Interview met baanbreker Frank Bonte in De Andere Krant

Het vrije media- en bewustzijnslandschap heeft er de laatste drie jaar honderden websites, podcasts, bloggers en vloggers bijgekregen. Maar er zijn mensen die al langer bezig zijn met eerlijke berichtgeving en bewustwording. Hun websites bevatten een schat aan informatie. In Baanbrekers laten we deze pioniers aan het woord.

De Zaandammer Frank Bonte (1937) is voor veel mensen bekend als pionier op her gebied van ‘vrije energie’ of nulpuntenergie. En hoewel hij in de afgelopen decennia vooral werkzaam was als woonbioloog, noemt hij zich nu wetenschEpper’. Bonte: “ik zie eindelijk waarom ik hier op Aarde ben, en begroet mensen nu met ‘Hallo ik ben Frank, weten – schEpper.” Hoewel hij een techneut is die graag natuurkundig onderzoek doet en allerlei technische hulpmiddelen heeft onderzocht, ziet hij het nu als zijn taak mensen te helpen zich dingen te her-inneren die we vergeten zijn en oude kennis die aan ons onthouden is over energie In de ruimste zin, terug te halen. Bonte: “Daarin voel ik me bevoorrecht, want we zitten nu allemaal op de eerste rij vaneen grote bewustzijnsverandering, We hoeven eigenlijk alleen [naar ‘nee’ te zeggen tegen het negatieve systeem, en dan is het ‘probleem’ opgelost.

Van alles wat me overkomt, ben ik de mede-schepper, Ik denk dat we allemaal als zielen ervoor hebben gekozen in deze tijd hier te komen en dat we zelf alle ellende hebben veroorzaakt die we nu mogen gaan oplossen. Mijn vader was schoolmeester en gaf me een gelukkige jeugd. Maar ik was niet in de wieg gelegd om te gaan studeren en kwam na mijn middelbare school in de elektro-techniek terecht. Later belandde ik in de computerbranche, toen die nog in zijn kinderschoenen stond met ponskaarten vol enen en nullen, lk zag toen al dat eigenlijk alles informatie is, en uit polariteiten bestaat, Nadat ik rond 1988 een burn-out kreeg, belandde ik op het spirituele pad. Daarna werd ik woonbioloog en kwam de kennis van Nikola Tesla en de nulpuntenergie op mijn weg. Samen met anderen maakte ik spoelen en apparaten die energie uit de ether konden onttrekken en zo lukte het me bijvoorbeeld mijn auto zuiniger te laten rijden.

Maar veel uitvindingen bleken slechts tijdelijk te werken en leken te worden beïnvloed door de gebruiker ervan. Dit bracht mij na jaren onderzoek tot d conclusie dat het niet om de appara-ten gaat, maar om ons bewustzijn. Hieraan vooraf kwamen mijn ont-moetingen met allerlei sensitieve therapeuten, waardoor ik me meer ging bezighouden met gezondheid van mensen en al wat leeft. We hadden eigenlijk een clubje techno’s en sensors die gingen samenwerken, en ik was duidelijk een techneut, haha.

Wat gezondheid betreft heb ik veel geleerd van de therapeute Woutje Winkler-Prins. Van haar heb ik het gezegde: ‘je kunt alleen maar een vraag stellen, als je het antwoord al weet.’ Woutje werkte veel met symbolen, waarvan je kon meten dat het lichaam deze herkent en er energie aan geeft. Ik heb veel gereisd, ben in China, India, Egypte en Bosnië geweest en heb in die en andere landen krachtplekken bezocht.  Dan zie je dat er daar bouwwerken op speciale plekken zijn gezet of voorwerpen die in bepaalde geometrische verhoudingen geconstrueerd zijn, die energie genereren. Deze energie is lastig meetbaar, omdat het om scalaire golven gaat. Het is deze energie waar Nikola Tesla en de kwantum-fysicus David Bob over spraken. Scalaire energie is wel te meten met een pendel of voelbaar met ons lichaam.

Ook de Egyptische architect Ibrahim Karim werkt hiermee met zijn zogenaamde biosignaturen’. Het gaat hierbij om de wetenschap die zich bezighoudt met de ‘energire van vormen’, biogeometrie genoemd. Steeds meer mensen krijgen last van straling (van 4G, 5G, Wi-Fi, enzovoort). Daar kun je technische oplossingen voor aandragen, maar je kunt ook visualiseren dat je in een verticale lichtbuis staat van 7,83 Hz, de Schumann Resonantie. Ik werk daarom nu ook veel met. het Schumann Instituut Nederland.

Bamboe om je huis heen planten helpt ook, die verticale stammen kunnen als het ware lichtenergie geleiden. Ik ben het met iemand als Tanni Koens eens dat we ook zelf de vermogens tot healing hebben. Dat we het zelf doen. Praten met planten werkt, en als je kijkt naar zo’n cloudbuster van Wilheim Reich (wellicht bekend van het lied Cioudbusting uit 1985 van Kate Bush – red.), dan zie je dat zo’n apparaat werkt met een combinatie van organisch en anorganisch materiaal, bijvoorbeeld wol en ijzer. Je gaat met zo’ n apparaat praten en ‘het’ werkt, het wordt bezield. Dat kan heel simpel en heel goedkoop. Als je wilt weten hoe dit praktisch werkt kun je op Youtube de video over veehouder Jaap Plooij bekijken, die met nulpuntenergie de mest en gezondheid van zijn koeien verbeterde.

Kennelijk kunnen we inpluggen in een energie- of bewustzijnsveld, maar het lijkt aisof er een grote wattendeken van mindcontrol over ons heen hangt waardoor veel mensen een slapend leven leiden. Die dikke mist van negatieve krachten mogen we nu weghalen. Het is jammer dat er in ons circuit nog weinig samenwerking is, want we hebben samen veel informatie en kennis. Als we beter samenwerken, kunnen we dit spel op Moeder Aarde beëindigen. We kunnen een ander spel gaan spelen, werken aan de nieuwe aarde. Leer jezelf in het licht te zetten en het negatieve heeft geen invloed meer.