Joe Cel – werking

De Joecel werkt als volgt  volgens de theorie van Jelbert Holtrop als volgt:
Water is een kristal struktuur wat ziel kan bevatten en waar dat gemakkelijk in kan.
Wat er normaal gebeurd is dat de yang energie van de plus naar de min pool van de accu gaat en de yin gaat van de min pool naar de plus pool.

Dus door een elektrische spanning op de cel aan te sluiten gaat er een stroom lopen door de cel.
De platen van de cel  zijn van RVS gemaakt en niet magnetisch.
Dit materiaal laat elektrische stroom wel door maar geen y/y. (Yin/Yang  vrouwelijk/mannelijk)
Wat er gebeurd is dat het water naast de plaat waar de plus pool aan zit met yang (mannelijk,komos) geladen wordt en de plaat waar de minpool aan zit met yin (vrouwelijk,aarde) geladen wordt.
De tussenliggende holtes worden met rest yin/yang combinaties gevuld.
Als het water een bepaalde y/y lading heeft bereikt en de verhouding y/y is correct dan kan er ziel worden aangetrokken.
Dit gebeurt in de ruimte onder of boven de cel waar water zit.
Op deze plek is er geen elektrische stroom.

De ziel die wordt aangetrokken is afhankelijk van het bewustzijn van de maker van de cel en de aura van de cel zal hetzelfde zijn als die van de maker.
De aura van de cel ijlt na op die van de maker.
De aura van de cel is scherper dan die van de maker (ja taal is beperkt).
De eerste bedoeling van de cel is niet de productie van energie maar het is de productie van bewustzijn.
Daarmee  kun je dan beslissen de cel te gebruiken voor de productie van energie.
De aangetrokken ziel zal daar ook een reflectie van zijn.

Cel anders kan ook.
Bij de normale cel wordt yin en yang uit de elektrische stroom gesplitst omdat de y/y niet door het rvs kan (het kan wel over de oppervlakte van het rvs).
Het splitsen van de y/y kan ook buiten de cel.
Door een stroomkring te maken van de pluspool naar de minpool via een hoge weerstand loopt er kleine stroom.
Door in die stroomkring een blokade te maken voor y/y zal de energetische stroom via een andere weg willen.
Door de cel aan te sluiten via zijden draadjes loopt de energetische stroom door de cel.
De opgevangen yin kan nog vergroot worden door de min pool van de accu aan de (moeder) aarde te verbinden.
De pluspool zou met een plaat aan (vader) zon kunnen worden verbonden, het kan ook met een spoel maar een plaat is effectiever. (zie eerste patenten Tesla).
Maak de aansluitingen van de plaat en aarde zo dicht mogelijk bij de accu.
De y/y zal nu gepompt worden door de elektronen stroom.
Y/Y kun je ook pompen met licht.
Er staat nu geen elektrische spanning meer op de cel en dat is een betere omgeving voor het aantrekken van ziels energie.

(nog helemaal niet bewezen theorie)
Als de druk van y/y hoog genoeg wordt dan kan water spontaan splitsen.
Als dat gebeurd dan heb je OU en dan is het direct bewijsbaar dat het dat is.

www.jelbert.nl