Kernenergie – kernfusie

“Kernenergie”, weten we wel wat we daar precies mee bedoelen?
Zijn er meer mogelijkheden dan alleen maar “kernsplijting”?

 

We horen regelmatig de vraag stellen of kernenergie toch niet meer aandacht moet krijgen dan het nu heeft omdat dit toch een min of meer milieuvriendelijke energie-opwekker is met weinig of geen CO2 uitstoot. Maar de vraag is dan: waar heeft men het dan eigenlijk over?

Als men over kernenergie spreekt bedoelt men vrijwel altijd‘kernsplijting’ met hele nare bijwerkingen zoals radioactieve straling, kernafval waar men amper raad mee weet maar ook over kernrampen e.d. Zo hebben er de afgelopen 44 jaar 7 kernrampen plaats gevonden waarbij die van Tjernobyl in 1986 de grootste was.
 
Maar zelden hoor je dat er ook nog zoiets als ‘kernfusie’ bestaat!
Ja hoezo, zult u vragen, kernfusie dat is toch dat wat te vergelijken is met wat er op de zon plaatsvindt waarbij temperaturen optreden van meer dan 300 miljoen graden Celsius? Of wat men al tientallen jaren aan het onderzoeken is, wat inmiddels meer dan 15 miljard euro heeft gekost, wat de meest complexe apparatuur gaat vergen ooit gebouwd om onder controle te houden en waarvan het einde nog amper in zicht is?
 
Ja dat klopt, dit wordt dus ‘hete kernfusie’ genoemd. (het gaat om het z.g. ITER-project in Zuid-Frankrijk wat zo’n 500MW zou moeten gaan leveren en in 2020 in bedrijf zou moeten komen).

Electrochemicus Fleischmann en Fysicus Pons in een stevige discussie. Klik op de foto voor een prachtige artikel over deze ontdekking!
 

Waar men echter tot nu toe praktisch aan voorbij is gegaan is dat er ook nog zoiets als ‘koude kernfusie’ bestaat nl. kernfusie wat bij beheersbare temperaturen plaatsvindt. Zo wordt koude kernfusie ook wel met de term L.E.N.R. aangeduid (Low Energy Nuclear Reactions).
De eerste wetenschappers die hiermee naar buiten kwamen waren de heren Fleischmann en Pons in 1989 (foto). Zij, hoewel later door velen verguisd, mogen toch als de grondleggers gezien worden van deze ‘cold fusion’-ontwikkelingen.
 
In ieder geval komt in tegenstelling tot kernsplijting bij zowel hete als koude kernfusie geen radioactieve straling vrij, zijn er geen milieuvervuilende eindproducten en geen CO2 uitstoot! Ook is het gebruik van de kernfusiestof niet alleen in ruime mate voorradig maar wat ook nog in zeer geringe mate verbruikt wordt omdat de warmte-energie die er bij vrij komt meer dan een miljoen maal hoger is per gewichtseenheid (energiedichtheid) dan bij fossiele brandstof het geval is. Kernfusie betreft een proces waarbij neutronen opgenomen worden in de kern van een ander atoom zodat er een nieuw element ontstaat.
 

Andrea Rossi tijdens een presentatie over de opschaling van zijn E-cat-centrale.
Je zou dus kunnen zeggen dat als dit waar is, dit een oplossing biedt voor al onze energieproblemen? Ja, daar kan ik volmondig dus ‘JA!’ op zeggen, dit is inderdaad het geval! Maar zult u zich dan weer afvragen: “Waarom horen we daar dan niets over?” Dat is een zeer belangrijke en interessante vraag!
 
Dit heeft m.i. alles te maken met het gegeven dat er nog steeds geen volledige en afdoende wetenschappelijke verklaring voor dit verschijnsel is gevonden. Er zijn diverse theorie‰n, die echter allemaal van elkaar verschillen en de wetenschap neigt er naar dat als iets niet wetenschappelijk verklaard kan worden “het niet bestaat….” En dan zeg ik: hoezo?
 
Waarom zeg ik dit? Omdat ik inmiddels zoveel informatie en bewijzen heb verzameld dat zoals een vriend van mij onlangs zei: “Deze geest is uit de fles en die kan er nooit meer in terug worden gestopt” omdat “het” al op diverse plaatsen in de wereld onomstotelijk bewezen is! Kortom: er is al te veel bewijs aanwezig dat dit niet meer terug te draaien is en ik stel dat NU de tijd rijp is om de volgende stap te zetten, vandaar dit artikel!
 
