Bioveldbeschermer zelfbouw

bioveldbeschermer   2005     2004   

esk
                       9-05-2005

http://users1.ee.net/pmason/caduceus.html
http://www.schepjeparadijs.nl/caduceus/
1-02-2005
The Bioveldbeschermer has  changed again and is better again as before.
But the basic principle is still the same.

I use now also alchemy inside


The (Bioveldbeschermer) caduceus coil has a strange not yet very understand working.
The EM induction is still present, but a new kind of energy is generated.
It is this energy (ZPE) who neutralizes the influence from the electrosmog on aura level.
We have do do with longitudinale waves. Tesla waves. Not measurable waves.
You can only feel the influency.

Put the coil simply between the wall-outlet and the computer (or electronic devices)
You get less tired. Since the first ESK is made/sold in 1995 –  it has proven to do his work veryy well..
No patents, everybody can build the ESK for his own use.

Zelfbouwen van de Bioveldbeschermer
How to build your own ESK De materialen zijn gekocht bij Hornbach Zaandam (prijzen 2003)
110 mm. mof……..……€  – 2,07-
wikkelt makkelijker en is stevig
2 deksels…………..……€  – 2,90
7 meter snoer …………€  – 2,59    2 x 0,75mm doorzichtig tweelingsnoer, staat mooier
stukje plastic of messing pijpje
krimpkous of kontaktblokje
wat lijm
*Voord goede werking kan men ook volstaan door de spoel rechtstreeks van een stekker en contrastekker te voorzien.
Het wikkelen op een fles is wel het voordeligste.
**Deze bouwinstruktie is in maart 2002 aangepast ivm met verbetering en vereenvoudiging bouwen.

Belangrijk is dat de tegenover elkaar liggende kruispunten van de spoel zo nauwkeurig mogelijk tegenover elkaar liggen. (in balans – ying/yang)
It is important that the knobs are exact in opposite – mirror – balance – ying/yang

First coil experiance 1994 Hieronder volgt de bouwbeschrijving van de uitvoering zoals hij de laatste 4 jaar gemaakt is.
Let op: het latere model heeft 2×8 kruispunten, dit bleek in praktijk beter te werken.
Let op: het model 2004 heeft 2×12 kruispunten
2×9 kruispunten bleek geschikter voor spirituele toepassingen
2×9 knob works better by spiritual purposes.
In maart 2002 is de constructie vereenvoudig en is een toepassing voor "healing" extra gemaakt.
March 2002 the construction is more easy to build and extra information technology
De wikkelwijze van de Caduceus spoel blijft het zelfde.
How to wrap the caduceus coil is the same as the last 5 years, it is proven to be good.

eskschemaesk

esk

Boor vooraf de twee ronde gaten in de afsluitdeksels, waar het elektrapijpje in past.(~16 mm rond)
Start with drilling the holes
Boor vooraf de twee gaten voor de 220V. draden in de rand en de spoeldraden.
Boor eerst met een klein boortje voor, dan verloopt de boor middel snel..

Op de 110 mm – PVC mof zit aan iedere kant een gietmal streep.
Zet eventueel een lijn.
Boor aan een kant links en rechts hiervan een gat van 5 mm. (dikte gebruikte draad_
Zorg wel dat de gaten elkaar niet overlappen.
Zorg dat de deksel er ook op zit. Meteen mee boren.
Boor eerst recht en dan schuin, zodat de draad een wat betere bocht kan maken.
Haal met een scherp mesje de kantjes weg.

esk

Neem 7 meter tweelingsnoer. We houden dan ongeveeer 2x 25 cm over.
Take 7 meter twin wire.
De doorzichtige kleur is alleen genomen omdat dit mooier staat.
We houden dan na het wikkelen nog ong. 40 cm over.
Bij twijfel aan de juiste lengte, wikkel de draad even gewoon op de mof.
Minimaal 16 wikkelingen zijn nodig.
De wikkel vorm die we gaan aanbrengen heet de Caduceus wikkelvorm.
Ook wel bekend onder de naam Smith Coil naar Wilbert Smith van Project Magnet.  
Neem het snoer dubbel, 2X3,5 meter.
Bow the 7 meter wire in the middle
Begin aan de onder kant en maak aan de zijde van de twee gaten zitten de eerste kruising.
Start at the bottom

esk

De volgende (2e) kruising komt aan de achterzijde.
We zien dat de draad eerst aan de voorzijde en dan pas aan de achterzijde zijn eerste kruising maakt.
Als we terug gaan, kruisen we aan beide zijden steeds de heengaande draad.

Het is belangrijk dat de kruisingen precies tegenover elkaar liggen (180 graden) .
Lukt het niet meteen? Als alle wikkelingen erop zitten kunnen we de kruisingen nog corrigeren.
Als je steeds de bovenst draad strak houd, blijft de onderliggende draad ook goed zitten.

