Elektrostress

Elektrostress veroorzaakt steeds meer onbestemde klachten. Volksziekte nr. 1

Elektrostress en gezondheid
Elektrostress en gezondheid
Michiel Haas

Lees hier meer over in het nieuwe boek (2e druk) van dr.ir. Michiel Haas (NIBE) voor meer inzicht waarom en hoe dat komt, "De elektro-magnetische mens" van Gerrit Teule – ISBN 90-6556-247-8 – (leeszaal)

2013 Ondertussen is er een nieuwe versie geheel aangepast 

De gsm kookt je hersenen, wonen vlakbij een hoogspanningsleiding veroorzaakt kanker of leukemie bij kinderen, van radon in je huis krijg je longkanker. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg. Maar moeten we ons echt zorgen maken?
Dit boek geeft uitsluitsel. Het laat zien waar we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten die geen feitelijke basis hebben. Het laat de samenhang zien tussen de verschillende natuurkundige verschijnselen en verklaart de invloeden van elektromagnetische velden en stralingen. Daarnaast geeft het een overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s van elektromagnetische velden die tot nu toe nauwelijks bij een breed publiek bekend zijn.
Elektriciteit en zenders bieden ongekend veel nieuwe mogelijkheden. De risico’s van de huidige ‘draadloze-samenleving’ moeten echter wel serieus genomen worden. Elektrostress is een problematiek waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken heeft.


Internetbellen met de Experia Box van KPN en anderen, geeft regelmatig klachten. Lees hier de ervaringen
 Zoekt U een woonbioloog? De Stg. Stralingbewust van de 0.groep kan U daarbij helpen.


Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk 1
Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk 1
K. van Huffelen

Karel & Caroline doen op grond van diepgaand onderzoek een boekje open over de effecten van het gebruik van draadloze apparatuur.
Dit boek is geschreven voor de leek: gecompliceerde technische informatie is omgezet in een voor eenieder begrijpelijke taal, gemakkelijk te lezen en met humor gebracht. Met vele handige tips om de gezondheidsrisico’s van mobieltjes en draadloos internet in te dammen. En praktijkinformatie over zendmasten en antennes in je woonwijk en de schadelijkheid ervan voor de volksgezondheid. Voorts wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwerpen als elektrosensibiliteit en draadloos internet (WLAN)/WiFi) thuis en op school.   zie: www.karelencaroline.nl

 

Voor bestelling van ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, subtitel Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten klik op het boek

Een voorpublicatie van ons boek (inhoudsopgave, hoofdstuk 1 en 14)
kunt u als online-PDF inzien: klik op onderstaand boek voor vergrote versie.
De voorpublicatie kunt u ook offline lezen: klik hier voor downloaden. (1.9MB)

 De stralende groeten


De elektromagnetische mens
De elektromagnetische mens
Gerrit Teule

In de tijd dat Darwin zijn evolutietheorie formuleerde was er nog weinig bekend over de uitermate belangrijke rol die subtiele elektromagnetische processen spelen in het leven op aarde. De moderne kernfysica, kwantummechanica en de ‘nieuwe biologie’hebben inmiddels nieuwe en soms revolutionaire bijdragen geleverd aan onze kennis op dit terrein. Dit boek gaat over de universele rol die elektromagnetische processen spelen bij de evolutie op aarde en de betekenis daarvan voor de mens. Centraal daarin staat de eonenhypothese die gerelateerd wordt aan het werk van J.E.Charon, Teilhard de Chardin en de Amerikaanse kernfysicus L.W.Fagg. Dit boek vormt een belangrijke bijdrage in de discussies over de evolutie van de mens op het snijvlak van geest en materie.


Elektrosmog de verborgen vervuiler
Elektrosmog de verborgen vervuiler
Gerrit Teule

 Met de komst van de draadloze telefonie en vele ander draadloze toepassingen, heeft zich in onze wereld een nieuw soort vervuiling aangediend: de elektromagnetische vervuiling, ook wel ‘elektrosmog’ genoemd. Bij ‘smog’ denken we meestal aan een soort mist, maar ‘elektrosmog’ is niet direct te zien, te voelen of te horen.

Deze vervuiling is niet helemaal nieuw, maar in de afgelopen tien jaar is het niveau van deze vervuiling explosief gestegen. Talloze diensten en particulieren maken tegenwoordig gebruik van draadloze communicatie, zoals GSM en UMTS voorn telefoon en basiszenders, DECT huistelefoons, WLAN en WiFi voor het verbinden van computers, Digitenne voor digitale televisie, babyfoons, C2000 voor politie en brandweer, enz. Elk jaar komen er nieuwe systemen bij.


Eenvoudige uitleg voor de gewone man – zie ook het filmpje dec. 2008 op RTV Gelderland
Nieuwste informatie over straling zie ook: Elecrtostress Feit of Fictie

zie film TV

 


Zolang aktie groepen als groepjes blijven strijden tegen de overheden zal er weinig verbeteren.

Commercie voor gezondheid. Wij zitten helaas vast aan het
systeem van Europeesche eenwording (Brussel) en die regeerders beslissen.  Alleen als we de medische wereld weten te overtuigen van de gevaren, hebben we misschien een kans dat de overheden gaan luisteren. Straling is medeoorzaak verdubbeling kankergevallen voor volwassenen en kinderen in het afgelopen jaar?. Hoe lang blijft men nog de gevolgen ontkennen.
Of wil men de bevolking verminderen – (plan van Henry Kissinger).

 

Stg. Stralingsarm-Nederland.org
Platvorm Stralingrisco’s
Stg. Milieuziektes , STOPUMTS met veel onpartijdige informatie
EHS ervaringen door Johan  
Woonbiologen voor metingen – misschien kunnen zij U adviseren/helpen.

Meet zelf Uw straling en EM velden.goede en voordelige stralingmeters in de 0.groep ontworpen.
Praktijk voor gezondwonen – voor Noordholland

Miracle Mineral Solution – onze nieuwste ontdekking! – het schoonmiddel tegen virussen, infecties, stralingsziekten,….

Allergie? – prima op te lossen met het NEAT systeem. (Kinesologie-meridianen-informatie technieken).
Schone lucht – een door NASA onwikkeld syteem – uit eigen ervaring blijkt het bijzonder doelmatig te zijn tegen fijnstof (virussen).