Otto van Nieuwenhuijze

Otto van Nieuwenhuize omschrijft zich zelf als concious-living-systems-engineer &MD

Op zijn website www.scienceoflife.nl kunnen wij met hem mee leven/denken/ervaren over het fenomeen mens. Over gezondheid, dimensie en meer…..
Maar het is ook een website waar het werk van diverse uitvinders zijn terug te vinden.
Kijk maar eens  wat Otto over Tesla heeft verzameld.
Een website die aanbeveling verdiend.
Maak er een link van.
 

 

augustus 2013


Bij deze een aantal aanknopingspinten naar mijn webzaaits:

 

Sites.google.com/site/ottovannieuwenhuijze/whereiam@

www.blogger.com/profile/07382538396097309260

 

www.Paradijs.org (momenteel in revisie; voor interactiemogelijkheid).
www.IntegraleGeneeskunst.nl (idem)

www.integralegeneeskunst.ORG (de informatiebasis)

www.integralegeneeskunst.org./overzicht (huidige projecten)

 

www.plantingparadise.org is in revisie (hulp is nodig)

 

Hier is het overzicht van de samenhang in de projecten:

 

Paradijs

0)      Integrale Geneeskunst

1)      Mens&Mensheid

 

Mens&Mensheid:

1)      Holoversity

2)      Wereldregering

3)      Aardebank

4)      Spirit-inn

 

IntegraleGeneeskunst

1)      Wetenschap van Leven

2)      Preventieve Geneeskunst

3)      Zelfgenezen

4)      WebDokter

 

De basisgedachten interessant(?) voor de Nulpuntsgroep staan in
www.scienceoflife.nl

1)      Freedom of Choice (Wat, waar, wanneer, hoe)

2)      Fun’da-Mentals (wetenscheppen)

3)      MetaThematics (De logica van de logica)

4)      MatheMusics (samenhang in lichaamsprocessen)

5)      The Bones of Belief (Reflexstructuren)

6)      Bringing Science to Life (incl. Magic)

7)      Languaging Involvement (ebtrokkenheid beschrijven/beleven)

 

Elk is als cursus beschikbaar.
Iedereen wordt uitgenodigd om me over een onderwerp te interviewen via Skype.

 

Feel well

 


 

 

 

26-12-2010

Salut,

Frank Bonte heeft ons indertijd een email gestuurd met de bedoeling dat we elkaar kunnen bereiken.
Graag vraag ik jullie bij deze (eenmalig) of jullie interesse hebben in het volgen van mijn projecten?

Zoals je weet van mijn presentaties in de Nulpuntsenergie groep, zie ik g‚‚n heil in ‘gratis energie’.
E‚n van mijn vrienden in de USA kreeg indertijd al een klein ‘batterijtje’ in handen wat dat leverde.
Na starten met een ‘echte’ batterij kwam er verder onbeperkt 110 volt uit.
Het laat zien dat die technologie er is (want ik vertrouw die vriend op zijn woord).

Mijn interesse ligt echter elders: je weet dat al van mijn presentaties.
Ik zie mensen nu al onverantwoord met energie en materie omgaan.
Ik voorzie dat onbeperkte (vrije) energie onbeperkt  verkwist woerdt.
De tegenhanger heeft meermijn interesse: energie-bewustzijn.

In de natuur is te zien hoe spaarzaam leven met energie omgaat.
De voedselkringloop in ons, is vee’l groter dan die /door/ ons.
In de natuur zien we ook dat geen explosie maar implosie gebruikt wordt.
In de hele natuurr is elk materiaal structuur-element EN drager van informatie.

Jullie kennen mijn visie dat in ons lichaam materie  = informatie in formatie.
In de verhalen van de Joe Cell komt dat besef ook steeds meer naar voren.
Sinds mijn gesprek met die vriend richt ik daarom mijn aandacht op Informatie.
Vandaar bij deze mijn uitnodiging aan jou om mijn bevindingen daarover te volgen.

Reeds gehouden lezingen.
Daarin komt op verschillende manieren de tegenganger van Nulpuntenergie aan bod.
Voor het gemak noem ik het maar even NulpuntsBewustzijn.

In de een follow-up bijeenkomst van de presentatie van Nassim Haramein komt het ten dele kort aan bod.
De essentie van wat ik vond krijgt gestalte in een integrerend project: Planting Paradise (www.Paradijs.org).
Daarin komen twee complementen samen: Integrale Geneeskunst, en Mens&Mensheid.
In die visie is elke mens een nulpuntsgenerator; en de mensheid als geheel ‚‚n bewust organisme.

PlantingParadise (Paradijs.org) is in de maak als samenwerkwebsite om onze symbiose te be-leven.
De www.Lotusbank.nl laat zien hoe dat kan: (eigenWaarde, meerWaarde, waardeRing, en aanDelen).
De www.Regenboogpartij.nl legt voor dat je het zelf doen moet: (Wil = Wet, ParleMent, Kiezer = Keizer, Klant = Koning).
De Holoversity.eu geeft gelegenheid on dat elk (samen) te leren; de Spirt-Inn.eu om dat samen te be-leven.

