De vrije energie blokkade

 bron Nico Baas

 

De vrije energie blokkade
 
 
Dit verhaal beschrijft de diepere achtergronden van het uitblijven van vrije energie, de identiteit en samenhang van de krachten die de introductie van vrije energie technologie‰n blokkeren.
 
Samen met de twee voorgaande 0.punt artikelen ‘Waarom is er nog geen vrije energie’ en ‘Vrije energie – waarom nog steeds geen doorbraak’ is het verhaal hiermee afgerond.
 
Besproken werd al dat het vrije energie probleem geen technisch probleem is maar een spiritueel bewustwordingsprobleem. In de laatste 130 of zo jaren werden meerdere methoden ontwikkeld – en vervolgens voor het grote publiek geheim gehouden – waarmee het energieprobleem en de daardoor ontstane vervuiling en verzieking van mens en natuur definitief hadden kunnen worden opgelost.
 
Alvorens het wie en wat te beschrijven eerst het waarom.
Een voorstel:
bedenk dat je met een stel vrienden in je gloednieuwe vliegende schotel de ruimte gaat verkennen en dat je een prachtige planeet vindt. Helaas, het is al bewoond. Wat doe je met je mentale overwicht tegen een volk met een agressieve natuur? Je maakt een plan om hen te onderwerpen, je hebt immers slaven nodig om de planeet helemaal naar wens in te richten. En je weet dat alles wat leeft twee dingen nodig heeft: energie en gezondheid. Denk eens na wat jouw plan zou inhouden: manipulatie van die energie en gezondheid.
 
En dat is precies wat op onze planeet gebeurt!
Ziehier je plan: om een planetaire soort ongemerkt te onderwerpen ontwerp je een
Menselijk Mind control Systeem (MMS)
 
Dit MMS is een conglomeraat, een lichaam dat bestaat uit de volgende organen:
hart : verborgen, alien, religie als dekmantel, geld als dagelijks brood
brein : bancair management van dat geld
spieren : corporate enterprise
zenuwstelsel : overheid. Reageert vooral op bovengenoemde drie, maar niet op:
mens : bloed, geeft leven aan het systeem.
 
Leven zit in ons water en bloed
Bloed is water des levens. In spirituele taal staat water voor bloed. Daarom: dopen in water.
Water ¡s het leven dat danst op de muziek van ‘vaste stoffen’.
(Jezus lekte bloed en water wil dus zeggen dat hij niet een ‘gewoon’ diermens meer was maar godmens was geworden.
Evenzo is de mens zelf het levensbloed van het MMS.
 
Nu we het er toch over hebben, een vraag aan gelovigen: zou een almachtige god die onze aarde maakte nu echt zijn vergeten er ook energie bij te doen waardoor we zijn schepping moeten slopen om het warm te houden??
Nee dus.
Er is dus iets heel erg mis, en dat wordt veroorzaakt door het MMS.
Nu zien we dat de mensen dat rijtje MMS organen achtereenvolgens van boven naar onder gaan wantrouwen.
Al heel lang zien we ontkerkelijking, secularisatie, zelf bepalen waar men in gelooft…volwassen worden!
De kerken lopen leeg.
 
Sinds kort is ook het bankwezen ontmaskerd. Men ziet hen als de grote boosdoeners.
Bijna goed, maar daarachter verborgen zit toch nog dat hart.
Corporate enterprise geniet nog brede steun, velen kijken niet verder dan hun loonstrook lang is.
Maar ook hier is de kentering gaande, ziet men de rampen op zich af komen.
 
 
Met de vierde en laatste component van het MMS, de overheid, schiet het niet op.
Het volk k n zich eenvoudig niet voorstellen dat al die lieflijk pratende politici ons bedotten.
Nu moet gezegd, de meeste politici zien dat zelf ook niet.
Zij beseffen helemaal niet dat hun als regel ad hoc beslissingen geen lange termijn visie toelaten en worden afgedwongen door de omstandigheden…die worden gemanipuleerd door de drie organen daarboven.
De omstandigheden zijn de teugels waarmee de ezel, de overheid, wordt gemend.
 
En als het volk klaagt roept men ‘we kunnen niet anders, het moet’.
Aandoenlijk wel, die onnozelheid in combinatie met de arrogantie van de macht.
Maar het is niet alleen maar onnozelheid. Hier de 4 klassen politici:
Corrupte, onnozele, dode en potenti‰le.
– Corrupten, vaak v/h onnozelen, draaien meestal al een tijdje mee en leren het klappen van de zweep.
 Moe door gebrek aan steun vanuit het volk geeft men maar toe aan het MMS.
 
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat politici psychopathischer worden of al zijn naarmate men de top nadert.
Dat is logisch, zonder die eigenschap heb je geen kans of wordt je ‘geruimd’.
– Onnozelen, vaak nog vol idealen, hebben geen flauw benul van het bestaan van het MMS en de bedriegende rol van
   de overheid daarin. Beginners in het vak, soms onnozel tot in den doedt.
– Dode politici, goede bestuurders die wel de top maar niet de corruptie wilden. Zij zagen de MMS over het hoofd.
– Potenti‰le politici, goede bestuurders die het MMS w‚l zagen en niet corrupt wilden worden. Zij laten de politiek aan de            corrupten en onnozelen en betreuren de doden.
 
Het valt voor geen enkel kind mee te moeten ervaren dat men op eigen benen moet leren staan.
Maar als we tenslotte niet langer meer onder de harde waarheid uit kunnen en moeten erkennen dat Vadertje Staat 
en Moedertje Kerk ons gruwelijk uitbuiten, ja dan willen we wel.
De lezers van dit forum willen dus wel, maar voor de overige jongens en meisjes: oogjes open en snaveltje ook. 🙂
 
Nu moet gezegd dat zelfs een slimmerik als ruimtevaartexpert Keshe het MMS probleem niet zag en meende aan alle overheden ter wereld gratis zijn schitterende ruimtevaart technologie-zonder-brandstoftank te kunnen schenken.
En dat lukt zo maar niet!
 
Tja, MMS over het hoofd gezien.
 
Nico