Obama – recht op geluk

 

Obama zegt dat ieder mens recht op geluk heeft
Dus….

 

 

 

 TEKST OVER UITSPRAAK OBAMA OVER GELUK.

 

                             **********************************************************

 

Afgezien wat mensen wel of niet over Obama denken, het volgende kan heel interessant en nuttig voor de mensheid zijn.

    Zodra ik dit hoorde, werden me plotseling de gunstige toepassingen  er van bewust.

    Immers, deze betreffen vrijwel alle aspecten van ons dagelijkse leven.

    In een soort flits "zag" ik de vele mogelijke en hopelijk werkbare positieve gevolgen 

    voor ons  allemaal.

 

In de tweede inaugurele rede op 20 januari 2013, zegt Obama letterlijk:

 

 

Iedere mens heeft het recht te streven naar geluk."

= the pursuit of happiness.

 

Door dit te zeggen,  geeft Obama ons een juridisch wapen in handen.

 

Want: Wat is geluk?

Weet je wat mensen zeggen als je ze dit vraagt?

 

De antwoorden zijn meestal, in deze volgorde: 

01. gezondheid

02, liefde, partner

03. familie, kinderen

04. vrienden, kennissen

05. iets leuks doen, genieten

06. huisdier, ander dier

07. vrede

 

Opvallend:

– materi‰le zaken als: geld, huis en auto, worden niet als eerste genoemd, maar komen later in de rij.

– leuk werk willen mensen ook, maar dan vooral leuk

 

Wij kunnen er nog aan toe voegen: een schone planeet , schone  energie.

Wij weten allemaal dat niemand ooit echt gezond kan zijn/worden, zolang er bergen gif en dergelijke zijn.

 

Wij hebben door deze uitspraak van Obama een juridisch wapen in handen gekregen dat zijn weerga niet kent.

Dat is onvoorstelbaar groot. Met ontelbare mogelijkheden.

De uitspraak van Obama kan vele schitterende en voor de mensheid prachtige implicaties en toepassingen hebben.

    Want in feite hebben we daardoor het basisrecht gekregen om structuren en 

    organisaties die  ons tegenwerken, aan te kaarten.  

    We hadden dat al, maar Obama heeft dat nog eens in het bewustzijn van de    

    mensheid geplant.

 

     Omdat we gemiddeld zo druk zijn om te proberen wat van ons leven te maken,  vallen   

     bepaalde zaken vaak niet meer op.

     Er is een soort gewenning aan dingen die we onbewust  als "normaal" zijn gaan  

     beschouwen. Want het is overal om je heen, iedereen zit daar in, dus zal het wel in 

     orde zijn.  Of zoals iemand me eens zei over gentech: "Maar als de overheid dat 

     toestaat, zal dat toch wel goed zijn?"

     Dat is ook de kracht van herhaling, beelden en dergelijke: als wij mensen maar vaak 

     genoeg iets horen of zien, denken wij automatisch dat dit klopt.

     Het bekende smerige, mierzoete bruine bruisdrankje dankt het succes aan reclame.

 

     Stop.! Ho.! Heel veel is absoluut niet in orde. Vaak meer dan we denken.

     Wakkere mensen kunnen zelf wel van alles benoemen wat daadwerkelijk niet  goed 

     of acceptabel is in  de huidige samenleving.

     Ik had eens een hele lijst geschreven met allerlei situaties en structuren die ons

     dagelijks leven behoorlijk kunnen hinderen, tegenwerken en belemmeren.

     Het was een nuchtere opsomming vanuit een breed perspectief gezien.

     De verbijsterende implicaties van de overweldigend vele details werden 

     ge‹nterpreteerd als zijnde een oude verbinding met het negatieve door mij.

     Integendeel.

 

     Helaas wordt nog steeds de boodschapper als de schuldige gezien.

     Dus die lijst blijft hier weg. 

     Als je wilt, kijk om je heen, neem afstand en denk na. 

     Hierbij een fijn geheugensteuntje:

    

    Om het heel simpel en kort door de bocht te stellen: 

    Alles wat niet leuk is, hindert jouw geluk

      

     Een mooi hulpmiddel zijn de volgende vragen:

 

    – Geeft het je vreugde?

    – Geeft het de ander vreugde?

    – Is het positief/ goed voor de planeet en al haar bewoners en structuren?

 

     Interessant zijn de vragen:

    – Dient het je ontwikkeling?

    – Dient het de ontwikkeling van anderen?

    – Dient het Moeder Aarde en al haar levende wezens?

 

     Daarbij dient opgemerkt te worden dat het mijn overtuiging is geworden dat wij   

     mensen vooral iets leren door prettige situaties en niet door allerlei narigheid.

     Zoals een kind leert fietsen door aanmoediging en niet door steeds te zeggen:

     "Je bent een sukkel, je kunt dat niet."

 

 

     Conclusie:

     Als Obama stelt dat wij recht hebben te streven naar geluk, hebben wij ook het recht 

     om diegenen aan te klagen die ons willens en wetens daarin belemmeren.

 

     Wie staat op?

     Wie gebruikt dit basisrecht?

 

     Vriendelijke groeten,

     Veel plezier.

 

     Blijf lachen, want dat is de kracht die ons helpt.