Milieuziektes

Milieuziektes

Deze teksten komen van de website van Charles Claessen.
Bewerking: Frank Bonte

 

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Aan het woord is hierna Charles Claessens.
De term EHS (ElektroHyperSensitiviteit) wordt nu verder ook als milieuziekte gezien.

Onze missie is NIET “Mensen leren leven met EHS”, want dat is berusten in de situatie en is struisvogelpolitiek.

Het is WEL onze missie om mensen weerbaarder te maken tegen de invloeden
van elektrosmog. Dat kan enerzijds door aanpassingen in de woning en anderzijds door aanpassingen aan de elektrosensitieve persoon zelf, waardoor de gevoeligheid voor elektrosmog danig af kan nemen.
Mijn zienswijze is nogal afwijkend van hoe anderen tegen de problematiek van elektrosensitiviteit .
Door jarenlange ervaring weet ik precies waar elektrosensitieven op kunnen reageren, en dat is het uitgangspunt van een onderzoek.

Naast de vraag waarom een aantal personen die aandoening krijgen, heb ik mij tevens de vraag gesteld waarom ca. 75% van de bevolking nog helemaal geen problemen ondervindt van dit oerwoud van elektrosmog. Want dat is een
feit wat niet te loochenen valt.
En mijn mening is, dat deze groep misschien een iets beschadigd immuunsysteem zal hebben, maar waarbij de kritische drempel nog helemaal niet bereikt is, en het ook nog zeer lang zal duren eer die bereikt wordt.
De resterende 25% kan wel een beschadigd immuunsyteem hebben, waar verschillende onsamenhangende oorzaken voor kunnen zijn, zelfs zonder elektrosmog.

Het is wel zo, dat elektrosmog kan helpen de kritische drempel te overschrijden.

In ieder geval kan men elektrosensitief worden wanneer de kritische drempel overschreden wordt. Typerend daarbij is, dat daarvoor een behoorlijke hoeveelheid elektrosmog nodig is, maar wanneer men eenmaal elektrosensitief geworden, men bij uiterst geringe hoeveelheden al met lichamelijke klachten kan reageren.
Mijn punt is nu, dat wanneer men in staat is om het beschadigde immuunsysteem te repareren, de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt.
Dat is in de praktijk al bewezen.

Voormalige zware elektrosensitieven, die vroeger aan huis gekluisterd zaten, kunnen nu weer in het openbaar verschijnen, met het openbaar vervoer reizen en weer op kantoor functioneren. Natuurlijk moet men daar het een en ander voor doen.

Het milieu wordt steeds vuiler en ook ons voedsel bevat niet meer de nodige voedingsstoffen, zoals dat vroeger het geval was, en moeten we ons behelpen met extra vitamines en supplementen. Het is een feit dat personen die sowieso kanker zouden krijgen op een termijn van bijvoorbeeld 20 jaar, deze kanker door elektrosmog nu versneld naar buiten treedt.

Een groot euvel is het onbegrip van de omgeving en veel artsen, die er weinig van (willen) begrijpen. Wat velen ook niet begrijpen is het feit dat proeven op gezonde personen helemaal niets zegt. Enkel elektrosensitieven kunnen op bepaalde velden reageren!
Onderzoek naar middelen, dingen en apparaten, welke verlichting kunnen brengen in genoemde toestanden. Wij hebben meer inzicht verkregen in de problematiek van elektrosensibiliteit en hebben daardoor ruime ervaring opgebouwd om te kunnen bepalen wat wel en wat niet van invloed is.

Ook al lijdt u nog niet aan een vorm van milieuziektes, het is toch goed van deze fenomenen op de hoogte te zijn, om in ieder geval begrip op te kunnen brengen voor medemensen, die daar wel aan lijden en er behoorlijk last van ondervinden. Wees gewaarschuwd; misschien ervaart u het nog niet, maar u kunt best al een slachtoffer van milieuziektes zijn zonder het te weten.

Ouderdom is geen reden om ziek te zijn. Jeugd ook niet.
Hoofdpijn en vermoeidheid zijn niet normaal.

