Guidestones – Fukushima

!!! Doe vooral je eigen onderzoek !!! en verwonder je hoe een groep mensen (NWO) van mening zijn dat er teveel mensen op aarde zijn.
Doorzie de manipulaties van de nieuws media.
En verbaas je hoe wij mensen dit allemaal maar zijn gang laten gaan.
Een weldenkend mens moet zich toch afvragen hoe kan dat?
Mindcontrole.

 

De Guidestones is een monument dat aangeeft wat het streven van de NWO is.
De uitvoering van dit programma wordt momenteel op diverse manieren uitgevoerd.

 

Eén daarvan is de ramp bij Fukushima. (Haarp?)
Door deze vervuiling van de vrijgekomen radio actieve stoffen gaat de zee met al zijn levende schepselen nu dood.
En dichter bij huis, onze bomen worden ook niet gespaard!. bron

 

Kerncentrales zijn niet de oplossing voor het energie probleem.
Bewust heeft men uitvindingen voor schone vrije energie tegengewerkt.
Het gaat steeds weer om geld en macht. Oliebelangen.
Stap uit de Matrix.

 

Ook de inzet van diverse soorten van straling (WIFI/DECT/..) zorgen er voor dat ons immuunsysteem behoorlijk op proef worden gesteld.
Kijk maar om je heen en zie de problemen in de gezondheids sector steeds groter worden. Het verdienmodel speelt momenteel daarbij hoogtij.

 

Een brief met een extreem goede eindtekst…  bron
Advies aan onze verantwoordelijke ambtenaren, die nu aansprakelijkheid afwijzen!!.
……..”Overweeg een 5G-introductie-experiment op enkele basisscholen in Nederland in het kader van ‘het nieuwe leren’ waarbij de ouders van tevoren een juridisch bindende verklaring moeten tekenen waarin zij akkoord gaan dat de overheid en de school zelf geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gezondheids)schade van welke vorm dan ook en wanneer dan ook optredend voor hun kinderen. Indien er te weinig animo is, blaas dit experiment dan af.
Sarcastisch bedoeld natuurlijk, maar plaats bij elk experiment maar een groot bord “Hier wordt een 5G-experiment uitgevoerd. We kunnen niet uitsluiten dat er gezondheidsschade kan optreden. Deelnemers en omstanders verblijven hier op eigen risico.”
….

 

Ook de chemtrails zijn een ook onderdeel van het depopulatie programma.
Lees: Hemel onder vuur.

Hoopvol is dat er oplossingen zijn.
Nulpuntenergie is er een van?.

Daarom is het zo belangrijk dat we weer wakker worden voor het goed fout gaat.
Want zoals als het nu gaat…..

Pluk de dag