Het medicijn van de toekomst ?

Het medicijn van de toekomst?

Trilling is energie en energie is trilling.
Denkt u maar aan een prachtig gecomponeerd muziekstuk waar je blij van wordt of ontroerd raakt.
Muziektrillingen met haar verschillende frequenties roert ons wezen, de trillingen doen ons lichaam onzichtbaar resoneren maar is vaak ook lichamelijk voelbaar, onder andere bij een zware bas klank.

Weet u dat trillingen zich ook heel ver kunnen verspreiden zelfs verder dan wij met ons menselijk verstand kunnen beseffen. Geluiden (trillingen) van walvissen kunnen tot wel 1000 km ver te horen zijn. Alles in ons universum is opgebouwd uit trillingen, trillingen zijn in feite allemaal onzichtbare informatie deeltjes. Deze energie deeltjes hebben allemaal een boodschap en deze boodschappen kunnen worden overgedragen, mits de ontvanger op de juiste zender is afgestemd.

 

Kunnen wij met deze trillingen nog meer doen dan geluid of muziek beleven, kunnen we misschien in de toekomst onze chemische medicijnen vervangen voor een onschadelijk trilling, een trilling die de kwaal zal doen verdwijnen, mits goed afgestemd natuurlijk. Is dat mogelijk? En welke toepassingen zijn er nu al voor handen? Weet u dan eerst dat we in ons dagelijks leven al gebruik maken van vele soorten van trillingen? In het dagelijks leven worden we de gehele dag blootgesteld aan allerlei soorten trillingen, bijvoorbeeld wanneer we naar muziek luisteren of wanneer we stofzuigen. (u kent vast wel mensen die door het geluid (trillingen) van stofzuigen ge‹rriteerd kunnen raken of hoofdpijn krijgen). Trillingen zijn overal om ons heen en hebben vaak een grotere uitwerking op ons dan we in eerste instantie beseffen. Zelfs de wisseling van de seizoenen, de rotatie van de aarde, de hartslag of de beweging van bladeren in de wind zijn uiteindelijk niets anders dan trillingen. Ook in de medische wetenschap maakt dankbaar gebruik van trillingen, denkt u daarbij maar eens aan het gebruikt van een EEG of een ECG, waarbij met trillingen de trillingen van de organen gemeten worden om ziektes op te sporen. Maar ook in het huishouden maken we gebruik van trillingen onder andere door gebruik te maken van een magnetron.

Wat zijn trillingen? Om een helder inzicht te verkrijgen wat trillingen eigenlijk zijn, volgt in het kort een stukje technische verhaal:

Het is algemeen bekend dat alle materie bestaat uit energie en zo u heeft kunnen lezen zijn trillingen de basis van alle leven op aarden. Iedereen die op school natuurkunde heeft gehad kent het vast wel, moleculen zijn deeltjes die nog steeds de eigenschap van de stof hebben. Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof die nog de chemische eigenschappen van die stof bezit. Het woord atoom komt van het Griekse woord atomos, wat ondeelbaar betekend. Een atoom is onvoorstelbaar klein – er gaan meer atomen in een glas water dan er glazen water in alle oceanen op aarde gaan. Achter de neutronen bevinden zich weer nog kleinere deeltjes; genaamd, een quark en de deling van deze is een String, een String is hoogwaarschijnlijk de energie die de uiteindelijke bouwstenen zijn van alles wat er is. De bouwstenen van het universum!

Er gaat een wonderlijke wereld voor ons open, als we beseffen dat we allen deel zijn van het grote geheel en dat we alles kunnen voelen en beleven als we maar op de juiste (radio) ‘zender” afgestemd zijn. Letterlijk alles is voor handen, op alles kan afgestemd worden, als we de juiste frequentie maar weten. In ons dagelijks leven en in de natuur om ons heen zijn een groot aantal trillingen te vinden. Sommige van deze trillingen, zoals geluid, licht en warmte kunnen mensen waarnemen met hun zintuigen. Maar helaas, maar al te vaak kunnen we ons niet juist afstemmen op de natuurlijke levens trillingen, daardoor denken de meeste van ons dat deze trilling niet bestaat, deze trillingen blijven dan ook onhoorbaar en onopgemerkt voor vele. Maar wil dat dan ook zeggen dat ze niet bestaan?

