Doorbraak in waterstoftechnologie

2012-02-14 | Bron: iNSnet |
Solvay heeft de grootste kunststof membranenbrandstofcel met een vermogen van 1 megawatt (MW) in de SolVin-fabriek te Lillo, Antwerpen, met succes in gebruik genomen. Deze industri‰le demonstratie-brandstofcel met een protonenmembraan (PEM) zet waterstof om in elektriciteit en draait al weken stabiel. De brandstofcel heeft gedurende 800 uren meer dan 500 MWh opgewekt, wat neerkomt op het stroomverbruik van 1.370 gezinnen. De installatie die waterstof omzet in elektriciteit, kan bestempeld worden als een mini-elektriciteitscentrale.

Schone elektriciteit
De brandstofcel vergroot eveneens de energie-effici‰ntie van SolVin’s zoutelektrolyse. Brandstofcellen zetten de chemische energie van waterstof om in schone elektriciteit via een elektrochemische reactie met zuurstof. Een PEM-brandstofcel bestaat uit een groot aantal assemblages van protonenmembranen en een katalysator.

Resultaat alleen elektriciteit en water

Brandstofcellen worden steeds meer als een belangrijke nieuwe energietechnologie beschouwd voor tal van toepassingen zoals autobussen, auto’s, vaartuigen, heftrucks, warmtekrachtkoppelingen en stroomaggregaten. Brandstofcellen aangedreven door waterstof produceren alleen elektriciteit en water. De internationale koploper is vandaag Japan. Daar wordt zowel door de overheid als door autobouwers zoals Toyota en Honda zwaar ge‹nvesteerd in de brandstofceltechnologie.

Belgisch-Nederlandse samenwerking

Deze technologische sprong werd gerealiseerd in samenwerking met WaterstofNet, dat het project Waterstofregio Vlaanderen – Zuid-Nederland co”rdineert. Dit project mikt op de ontwikkeling van kennis en projecten over waterstoftoepassingen in de regio met een duidelijke focus op duurzame waterstof- en early market toepassingen, zoals maritieme, logistieke en interstedelijke toepassingen, en met een maximaal gebruik van Europese technologie.

Bron: Solvay