC: INGB NL 2a t.a.v. Properity by Ubuntu o.v.v. ‘cleanergy’ dan ga ik aan de slag en start het project op. Via deze nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bij voorbaat dank.

Robert Boerman

Visionair