Eenheid in verwarring

 Eenheid in verwarring.

 

De verwarring over de relatie tussen eenheid en verscheidenheid is welhaast alomtegenwoordig.

Het gezegde ‘eenheid in verscheidenheid’ lijkt z¢ simpel dat het zonder verder nadenken in het geheugen wordt gearchiveerd onder ‘kinderlijke eenvoud en al lang begrepen’.

Een vergissing met grote gevolgen.

De nog aan zwart wit denken gewende en in dualisme gedrenkte mens beseft onvoldoende dat eenheid en verscheidenheid een harmonische Twee-eenheid zijn. Zodra hij door zijn inherente tendens om zijn oorsprong te vergeten die eenheid uit het oog verliest zal hij met religieuze devotie steeds proberen die eenheid te herwinnen en maakt daarbij de fout om dat te proberen door die verscheidenheid zelve tot eenheid te willen kneden.

 

Zo is de mens al 1000den jaren doende om die uit eenheid voortkomende verscheidenheid te vermoorden. Uit naam van diezelfde eenheid, die voor dat doel wordt voorzien van een personificatie, een god die – niet geheel toevallig – steeds precies dezelfde wensen wordt toegedicht waaraan de van hem losgeslagen zoeker-naar-eenheid zelf mank gaat.  Zo slim zijn we wel.

Maar  omdat de wereld die wij tot eenheid menen te moeten bevechten niet de beroemde schepping Gods is maar slechts een symbolische expressie en perceptie van ons losgeslagen zelf, bedrijven we dus slechts symboolpolitiek, schaduwboksen, spiegelvechten, doen we aan symptoombestrijding die nooit het gewenste resultaat kan opleveren omdat de oorzaak niet wordt aangepakt.

Die oorzaak zijn we zelf. Verbeter de wereld, begin ‚n eindig met jezelf. Meer is er niet.

Wie daar niet aan wil en de vrede buiten zichzelf zoekt op te leggen zal slechts oorlog kweken.

 

Zo streven sommigen die zich de heersers dezer planeet wanen naar de creatie van de Homo Hamburgensis, de gestandaardiseerde eenheidsmens, in plaats van die eenheidsmens die ook wel de Zoon van God wordt genoemd in zichzelf te zoeken.

De argumenten van deze aldus ‘verlichten’ , laten wij hen labelen als Illuminati, zijn overtuigend.

De mens gedraagt zich als een kudde sprinkhaanachtigen en zou zonder adequaat beheer deze mooie  planeet kaal grazen, zo wil men geloven.

Nu is dit scenario na 7 genetische updates die van ons een hybride Top Gun maakten zonder voortgaand beheer ook heel wel mogelijk.

Aan een 8ste update wordt dan ook al heel lang gewerkt. Eugenica genoot in de vorige eeuw een wereldwijde populariteit in gerespecteerde kringen en ook Hitler zag daarin het geschenk Gods dat hem in staat zou stellen zijn versie van de Nietzscheaanse bermensch/superman te scheppen.

Onder de ‘vrij van smet’  nieuwe benaming ‘genetica’ werd het werk succesvol voortgezet en de resultaten lopen al enige tijd in het geheim rond.

De oude versie nummer 7, wij dus, is  ‘scheduled for termination’. Dat is een hele operatie maar dankzij het ‘Weaponization of Food Program’, de veelal verplichte vaccinaties-met-geheime-inhoud voor gezonden onder het mom van preventie, de valse en door Pasteur zelf herroepen basis van de farmaceutische benadering van ziektebeheer en nog andere vernuftigheden die ons zoals altijd worden aangeprezen als zijnde ‘het is goed voor u’  kan toch worden vastgesteld dat het vervangingsprogramma aardig op schema ligt.

Onze nieuwe versie nummer 8 is superieur, beter programmeerbaar, en voldoet prima aan de behoeften van de heerszuchtigen.

 

De in eenheid voortgebrachte verscheidenheid wordt zo vermoord omdat men niet inziet dat die eenheid niet alsnog in het domein van zijn veelvuldige expressie moet worden bevochten maar daar juist de tijdloze basis van is.

De groep ‘Illuminati’  zijn echter niet de enigen die deze vergissing maken. Velen die zich tot hun tegenstanders rekenen doen dat ook.

Zij streven weliswaar naar vrijheid voor het individu, een geestelijk misbaksel, en profileren zich daarom graag tot de goeden versus de kwade Illuminati groep, maar presenteren toch ook een eigen versie van die nieuwe mens. Niet de Homo Hamburgensis van de Illuminatie, maar de Homo Energeticus Libris, de Homo UFOlogus of een combinatie van beide.

 

Maar zeg nu zelf, wat moet ik als Hottentot of als Papua-met-peniskoker in de ruimte??

Mijn trots zou daar slechts een kosmische schaterlach tot gevolg hebben en ik sta daar dan mooi voor paal, eh…voor peniskoker.

En aan gratis energie heb ik ook niks want alles wat ik nodig heb heb ik al.

Die gratis toestanden, daar komt niks dan rottigheid van. Horden vreemdelingen zouden allemaal hun eigen priv‚ Paradijs-met-ufoparkeerplaats in mijn wereld gaan bouwen en zo mijn ondergang bezegelen.

Ik ben dus tegen vrije energie en tegen alles wat zonder dure startbaan kan opstijgen en landen.

 

En hoe zit het met mijn verre verwanten, de opblaasarabieren en bebaarde wandelende kalashnikovs niet te verwarren met de veel kleinere onbebaarde wandelende takken?

Wat doen zij als ze de beschikking krijgen over de standaarduitrusting van de nieuwe ‘Homo’s’ ?

Met ongelimiteerde kracht en ufologische snelheid alsnog Gods aarde reinigen van infidels?

Volgens onze wijze ouderen is dat 12000 jaar geleden ook al eens gebeurd en resulteerde dat in totale destructie.

 

Ik vraag u daarom mede namens mijn verwanten, en daar mag u wereldwijd vele 1000den subculturen onder verstaan, om het uitdragen van uw zegeningen te beperken tot uw geestverwanten, en ons met rust te laten. Wij vragen daarmee niets wat ook uzelf niet werd gegund want ook u werd 1000den jaren lang met rust gelaten door degenen die al die tijd al over uw ‘nieuwe’ vindingen beschikten en ook nu nog/al beschikken.

W¡j weten al dat wij in onze eigenheid tot de eenheid behoren en doen niet mee aan de misplaatste zoektocht daarnaar in de verscheidenheid.

En als mijn argumenten u niet overtuigen hoop ik toch dat sommigen onder u, misschien de Illuminati, u de voet dwars zullen blijven zetten.

 

 

Het is duidelijk, ook de zich tot het Licht rekenende mens verkeert nog vaak in duisternis omdat ook hij niet inziet dat de eenheid er al is en niet alsnog moet worden bevochten in het domein van de verscheidenheid.

Dit is het drama van de mens, de Don Quichot die tegen windmolens vecht.

Omdat hij vergat dat hij zichzelf niet maakte.

 

 

Auteur: Nico Baas.