Ons gebit – de wortelkanaalbehandeling

Daar ik ook met dit probleem te maken heb gehad, hierbij een artikel van Otto die een en ander goed weergeeft. Meridianen lopen via onze mond naar de hersenen en als in ons gebit iets niet goed is kan dit de signalen verstoren.
Ik heb al diverse mensen gehad die problemen hadden die door een slecht gebit veroorzaakt werden. Een acupunturist kan deze verstoringen meten en dan adviseren hoe renovatie/reperatie aan het gebit het beste gedaan zou kunnen worden. Veel tandartsen gebruiken een snel werkend verdovingsmiddel. (immers tijd is geld).
Doe zelf je onderzoek en wees alert.

Iemand vertelde mij dat die een wortelkanaalbehandeling ging laten doen.
Tja, kijk dan maar eerst eens naar

Dan kan je zien wat een ‘wortelkanaalbehandeling’ je lichaam aandoet. an begrijp je ook waarom mijn tandarts die allemaal categorisch verwijderd.In http://cancer.cures.integralhealthcare.info kan je meer lezen over de gevolgen. In http://mondgezond.integralegeneeskunst.org kan je meer lezen over de problemen.
Het blijkt dat tandartsen kortzichtig zijn; ze zien niet dat het hoofd met een lichaam is verbonden.
Tandartsen ont-kenden/ont-kennen hoe hun behandelingen de rest van het lichaam ver-zieken.Kijk maar hoe lang het duurde voordat de tandartsen toegaven dat amalgaam het hele lichaam verziekt. Nog steeds zijn er tandartsen die beweren dat Fluor goed zou zijn om tandcariës te voorkómen. Terwijl al lang bekend was dat dit een manier was om gif van de aluminiumindustrie te lozen. Zoek wat, en je vindt de documentaire van de man die veel geld kreeg om Fluor bij tandartsen te dumpen.

De tandarts die ik ken kwam er al lang geleden achter dat er iets wezenlijk mis was met amalgaam. In Zwitserland en in de USA was al onderzocht dat amalgaam nooit identiek wordt aangemaakt. Het gevolg is dat twee verschillende vullingen ten opzichte van elkaar ‘een batterij’ vormen. Daarwoor wordt het kwik uit een van de vullingen opgelost door een elektrolytisch effect.

De kwik komt dan in het lichaam, gaat door orgaangrenzen en celmembranen heen en komt ook in de hersenen. Rondom het ‘verdwaalde kwik’ bestaat dan een  elektromagnetisch veld (een antenneveld) wat celfuncties verstoort. Yukio Omura beschreef hoe in die stoorvelden dan virus en microben kunnen gedijen; en hersenfuncties verstoren. Alzheimer is daarvan een van de gevolgen (en binnen 2 jaar geneesbaar door chelatie therapie).

De effecten van Fluor is fnuikender, maar ook die worden door (tand)artsen ((nog) steeds) ontkend. Een van de effecten ervan is het ‘verlammen van de pijnappelklier’ (dus van Vrije Keuze). Het verhaal gaat dat in gevangenkampen dit wordt gebruikt om de gevangenen ‘mak te houden’. Fluoridering van drinkwater wordt opgevat als een aanpak om de hele bevolking ‘mak te houden’.

Als je dit vreemd of onwaarschijnlijk lijkt, dan … ‘is het hoog tijd dat je je huiswerk gaat doen’. Zeker, er zijn belangengroepen die direct beweren dat er wat met je mis is als je dat doet. Toevallig zijn dat de belangengroepen die er belang bij hebben dat je dat juist niet onderzoekt. Want als je verder zoekt ontdek je niet alleen over de ‘vergiftigingen’ maar ook over ‘de bedoeling’.

Met de wortelkanaalbehandeling is er zo ook goede reden dat je dat voor jezelf gaat onderzoeken. In die behandeling wordt de zenuw ‘uitgeboord’ en het kanaal wat overblijft met gutta percha gevuld. Het gevolg is dat alle problemen die te kies/tand had ‘onder het tapijt worden weggemoffeld’. Maar de resten van de zenuw, en resten van microben worden daarmee ‘in de kelder weggemetseld’.

En dan, beginnen de problemen: de zenuwresten verrotten en vormen endogene neuro toxinen; gif. De microben leven beschut in de kaak, buiten bereik van de antibiotica die te zou kunnen elimineren. Maar dan heb je dus twee mogelijke bronnen van verzieking, weggemoffeld onder het verstopte kanaal. En dan … dan is het handig en verstandig om meer te weten van de relatie tussen de kiezen en het hele lichaam.

