Geheime topwetenschapper sluit contract met Greers Orion Project

 

Op eerste Kerstdag, op het World Puja Network, kondigden, ‘als een kerstcadeau voor de wereld’, Steven Greer, M.D en zijn wetenschappelijk adviseur Ted Loder, Ph.D van het Orion Project aan dat de ‘top secret’ wetenschapper waarover zij het afgelopen jaar spraken, eerder ontheffing van militaire gebondenheid heeft gekregen en een contract met hen heeft afgesloten om een begin te maken met het aanbieden aan de wereld van verscheidene technologie‰n die hij heeft ontwikkeld (in sommige gevallen op kosten van de belastingbetaler) en dat men wil beginnen met een free energy technologie in de traditie van Nikola Tesla.
 

 Door: Sterling D. Allan
Pure Energy Systems News
Copyright © 2009
Vertaling: Paul Harmans, Ufowijzer
Bron: http://pesn.com/2009/12/29/9501600_Orion_Project_lands_top_secret_FE_inventor
 
Men hoopt deze lente een voorbeeld prototype klaar te hebben om aan het publiek te tonen. Er is echter veel onderzoek en ontwikkeling nodig en er zijn bŠta- en duurzaamheidtesten nodig voordat een compleet apparaat met verscheidene kilowatts output klaar is voor distributie aan het volk. Greer vertelde dat het Orion Project 10 dagen voor de aankondiging op 25 december het contract met deze top secret wetenschapper tekende.
  
links Steven Greer – rechts Ted Loder
Beide doctors Greer en Loder zijn al jaren betrokken bij het zoeken naar een technologie zoals deze, die onze afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen en de machtsstructuren die daarmee samenhangen kan doorbreken. De nieuwe techniek moet goedkope, schone, en betrouwbare energie leveren die in staat is in de juiste verhouding alles aan te drijven, van auto’s tot huizen en individuele toestellen. “Tijdens deze zoektocht,” zo vertelde Loder, “Waren er ook doodlopende wegen en bij tijden verkeerde richtingen, het was soms een frustrerend proces. Maar uiteindelijk staan we klaar om te springen.”
“Deze wetenschapper is veruit de meest ge‹nformeerde en vakkundige – en geniale – uitvinder en natuurkundige die ik ooit ontmoet heb, en ik heb een hoop interessante mensen ontmoet,” vertelde Greer. De uitvinder, die om veiligheidsredenen niet bij naam genoemd zal worden, heeft de hoogste betrouwbaarheidsverklaringen bij het Amerikaanse leger.
Loder vertelde: “Dit is waar we al die jaren naar gezocht hebben. Wat hij te bieden heeft is zijn diepgaande wiskundige kennis van elektronica en natuurkunde en van de moderne technologie‰n om het proces te optimaliseren.”
Greer herinnert zich nog de eerste keer dat hij het laboratorium van de uitvinder bezocht, ongeveer 4,5 jaar geleden, en hoe perplex hij stond over wat de uitvinder had staan, en hoe hij zou willen dat deze uitvinder deel uit zou maken van hun operatie. En nu is het Orion Project, dank zij de hulp van de donaties van veel mensen en andere ondersteuning, in staat een contract met deze wetenschapper af te sluiten.
Het oogmerk bij het maken van deze aankondiging is zowel meer aandacht voor het project, als ook het in kennis stellen van meer mensen van de alternatieven en de hoop op een betere wereld die dat met zich meebrengt. Ze rekenen via deze bekendmaking op het schild van bescherming die de gemeenschap hen biedt, zodat deze techniek kan doordringen tot de wereld zonder in beslag te worden genomen. Ze willen ook graag financi‰le bronnen aanboren en kunnen morele steun gebruiken.
 
Ze zijn van plan een onderzoekslaboratorium te bouwen om daar de top secret wetenschapper gebruik van te laten maken, zodat hij zowel de gereedschappen als het personeel ter beschikking heeft dat nodig is om de ontwikkelingen van de techniek voor het publieke gebruik te versnellen. Gedurende deze fase zijn ze van plan een stuk of zes wetenschappers en ingenieurs aan te nemen.
Loder vertelde dat de energietechnologie is gebaseerd op prototypes en patenten die meer dan 100 jaar geleden al door Nikola Tesla naar buiten werden gebracht en door veel wetenschappers en uitvinders bij verschillende zaken werden toegepast.
Greer vertelde dat sommige van zijn technieken zijn gerepliceerd en geverifieerd door een hoofdwetenschapper van het Amerikaanse Ministerie van Defensie met directe toegang tot de minister van defensie. “Onafhankelijke replicatie is de noodzakelijke voorwaarde voor wetenschap,” zei Greer.
Er is overduidelijk meer waar dit vandaan komt en als deze energietechnologie eenmaal aan het publiek wordt geleverd, dan heeft de uitvinder nog andere technieken die het Orion Project zal ontwikkelen en naar buiten brengen. Greer vertelde: “We hebben te maken met iemand die zijn sporen heeft verdiend door al dertig jaar deze technieken te bouwen, en daarmee begon onder contract van top geheime programma’s en hij heeft in feite zaken gebouwd op het vlak van dematerialiseren, teleporteren en het manipuleren van ruimte-tijd. We praten hier echt over zeer vergevorderd spul.” Greer vertelde dat binnen de militaire geheime projecten aan dergelijke projecten wordt gerefereerd als WSFM, dat staat voor ‘Weird Science and Freakin’ Magic.’ (Eigenaardige wetenschap en zonderlinge magie.)
Het doel om te starten met deze op Tesla gebaseerde technologie, zal zijn om de wereld te bewijzen dat free energy uit de omgeving verkregen kan worden, 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, via een apparaat dat betaalbaar is, zelfs in de ontwikkelingslanden, in eerste instantie gesubsidieerd door en de verkoop ervan in de ontwikkelde landen.
Greer zei: “Laten we eerst lopen voordat we gaan zweven – haal onze wereld uit het vuilnisvat van de steenkool, olie, afval en rotzooi. Zodra de beschaving stabiliseert, en we de middelen inzetten die zeker stellen dat deze technologie‰n alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt worden en niet voor militaire zaken zoals bewapening, dan zullen de meer geavanceerde concepten naar buiten kunnen komen.”
Meer dan een jaar geleden dacht het Orion Project al met deze wetenschapper in zee te gaan, maar toen werd hij betrokken bij een geheime, militaire operatie en werd van de buitenwereld afgeschermd. Ze vertelden dat het zeker anderhalf jaar zou duren voordat hij weer beschikbaar zou zijn.
Greer speculeert dat veel mensen petities bij de regering indienden om hem vrij te krijgen en dat kan wellicht geholpen hebben bij zijn eerdere beschikbaarheid zodat zij hun zakenbetrekking met hem konden voortzetten, iets dat werd bekrachtigd op 15 december 2009.
Afgelopen januari koos Greer ervoor president Obama in te lichten over verschillende free energy technologie‰n in het algemeen en over deze uitvinder in het bijzon
der en vroeg daarbij of het Orion Project kon worden toegestaan met deze uitvinder te werken en zo zijn technologie‰n naar buiten zou kunnen brengen als een soort ‘Vreedzaam Manhattan Project’. Die briefing werd vervolgens op 24 oktober gepubliceerd op de TheOrionProject.org website.
 
