De “Blauwdruk” van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde.

 

 

 

 Drs, John Consemulder,

Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker

www.healingsoundmovement.com

 

Velen van jullie zijn bekend geworden met mijn artikel over de ware effecten en achtergrond van de farmaceutische industrie en (HPV)vaccinaties. Anderen kennen mij mogelijk al van mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ (via mij te bestellen, informatie op mijn website), mijn helende muziek cd’s of de vele lezingen en workshops die ik heb gegeven over diverse onderwerpen zoals de ‘werkelijke werkelijkheid van frequentie, trilling, geluid, licht, water en energievelden (deze interferentiepatronen reageren ook op bewustzijn en intentie!), maar ook nulpuntenergie en antizwaartekracht (het onderwerp van mijn nieuwe boek ‘Science Faction’ die op korte termijn via mij te bestellen zal zijn) en gezondheid. Mijn intentie is om met regelmaat artikelen te schrijven voor de Want To Know website met relevante informatie die ons allen aangaat.

Mijn eerste artikel is een poging om de essentie van begrippen als ‘coherentie’ (samenhang maakt communicatie mogelijk!) en ‘bio-akoestische en bio elektromagnetische informatie’ (de ware taal van onze cellen en immuunsysteem!) te behandelen. Waarom? Omdat een begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een benodigde non-lokale bio-energetische trillings- geneeskunst) revolutionaire gevolgen zal hebben. Dit zijn de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn, maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)!

Licht, (scalair)elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de intentie achter het beoogde effect, helende overdracht van informatie kan plaats vinden. Dit is het ware principe van heling, maar ook van overdacht van ziekte! Wist u dat dit zonder pillen, spuitjes of genetische manipulatie kan? Door informatie overdacht? Gratis en moeilijk te patenteren, dus voor sommige mensen niet zo wenselijk om te implementeren in een nieuwe (en werkelijke, werkende en bewezen!) geneeskunde, omdat er moeilijk aan verdiend kan worden. Maar des te belangrijker voor u, omdat dit de onderliggende ‘werkelijke werkelijkheid’ is van gezondheid en ziekte.

Beseft u zich heel goed dat al de wetenschappelijke studies (Tom Bearden, Robert Becker, Iona Miller, Jaques Benveniste, Nikola Tesla en vele anderen) die ik beschrijf in mijn boek ‘Blauwdruk’, feitelijk aantonen dat de energetische en ‘elektromagnetische signatuur’ van een stof (of een pil of de inhoud van een spuit!) de ware overbrengers zijn van gezondheid en ziekte stimulerende informatie! Een soort ‘informatie handtekening’ van een werkzame stof die als het ware ‘opgenomen’ kan worden en weer kan worden ‘uitgezonden’ (ook weer terug, zoals bij het ‘wissen’ van de ziekte of een ‘elektromagnetische vaccinatie’ met behulp van fase conjugatie!). Hier ligt uiteraard ook de kracht van geluid, licht en energievelden. Aan de drager kan informatie worden gekoppeld, toegevoegd of ingesloten. Deze technieken worden gebruikt voor biologische en bio-elektromagnetische oorlogsvoering, maar kunnen ook op grote afstanden worden gebruikt om heling tot stand te brengen. Met andere woorden: welke informatie wordt aan de draaggolf gekoppeld en op materie losgelaten? Positieve, liefdevolle en helende informatieoverdracht of negatieve, schadelijke, en ziekmakende informatieoverdracht? To be sick, or not to be sick, that is the question!

Het belangrijke principe wat hier wordt gehanteerd, heet ‘fase conjugatie’. In een volgend artikel zal ik dit zeer belangrijke proces uitgebreider behandelen, omdat het kan leiden tot ongekende en revolutionaire geneesmethoden. Kort door de bocht uitgelegd, zou je kunnen zeggen dat een elektromagnetische golf (maar ook geluid, zoals ‘time-reversed acoustics’!) feitelijk bestaat uit een set van twee elektromagnetische golven. Een van de twee golven (een elektromagnetische golf bestaat dus altijd uit 2 bi-directionele golven) is ‘time-reversed’ en loopt dus exact het pas terug naar de energiebron. Wanneer we dit principe toepassen, spreken we over scalaire golven. We spreken ook over de mogelijkheid van een energetisch gericht wapen, maar ook een werkelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld te dienen als massaal elektromagnetisch middel tegen virussen, de gevolgen van vaccinaties, en welke ziekte dan ook! In principe wordt het ziekteproces ‘teruggedraaid’ naar het kiemmoment. Ware heling dus, ook van AIDS, kanker en welke ziekte dan ook. In geheim Russisch onderzoek wordt dit ‘the information content of the field’ genoemd (ook wel ‘Energetics’ genoemd, Tom Bearden noemt dit scalair elektromagnetisme-zie hoofdstuk 10 in mijn boek).

Een ware revolutie zou kunnen uitbreken als deze informatie wordt ‘toegelaten’ tot onze reguliere wetenschap, biologie en gezondheidszorg…Deze signatuur van de ‘Taal van het Licht’ is een soort informatie handtekening van de werkzame stof. Via overdacht van de informatie van die stof (een helende stof, maar ook virussen, biologische wapens en andere ziekteverwekkers dus) van een bepaalde soort naar een andere soort, kunnen genetische veranderingen worden bewerkstelligd!

Informatie is dus fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat uit (nulpunt)energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen achter heling en ziekte. Er is veel wetenschappelijke literatuur te vinden dat bevestigt dat virussen in staat zijn om onze genetische expressie te wijzigen. In mijn boek toon ik ook aan, dat de ware aard van ons DNA in al onze cellen weinig te maken heeft met prote