De Yildiz Magnetenmotor getest op TU-Delft

Aanvulling april 2021
https://youtu.be/VDy6i4DyB2Y
2021 – magneten motor werkt echt
Nu in 2021 is het Yildiz nog steeds niet gelukt zijn vinding in productie te brengen.
Wij stonden er toen bij en keken erna. Wij hebben zijn zoektocht naar acceptatie/sponsor steeds gevolgd.
Het lukte steeds niet. ????
Het is nu mijn gevoel dat zijn vinding niet tot productie mocht komen vanwege de olie belangen.
Het was een hele boeiende demonstratie 20 april in de TU-Delft. Er waren zo’n 40 a 50 aanwezigen. De demonstratie was georganiseerd door Coen Vermeeren, amanuensis bij de TU-Delft.
Door een klap met een plastic hamer op een uitsteeksel startte de unit en liep toen meteen ca. 2000omw/min. Door met een handschoen aan, de as (proberen) tegen te houden (weerstand op te voeren) liep het toerental wel terug, maar ontwikkelde toch een behoorlijk koppel.

 

Het principe berust vooral op permanente magneettechnologie waarbij de magneten bestonden uit neodyn wat een zeer krachtig magnetisch materiaal is en dit ook in stand blijft in de tijd.

Op de as is een ventilator gemonteerd die een behoorlijke luchtstroming veroorzaakt. Hoeveel energie het apparaat zou kunnen leveren is niet vermeld, maar Han Vriezen, collega die al langer hierbij betrokken is, veronderstelt zo’n 300 a 400Watt. Te vergelijken met een gewicht van 35kg dat in 1 sec een meter wordt opgetild!
Na de demonstratie (ca. een half uur) heeft men de hele buitenkant gedemonteerd die vooral bestond uit magneten die in aluminium bakken waren ingezet/gemonteerd. Over het geheel genomen gaf het toch een redelijk eenvoudig beeld waarbij er dus geen magneetspoelen aan te pas kwamen.
Helaas werd de rotor niet gedemonteerd (een octrooi is nog hangend). Hoe dan ook was overduidelijk dat er energie werd geleverd zonder dat er energie werd toegevoerd en dit is ongelooflijk uniek omdat dit wetenschappelijk gezien gewoon niet kan. Daar weet men echter ook nog praktisch niets over Nulpunt- of Vrije Energie. Ja alles moet zijn tijd hebben toch!?

De presentatie werd geleid door Duarte, een medewerker van de TU-Eindhoven waar Han weer nauw mee samenwerkt. Afgelopen zaterdag is de unit in Duitsland gedemonstreerd waarbij er 3 professoren aanwezig waren samen met Han en Duarte. Ook daar was men er van overtuigd dat hier van Nulpuntenergie sprake is!
De volgende stap is: financiering vinden voor verdere optimalisatie en misschien ook verdere opschaling. Ik heb zelf een heel leuk contact met de uitvinder (sprak helaas alleen Turks) en zijn maat, een Turkse jurist uit Duitsland, gehad en heb aangeboden dat ik mogelijke financiering wist. Mijn doel hierin is vooral om de verdere ontwikkeling in Nederland te houden en dus ook hier te laten plaatsvinden om zo meer grip te houden op de verdere ontwikkeling. Je weet maar nooit waar dit allemaal nog goed voor is. Ik kreeg de indruk dat men daar niet afwijzend tegenover stond. Nadere contacten moeten dit uitwijzen.
Als bijlage enkele foto’s van de unit. Gewicht 48kg, diameter ca.300mm. Op de laatste foto zijn de magneethouders gedemonteerd.