Greer wijst erop dat enkele van de door deze wetenschapper ontwikkelde technieken op kosten van de belastingbetaler zijn gedaan, “En toch hoor je het ministerie van energie daar nooit over praten. Het wordt tijd dat deze technologie‰n in handen van het volk komen, die hebben er tenslotte voor betaald,” vertelde Greer. Opgemerkt dient te worden dat de eerste technologie waaraan deze wetenschapper voor het Orion Project gaat werken, niet met belastinggeld is ontwikkeld.
Nu wordt de technologie vooruit geholpen door een priv‚-organisatie, en heeft waarschijnlijk niet de volledige medewerking van de Amerikaanse regering. Greer poneert dat als de honderden miljarden en zelfs biljoenen die de regering besteed aan oplossingen voor het energieprobleem, in deze technologie zouden worden gestoken, iedere persoon thuis zijn eigen generator zou hebben.
Ongeveer anderhalf jaar geleden richtte het Orion Project een fonds op om 3 miljoen dollar op te halen ten bate van de ontwikkeling en/of het vinden van een dergelijke technologie. Ze hebben momenteel dat bedrag nog niet bij elkaar en vragen hun aanhangers bij te springen om voldoende geld in kas te hebben dat nodig is om een onderzoeksfaciliteit in Charlottesville, Virginia te bouwen, niet ver van het historische Thomas Jefferson Monticello gebouw. “We moeten een geheel nieuw wetenschappelijk proces cre‰ren,” vertelde Greer.
Van het geld dat ze tot nu toe hebben vergaard heeft noch hij, noch Loder iets gebruikt, zo vertelde Greer, zij doen het allemaal op vrijwillige basis. Greer, die in feite een eerste hulp arts is, zegde onlangs zijn baan op, omdat hij al zijn tijd aan zijn zoektocht naar een free energy oplossing wil gebruiken. Zijn partner, Dr. Jan Bravo, verliet onlangs voor hetzelfde doel haar praktijk in Californi‰.
In de toekomst, “Als er enige winst uit de verkoop van deze techniek zal komen, dan zal dat gaan naar hulp voor arme mensen die deze techniek gratis zullen krijgen,” zo vertelde Greer. En hij vertelde erbij dat de uitvinder/wetenschapper er net zo over denkt.
Pratend over geschiedenis schrijven vertelde Greer:

“Als we zeer doortastend en afdoend de technologie‰n en wetenschappen naar voren kunnen brengen die ons land onafhankelijk maken van de olie, gas, kolen en atoomenergie, en ons kunnen brengen naar schone free energy, opdat elk huis en elke zaak en elk gebouw in Amerika kan draaien op dit soort energie, zonder kosten als je eenmaal het apparaat hebt ge‹nstalleerd, en zonder vervuiling aan of invloed op het milieu, dan is dit een van de meest belangrijke ondernemingen in de geschiedenis van ons land.”
Als degene die het Disclosure Project lanceerde, waarbij een paar honderd top militairen, regerings- en luchtvaartleiders naar voren kwamen en openlijk spraken over hun kennis aangaande ‘UFO’s’ en andere buitenaards gerelateerde interacties, is het wel toepasselijk dat Greer’s lang gezochte free energy technologie komt van een militaire insider, die de techniek ontwikkelde op kosten van de belastingbetaler, een techniek die tot nu toe is tegengehouden, maar die nu klaarblijkelijk voor burgergebruik naar buiten wordt gebracht.
Voor wat betreft de toekomst zei Greer: “De lont is aangestoken, deze raket stijgt op.”
 
 
Relevant Links:
http://www.theorionproject.org/Energy.pdf – briefing aan president Obama en leden van de Amerikaanse regering
http://worldpuja.org/archives.php?list=host&value=steven&rnd=12576 – Greer-Loder aankondiging 25 december 2009