 

*MILIEUZIEKTES ZIJN* *INVLOEDEN/FACTOREN WAAR JE ZELF WAT AAN KUNT DOEN!*

En zolang er niet iemand met een witte jas verklaart dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, worden die paar mensen, die beweren last van straling te hebben als een acceptabel risico gezien. Zolang elektrosensibiliteit niet als een aandoening erkend wordt, zal er weinig kunnen veranderen. Daarom dienen de akties veel meer gericht te worden om
de medici/MENSEN wakker te maken. Zeer te verwijten valt het feit, dat men heeft nagelaten om de medici/MENSEN ook van een juiste voorlichting te voorzien.

Want de kennis omtrent elektrosensitiviteit is bij enkele artsen/MENSEN dramatisch, zo niet beschamend te noemen. Met andere woorden, die heeft er helemaal niets van begrepen, en volhardt in domheid. Want dat ook andere oorzaken dan elektrosmog voor een beschadigd immuunsysteem kunnen zorgen, wordt niet geaccepteerd. Heel onprofessioneel!
Net als een eigenwijze dwaas.

 

*Waarom de naam Milieuziektes ?*

Omdat veel ziekteverschijnselen hun oorzaak vinden in milieu omstandigheden. Daarbij komt ook nog, dat genezing van bestaande normale ziektes nadelig door deze milieu invloeden beïnvloed kunnen worden. Veel mensen lopen met hun klachten tegen allerlei muren op, worden niet begrepen en vaak naar de psychiater verwezen.
De sussende woorden van onze overheden zijn niet afdoende gebleken om de steeds zieker wordende mensen te helpen.

Voor milieu invloeden weigert de overheid het Voorzorgsprincipe toe te passen, en zijn 16 miljoen Nederlanders onvrijwillig proefkonijn.Ik weet uit allerlei bronnen hoe schadelijk dat allemaal kan zijn. Daarover weet ik dus heel veel. Maar u kunt er gif op nemen dat onze overheid daar nog veel meer over weet. Zij kennen ook deze bronnen, kunnen ook het internet op en lezen dat ook allemaal.

 

*Onderzoek*

De Gezondheidsraad doet enkel literatuuronderzoek en baseert haar uitspraken daarop. Zij adviseert de overheid, en iedereen verschuilt zich dan daarachter. En al die onderzoekers van chronische moeheid, chronische hoofdpijn, depressiviteit, hartritmestoornissen, vergeetachtigheid en meer, willen bewust niet naar milieu invloeden kijken.
Het is de bedoeling dat eenieder zich eens gaat afvragen wat de oorzaak zou kunnen zijn van al die ziekteverschijnselen, waarvoor de reguliere geneeskunde geen oorzaak kan aangeven.

De vuile lucht en alles wat daar mee samenhangt (fijnstof) wil men niet daadwerkelijk aanpakken.

 

*Resultaten onderzoeken.*
Ja maar, zult u zeggen, de onderzoeken tonen toch niets aan? Dat is nu juist een misvatting. Onze overheid laat vrijwel geen onderzoek plegen.
Zo wordt een hele winter in een korenveld naar aardbeien gezocht, en er geen gevonden. Een herhaalonderzoek wordt dan vervolgens in de zomer gedaan. En er worden dan ook geen aardbeien gevonden in het korenveld. De konklusie luidt dan dat aardbeien niet kunnen bestaan!

Heel veel onderzoeksrapporten waar wat werd aangetoond zijn verdwenen. En kritische wetenschappers wordt het werk onmogelijk gemaakt. Er is al een lange lijst met goede kritische wetenschappers, met jarenlange ervaring op dit gebied, die het werken onmogelijk is gemaakt.

 

OMDAT ANDEREN HET NIET DOEN, KUN JE HET ALLEEN MAAR SAMEN ZELF DOEN.

Meer weten? Zie: http://milieuziektes.nl/ en/of http://www.nulpuntenergie.net

OMDAT ANDEREN HET NIET DOEN< KUN JE HET ALLEEN MAAR SAMEN ZELF DOEN
Zie de volgende documentaire . Gedegen onderzoek. Maar GELD bepaalt. Wordt wakker!!!!.

Ook anderen hebben dit artikel meegenomen in hun nieuwsbrief