De ronduit akelige feiten betreffende kernenergie…

In het licht van enkele basisfeiten omtrent kernenergie is het ongelooflijk dat dit door sommige politici en in de media toch wordt afgeschilderd als een adequate oplossing voor onze energiebehoefte. Even afgezien dat we – zeker in het rijke westen – gigantische hoeveelheden energie gewoon verspillen, is kernenergie immers de slechtst denkbare optie!…

1 – Kernenergie is door haar inherente instabiliteit gebonden aan betrekkelijk lage temperaturen en zal tengevolge van de fundamentele tweede wet van de thermodynamica dus slechts een beperkte efficiency kunnen bereiken. Pogingen om deze te verhogen liepen regelmatig schipbreuk en zo werden er heel wat centrales voortijdig gesloten omdat ze hun claims absoluut niet konden waarmaken. Uitsluitend in een ongeremde kettingreactie – bij een atoombom dus – komt het enorme potenti