Voorbeelden

 

  1. Het E-Cat (Energy Catalyzer) 1MW-project van Andrea Rossi uit Itali‰, zie o.a.HIER en HIER Maar ook dit artikel op WantToKnow.nl/.be
  2. Het Defkalion-Hyperion project uit Griekenland/Canada, zie HIER
  3. Het Piantelli project in Siena-Itali‰, (in samenwerking met Rossi),
  4. Het Brillouin project in California-USA, zie HIER
  5. Francesco Celani, Itali‰, HIER
  6. George H. Miley- LENUCO-company, HIER
  7. Mehran Keshe uit Belgi‰ die zegt in december 2012 naar buiten te treden met een Plasma-generator van 3   4 kW en een van 10kW, zie HIER
  8. Robert en John Rohner uit Las Vegas die elk voor zich een plasmamotor aan het ontwerpen zijn gebaseerd op de vroegere Papp-engine,
  9. NASA/USA
  10. Andere projecten uit Australi‰/Freepower co., India, Rusland, enz.
Maar wat is het fundament van deze LENR experimenten
Waarop dit alles gebaseerd is? Opmerkelijk is dat de meeste van bovengenoemde experimenten gebaseerd zijn op waterstof H2 en Nikkelstof in combinatie met een katalysator. De ‚‚n stelt echter dat het Nikkelstof de transitie doormaakt naar koper terwijl anderen stellen dat juist het fijne nikkelstof de katalysator is en dus het nikkel niet zelf een verandering ondergaat maar dat het juist het Waterstof is dat uiteindelijk via enkele tussenstappen muteert naar Helium.
Zo spreekt Brillouin niet over LENR maar over CECR=Controlled Electron Capture Reactions. In plaats van waterstof spreekt men ook regelmatig over ‘Deuterium’, een andere vorm van water en in plaats van Koper over het gebruik van Palladium. Momenteel zijn verschil
lende instituten heel actief op dit gebied waaronder o.a. het  gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of Technology), alsook het SRI (Stanfort Research Institute/California.)
 
Wat betekent dit voor de wereld en de mensheid?
De verwachting is dat in de komende jaren steeds meer werkende units op de markt gaan komen en van belang is natuurlijk dat ze stabiel zijn, duurtesten hebben ondergaan maar ook gecertificeerd zijn, dus officieel zijn goedgekeurd. Ook van belang is dat ze goed regelbaar zijn en hoeveel warmteproductie ze kunnen leveren. Op dit moment wordt er op verschillende plaatsen in de wereld heel hard gewerkt aan vooral de hogere temperatuur units zodat stoom geproduceerd wordt wat via een turbine een generator aandrijft voor elektriciteitsopwekking.
 
Het streven van NewEnergy4All is om een bijdrage te leveren in de realisatie hiervan.

Dick Korf oprichter en CEO vanNewEnergy4All
 

Enerzijds door de units voor de Nederlandse markt beschikbaar te maken maar ook door het cre‰ren van bewustwording dat we dicht bij een grote doorbraak zijn op het gebied van onze energievoorziening. De hierboven beschreven koude kernfusie kan hierbij een belangrijke rol vervullen.
Het uiteindelijke streven is dan om zowel units te hebben die in huishoudens geplaatst gaan worden alswel grotere units die in scholen, werkplaatsen, kantoren, huizenblokken, kassen, enz. geplaatst kunnen worden. Ook moet gedacht worden aan de toepassing in ontwikkelingslanden om o.a. van zout water zoet water te kunnen maken, enz.
Ook zullen elektrische auto’s dmv een eigen kleine LENR reactor of Plasmareactor zelf elektriciteit kunnen opwekken waardoor slecht 1 x per jaar “getankt” hoeft te worden. Maar het mooiste is natuurlijk dat er op den duur ook units ontwikkeld en geproduceerd gaan worden die zo groot zijn dat ze ingezet kunnen gaan worden in elektriciteitscentrales. Dus samengevat: de toepassingsmogelijkheden zijn onbeperkt!
 
Stand van zaken
Er worden momenteel grote vorderingen gemaakt maar als er door meer wetenschappers en bedrijven aan gewerkt zou worden zou de komst van bruikbare producten verder versneld worden. In dat opzicht is het verheugend dat de Europese Unie deze zomer LENR aan het ontwikkelingprogramma heeft toegevoegd zodat gekwalificeerde partijen nu subsidie voor hun koude kernfusieonderzoek kunnen aanvragen.
 
Ik hoop met dit initiatief hiertoe bij te dragen!
Dick Korf

 

 

Bron:http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/kernenergie-wat-we-daar-precies-mee-bedoelen/