Zoek maar even op het internet, en je vindt tabellen van relaties – per tand/kies – met het hele lichaam. Je hebt acht tanden per kant, per kaak (totaal 4×8) met een relatie tusen de tanden en de kiezen en de chakras. Dat betekent dat er een relatie is met de orgaanklieren, dus de systeemregulatie, en je hele immuniteit. Per tand/kies is er en directe relatie met de organen, dus de meridianen, dus de samenhang van het hele lichaam.

De tandarts die ik ken, kent die relaties – hij ziet ook de aura van de tanden en de kiezen.
Hij kan zo zien wat de vitaliteit van elk gebitselement, en van het hele gebit is. Hij beseft ook maar al te goed dat ‘werken in het gebit’ samenhangen in het hele lichaam beinvoedt.
Vandaar ook dat hij alert is op het vóórkomen, en het voorkómen, van probemen in het lichaam.

Vandaar dat hij ook werkt met nosoden; hij geeft iedereen met ‘dode tanden’ de ‘lijken’ mee naar huis. Iedereen kan daar dan zelf nosoden van (laten) maken, en op die manier achteraf het lichaam te ontgiften. Terwijl ik bij hem in de praktijk was introduceerde hij mij bij een vrouw die dat net had ervaren. Door wortelkanaalbehandeling was haar immuunsysteem ingestort; na verwijdering ervan werd ze weer gezond.

Goed, dat was dan even in het kort mijn reflecties over twee zaken in samenloop van omstandigheden. De vriend die mij gister vertelde dat die ‘wortelkanaalbehandeling’ ging laten doen. En mijn tandartsbezoek van vandaag en de reden waarom hij ‘wortelkanaalbehandelingen’ allemaal verwijderd. Het is aan jou de keuze wat je gaat doen met die informatie; bekijk de documentaire “Root Cause” maar eens…
Feel well,

O#o

vervolg “Root Cause” – https://youtu.be/XvxkPR_Q5kU

“Root Cause” verliest kracht doordat het verhaal ‘gedramatiseerd’ wordt; het contrasteert daarmee met de feitelijke interviews die uitleggen dat, en hoe, wortelkanaalbehandeling het lichaam vergiftigen. Per tand/kies is er een enorm netwerk van kanalen waarin microben onbereikbaar zijn voor het immuunsysteem doordat de tandarts met een prop het wortelkanaal afsloot. En daarmee een reservoir wordt van mogelijk het sterkste bekende vergif. Dode tanden, ingebracht onder de huid van konijnen leidt tot dezelfde ziekten in het konijn als de patiënt had waar de tand/kies werd verwijderd. Dat is de enige oplossing: de tand/kies verwijderen en het bot ontsmetten met ozon en laten genezen – zoals altijd dode lichaamsdelen uit het lichaam worden verwijderd. Dode tanden/kiezen moeten ook worden verwijderd. Ontsmet. Botherstelgroei kan dan gebeuren. Met daarna zirconium/keramiek implantaat met porcelein/zirconium kroon. (Geen titanium want dat veroorzaakt kanker in het orgaan waar de tand/kies via het meridiaansysteem mee is verbonden.) De chronische immuunziekte verdwijnt daarmee normaliter vanzelf.

Tandartsen verrichten jaarlijks 150.000 kanaalwortelbehandelingen in de U$A, met een bevolking van 300 miljoen. Nog steeds zijn er tandartsen die Amalgaam gebruiken, waarvan het kwik uit de tanden oplost en het lichaam en onze hersenen vergiftigt. Nog steeds zijn er tandartsen die doen alsof fluor caries zou kunnen genezen … zonder de rest van ons lichaam te vergiftigen. Het is hoog tijd dat artsen aan tandartsen uitleggen dat achter het gebit een heel lichaam leeft – en zolang ze dat Niet beseffen, Niet het woord arts mogen gebruiken? Bekijk svp zelf de documentaire om voor jezelf te zien wat hier speelt…

Kortom…

Heb je chronische immuunaandoening of andere chronische ziekte? Tel dan even uit hoeveel/ wortelkanaalbehehandelingen je ooit liet doen. Heb je (klein)kinderen, wacht dan met inentingen tot het immuunsysteem is uitgerijpt of vermijd het helemaal en gebruik homeopathie op het moment dat een ziekte optreedt.