Probeer de wikkelingen meteen tegen elkaar te leggen, anders, krijg je te veel speling.

esk

Als er aan beide kanten 2 kruisingen zitten, controleren we of ze symetrisch zijn.
Nu wikkelen we tot het einde.
Dit gaat nu eenvoudig. Zorg ervoor dat je steeds de bovenliggende draad op spanning houdt, zodat de wikkelingen niet los gaan zitten.

e

We stoppen met wikkelen als we aan beide zijden 8 kruisingen hebben.
De ene draad in het rechter gat en de andere in het linker gat.
Goed strak houden.
Bindt de draden bij elkaar, zodat ze blijven zitten. (Tyrap)

Ga vervolgens met een stomp voorwerp de draden en de kruisingen justeren.
Werk vanaf de onderkant en druk de wikkelingen mooi strak tegen elkaar.
Zet vervolgens de kruis
ingen met wat lijm vast.

Als de wikkelingen niet lekker strak zitten dan wat lijm gebruiken.
Laat de lijm eerst drogen voordat we verder gaan.

e
 
 

Het aansluiten van de draden.
Knip het snoer van de verdeeldoos op ong. 30 cm door.
Je hebt dan twee stukken.
Een met stopcontact blok en een met een stekker.

Het is de bedoeling dat we een doorgaande verbinding krijgen.
Let dus op dat je niet verkeerd om aansluit, anders heb je kortsluiting.
Take care for shortcut, controle your wires
De linkerhelft van de wikkeling gaat via het kroonsteentje naar de contactdoos.
De rechterhelft van de wikkeling gaat via het kroonsteentje naar de stekker.
De aardleiding groen/geel wordt eenvoudig doorverbonden. Hij doet in het circuit niet mee.
The earth wire is cut and has no funktion in the caduceus coil wrapping.
Solderen en krimpkous gebruiken of anders kroonsteentje gebruiken.

Verkeerd om aansluiten voorkomen:
Neem de linker bovenste draad van de wikkeling die door het gat gaat en verbind die aan de blauwe draad waar het stopcontact aanzit.
Het zelfde doe je met de bovenste draad van de rechter kant waar de stekker aanzit.

Dan de linker onder draad naar de blauwe bruine het 220V stekkerblok aanzit. Hier komt de stekker van de computer straks in.
Hetzelfde doe je met de rechterkant , waar het snoer met de 220V stekker aanzit.

e

Breng in het pijpje een pennetje aan, zodat als het buisje erin gedaan wordt dit precies in het centrum (0.) van de spoel komt.
Je kunt natuurlijk ook andere informatie gevende dingen nemen. Kristallen, homepatische midddelen, tachyonen producten.
Put a little pen in the plastic valve to keep the tube with Donave or crystal exact in the center=0.
Mijn keuze is een buisje DONAVE dat in het plastic pijpje geplaatst en rust dan op het pennetje voor de juiste hoogte.
In een leeg buisje kun je eventueel je "getuige" (extra) in het pijpachten te hebben..
Donave is geinformeerd water waar al meer als 30.000 uur research en programmering is gedaan.
Het heeft ook bewezen in de praktijk bijzondere k
In an empty tube you can put for example a "witness" if using the ESK forspecific healing problems.

Zet en lijm de spoel met de onderkant op een onder op een afdek plaat.
Put the coil on a base – wood for example
Boor vooraf een gaatje in de onderplaat, zodat je eventueel een vastzittende buisje kunt terugduwen.
Drill also a little hole in the base, for moving the tube if it stocks.
Nu zijn de aanluitingen veilig uit zicht en handbereik gekomen.
The wires are now hidden for safety.
De spoel staat dan ook steviger op de grond.
The coil stands also more stable on the ground
|

Warmte ontwikkeling is door de speciale wikkelvorm laag.
Less heat forming by the special form of the coil. Less induction

Als de Bioveldbeschermer klaar is, neem hem in beide handen en ga het door jou gemaakte voorwerp informeren.
If ready, take the Bioveldbeschermer in both hands and ask to do the job you maked the ESK for.
Vraag of de Bioveldbeschermer zijn positieve werking waarvoor hij gemaakt (gecreeerd) is, wil gaan doen .
Ask for doing positive work, for why you created it.
Voor sommige misschien een wat vreemde overbodige handelswijze.
For many people perhaps a strange and useless doing.
Doe het., Het geeft de Bioveldbeschermer een toegevoegde kracht.
Do it, It gives the Bioveldbeschermer an extra power.
In de praktijk bewezen.
Proven in the practice.

Heeft U een goed gehoor, plaats de spoel dan eens tussen Uw HiFi installatie.
Have you a good hearing ?Place the Bioveldbeschermer between 220V and your HIFI set
U hoort het verschil, geluid klinkt warmer, voller.
The music sounds better, warmer

Als U de Bioveldbeschermer gemaakt heeft en zijn positieve werking heeft ervaren,
Are you satisfied with your creration (ESK)
kunt U de Bioveldbeschermer nog verder optimaliseren.
You can further optimalysing it by
-informatie techniek , gebruikt is Donave (vanaf maart 2002)-information technology, crystal (like by the CB) or Donave (from 3-2002)
-zelf installeren is eenvoudig kosten Donav