Kanker en de informatie technieken

bron: www.stringenergy.com 
HEALING CANCER doe een bewuste keuze!
zie ook menselijke krachtvelden

Wij schreven er eerder over; zijn trillingen het medicijn van de toekomst.
Een lichamelijke ziekte wordt niet altijd veroorzaakt door ziektekiemen.
Veelvuldig komen lichamelijke problemen voort uit een onevenwichtig leven, zo kunnen stress, psoriasis, darmproblemen, ontstekingen, allergie‰n een startpunt zijn van verschillende andere ziektes.

 

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. 

 

Hoe meer wij er over leren dat mentale en emotionele situaties onze gezondheid behoorlijk kunnen be‹nvloeden des te meer zijn we ervan overtuigt dat het belangrijk is te zorgen voor een gezond lichaam.
We moeten het in balans houden of brengen, indien nodig door onze dagelijkse levenswijze, eetgewoonten en leefomgeving aan te passen. 

CHEMO TRILLINGEN
Natuurlijk, volledig veilig en absoluut geen bijwerkingen.

Alles op aarde heeft een natuurlijke trilling, die van de aarde zelf is 432 Hz.
Wist u dat de Cel in ons lichaam middels (natuurlijke) trilling(en) zowel negatief als positief be‹nvloed kan worden? Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat zowel natuurlijke als artifici‰le trillingen ons lichamelijk en geestelijk functioneren be‹nvloed, en dus lichamelijke ongemakken en gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Weet dan ook dat licht en geluid primaire elementen zijn die de communicatie tussen cellen onderling aansturen, waar weer uit voortvloeit dat onze gezondheid, of beter het gebrek daaraan, inderdaad het gevolg kan zijn van verschillende vibrerende resonanties om ons heen. 

Ontwikkelaar aan het woord:
Het gaat in dit stukje dus om de actieve trilling, zeg maar de trilling van het leven. Het kopi‰ren door Stringenergy van een Chemo trilling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingericht laboratorium. Wij werken hier direct met en vanaf de natuurlijke bron. Het resultaat van een twee jaar durend onderzoek is een gevonden mogelijkheid om een Cel dodende en Cel levensactiverende informatie te kopi‰ren die geen gelijke kent op het gebied van de huidige bekende (chemische) behandeling(en). De door ons ontwikkelde resultaten zijn 100% natuurlijk, doelgericht en instant actief.

Gekopieerde frequentie van natuurlijke kankerkiller. 
Onderzoeken uitgevoerd door onder andere het American University of Health Sciences Institute en de Katholieke Universiteit van Zuid-Korea hebben aangetoond dat extracten uit verschillende in het wild voorkomende planten en bomen het mogelijk maken om kanker effectief met een volledig veilige en natuurlijke therapie te bestrijden. Ook zou deze therapie niet leiden tot de bekende extreme misselijkheid, gewichtsverlies en haaruitval. Ook tijdens de proeven welke zijn uitgevoerd in opdracht van Amerika’s grootste producenten van geneesmiddelen is aangetoond dat de effecten van verschillende onderzochte natuurlijke planten effectief zijn in het doden van kwaadaardige cellen van 12 soorten kanker, waaronder colon-, borst-, prostaat-, long- en alvleesklierkanker. De werking van de planten verbindingen bleken
10.000 keer sterker in het vertragen van de groei van kanker cellen dan een algemeen gebruikte chemotherapeuticum! 

Nadat gebleken was dat er geen enkele mogelijkheid was om de in het onderzoek gestoken miljoenen middels een chemische variant van de planten extracten terug te verdienen werd besloten de onderzoeken een halt toe te roepen. Erger nog,
het bedrijf seponeerde het hele project en verkoos de bevindingen van haar onderzoek niet te publiceren!

Ook onderzoeken welke nadien zijn uitgevoerd door het National Cancer Institute hebben de effectiviteit van natuurlijke kwaadaardige cellen vernietiger aangetoond. Onverklaarbaar, werden hierbij de resultaten wel gepubliceerd in een intern verslag maar nooit vrijgegeven aan het publiek.

Gelukkig was er een aan het onderzoeksteam verbonden wetenschapper die niet kon aanzien dat er zo’n wreedheid tegen de mensheid kon worden begaan en nam hij onder risico van carriŠre en baan verlies contact op met het bedrijf dat zich toelegt op het oogsten van geneeskrachtige planten uit verschillende regenwouden en vertelde zijn verhaal.

Stringenergy, bekend van de ‘Tril sokken’ (welke de klachten van Restless Legs Syndrome (RLS) tegen gaan), werkt al jaren met in de natuur voorkomende trillingen die positieve invloeden hebben op onze gezondheid.
Zoals u van de medewerkers van Stringenergy mag verwachten werden zij door de wetenschappelijke testuitslagen geprikkeld om de juiste frequenties van de betreffende planten te detecteren en deze te kopi‰ren. 

Zo zijn wij er in maart van dit jaar in geslaagd om de wonderbaarlijke natuurlijke trillingen die vele honderden malen sterker zijn dan de beschikbare chemische Chemo producten te lokaliseren en te kopi‰ren. Maar er is meer dat aan de werking van de zo genoemde Chemo planten verbindingen kan worden toegeschreven: in tegenstelling tot chemotherapie, doden de plantenextract frequenties niet alleen kankercellen maar zijn de trillingen niet schadelijk voor de gezonde cellen! Nu twee jaar later zijn we in staat om de gekopieerde trillingen over te zetten op andere natuurlijke stoffen waaronder in de katoenvezel waarvan sokken zijn gemaakt alsmede in een crŠme.

Andere voordelen van deze (planten) trillingtherapie zijn: Bescherming van het immuunsysteem waardoor dodelijke infecties zouden kunnen worden vermeden. Ook zal men zich sterker en gezonder gaan voelen in de loop van de behandeling. Het verhoogt het algemene lichamelijke energieniveau en het kan uw kijk op het leven verbeteren.

Vanaf de maand september 2013 beschikbaar! 
Chemo Sokken
en Chemo CrŠme een nieuwe wijze van Kanker Killer: veilig zoals moeder natuur bedoeld heeft, nieuw, effectief dus revolutionair. 

Om de kanker goed te behandelen met Chemo Sokken is het aanbevolen om tijdens de dag de bewuste plaats waar de kanker zich bevindt in te smeren met Chemo CrŠme. De dagcrŠme geeft in combinatie met het dragen van de sokken in de avonduren een 24 uur behandeling waardoor een maximale effectiviteit kan worden behaald. 

Voor meer informatie over Chemo sokken en Chemo crŠme neemt u contact op met [email protected].