Wij mensen leven tegenwoordig in een tijdperk waarin alles met technische middelen moet kunnen worden geregistreerd, gemeten en worden opgelost daardoor zien we veel van de voorhanden zijnde mogelijkheden niet. We hebben ons te vaak laten vertellen dat we al onze waarnemingen moeten kunnen meten in tijd, afstand, massa, snelheid, temperatuur etc en we moeten ons overal een beeld van dat alles kunnen vormen anders bestaat het niet. We menen dat we alles eerst moeten kunnen verklaren. Toch zijn we het er allemaal over eens dat de energie‰n om ons heen ons leven be‹nvloeden, ondanks dat we deze niet allemaal kunnen zien, horen of verklaren. Deze energie‰n zijn de basis, de bouwstenen van ons aller leven. Het is als: ‘iets voor ogen zien dat daar altijd al was maar wat nog steeds verborgen blijft’.

 

Verschillende Russische en Duitse onderzoekers hebben wetenschappelijk aangetoond dat ons lichaam uit energie houdende cellen bestaat en dat deze te be‹nvloeden zijn middels licht en geluid (trilling). Zo ook door het Nederlands Duitse bedrijf Stringenergy. Stringenergy  heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het kopi‰ren en be‹nvloeden van trillingen. Met een in eigen beheer ontwikkelde kopieer techniek kunnen op frequentie niveau aanpassingen worden gedaan voor zowel gebruik op het industri‰le als het menselijke vlak.

 

Vandaag de dag vinden er op het gebiedt van deze elementair deeltje nog vele onderzoeken plaats, waaronder: nabij Geneve op de grens van Zwitserland en Frankrijk hier (CERN) worden op zeer hoog niveau een groots wetenschappelijk onderzoeken gedaan in deze richting. Bijna 100 meter onder de grond bevind zich hier een tunnel van wel 27 kilometer lengte met daarin de Large Hadron Collider, een deeltjes versneller. Aan dit experiment werken 10.000 mensen mee uit 50 verschillende landen. Allen zijn zij op zoek naar onze oorsprong, naar de bouwstenen van het universum.

 

Trillingen toepassen bij lichamelijke klachten?

Stel je voor: je bent super gezond, alle frequenties in jouw lichaam zijn juist afgesteld, de processen in jouw lichaam zijn in balans en alles werkt zoals het bedoelt is. Je voelt je blij, gelukkig en je bent fit, maar door een ongelukkige situatie kan jouw systeem , jouw “radio” even niet de juiste frequenties ontvangen, je hebt tijdelijk een ruis op de lijn. Zou je nu op zo,n moment de juiste frequenties van buitenaf aangereikt krijgen, dan weet het lichaam gelijk wat hij of zij er mee kan, namelijk gelijk weer afstemmen op die juiste golflengte. Simpel gezegd: maar met een van de Stringenergy producten stem je de lichamelijke ‘Tril frequenties’ weer af, ‘per direct’, daar zit geen tijd tussen. Instant wordt de juiste informatie weer aan het lichaam aangegeven. Geen terugval of langere wachttijden tot herstel, maar instant, per direct. Je lichaam herkent meteen de energie, want string- energy zijn de basis bouwstenen waarmee jouw lichaam de oude orde weer kan herstelen.

 

Ondertussen houden we het lekker dicht bij huis en kunnen we u vertellen dat we met deze techniek onze wiebelige benen rustig kunnen laten worden waardoor we lekker en voldoende kunnen slapen.

 

‘TRIL SOKKEN’ is een instant werkende oplo
ssing tegen de vervelende trekkende benen. Regtless Legss (RLS) (Trekkende benen). Denk bij trillingen eens aan die vervelende wiebelige benen, bewegende benen die je belemmeren te slapen waardoor je niet van een goede nachtrust kunt genieten. Het probleem is vaak een combinatie van signaal storingen in het lichaam. Stel je nu eens voor dat je middels een paar ‘Bedsokken’ direct de juiste informatie voor een; goede doorbloeding en een juiste ontkramping informatie, rust zult krijgen waardoor je gelijk zal kunnen slapen. De middels de katoenvezel afgegeven tril informatie wordt door het lichaam gelijk herkent, het lichaam ziet de frequentie hoogte als eigen, dus is deze direct toepasbaar. Niet alleen zal je dan geweldig kunnen slapen, maar na een tijdje zal je lichaam zelf weer op de juiste zender afgestemd zijn en gaat alles weer vanzelf. Lijkt je dat niet geweldig? Zou je nog meer met deze trilling- energie kunnen doen? Natuurlijk! Als je er van uit gaat dat alle planten en bloemen, maar ook alle zichtbare en onzichtbare zaken uit deze bouwstenen van energie bestaan, dan gaat er een wereld van vele toepassingen open. Om het in computertaal te noemen; het is een kwestie van kopi‰ren en plakken. Problemen of ongemakken oplossen zonder enige chemische stof of bijwerking. Hoe fijn zou dat zijn! Het is allemaal mogelijk, als je de juiste trilling maar weet. Voor meer informatie kijk op www.stringenergy.com