Integrale Geneeskunst gaat over het beleven van de onderliggende fundamentele principes.
In een serie van teksten heb ik beschreven hoe de mensheid ontstond als deel van het uniVersum.
In ons lichaam is te zien dat de hele opbouw ervan is bepaald door voortdurende transmutatie.
Bij de Nulpuntsgroep besprak ik al dat dit is gebaseerd op samenhang in Vrije Keuze.

Mijn bevindingen van dat werk zijn te vinden op www.scienceoflife.nl (kijk bij "Wat is Nieuw").
Je kan de rest van het verhaal van mijn werk vinden op
ottovannieuwenhuijze.googlepages.com.
Daar kan je zien hoe ruimte-tijd_energie-bewustzijn ‚‚n is: fase samenhang in 4 dimensies.
(Ook kan je daar zien hoe ik werk met 4 dimensionaliteiten van elk van die dimensies.)

In ons lichaam beleven we die samenhang; waarin elke molecule een vorm is van informatie.
In ons lichaam is te zien hoe gericht cellen kunnen omgaan met energie in formatie.
DNA kan ’tachyonen’ afvangen en omzetten in lagere frequenties, dus langere golven.
Het mitochondrium is een electronen-deeltjes-

versneller; die plaats EN snelheid van elektronen ‘kent’.

Het betekent dat we anders over de biologie, de natuur, e natuurkunde en fysica moeten denken.
Het gaat NIET om de eigenschappen vvan de ‘dode’ materie; maar juist om omgaan met Vrie Keuze.
In ons lichaam is te zien dat, hoe, alle materialen een functie hebben in het verwerken van informatie.
Ons lichaam is ‚‚n grote Supercomputer; waarin het niet gaat om materie maar om informatie.

Dat is wat in de Vrije Energie ‘machines’ is te vinden; ze ‘doen’ hetzelfde als ons lichaam.
Ze zijn gebaseerd op het proncipe van een draaikolk: het ‘versnellen’ van energie/samenhang.
Daardoor kunnen ze vrije (‘radicale’) energie verrteren, en integreren (‘leven van licht’).
Wat ik in mijn lezingenserie voorleg is dat we dit in ons lichaam aan den lijve be(-)leven.

Mijn lezingen zijn allemaal onderdeel van een project wat ik liefst noem "Hardop Denken".
Sinds ik het eerst de samenhangvan het uniVersum doorzag (in 1974) gaat dat proces verder.
Door de jaren heen zag ik dat ik het op andere manieren moest bescheriven; en meer begrijpen.
Net als in ons lichaam is de samenhang op veel meer complexe manieren (met ons) verweven.

Om een voorbeeld te noemen: momenteel ben ik bezig met een serie "The Bones of Belief".
Het brengt dat wat Bruce Lipton voorlegt een stap verder: ons lichaam is een manifestatie van informatie.
Dat wat we in ons lichaam zien als botten, beleven we als overtuigingen in ons gedachtenlichaam.
Overtuigingen zijn handvaten, ‘roeispanen’, om in de informatie wereld te kunnen navigeren.

Voor het werken met Nulpuntenergie is dat belangrijk: het vergt namelijk ook nupluntbewustzijn.
Bewustzijn-Energie_tijd-ruimte is niet alleen een beschrijving, maar ook een metafoor/voorbeeld.
In ons lichaam is te zien hoe, dat, we leven om om te gaan met informatie; we leven voor/van informatie.
Ons lichaam is ‘slechts’ een drager (‘draaggolf’) on de informatie (‘signaalgold’) te assimi—leren.

De reeds gehouden lezingen bij de Lezing in Heemstede tonen teklens een deel van mijn geheel aan informatie.
Holoversity, Lotusbank, Regenboogpartij, Wetenschap van Leven"; zijn verschillende visies op hetzelfde principe.
Het onderliggende beginsel is dat we ‚‚n zijn met het uniVersum en als geheel in ons, als inVersum, be-leven.
Alles wat in mijn verhalen aan bod komt gaat in die zin ook steeds over wat in de Nulpuntenergiegroep aan bod komt.

Vandaar mijn uitnodiging, om je te laten weten dat hetzelfde ook in omgekeerde zin is te begrijpen.
Dan kan je zien waarom ons lichaam zo precies en specifiek atomen opbouwt tot bio-moleculen.
Elk lichaamsmolecuul is drager van informatie in formatie; en integreert energie in 4 fasen.
Op die manier is van het lichaam te leren hoe nulpuntenergie werkt; en hoe het lichaam ermee werkt.

Als er belangstelling voor is, wil ok wel eens een bijeenkomst louter voor de Nulpuntenergiegroep verzorgen.
Daarin is dan de ‘vertaalslag’ te verkennen van energie naar bewustzijn; en van controle naar communicatie.
Daarin is ook te spreken over de energiegeneeskunst: machine-e
nergie samen met mens-bewustzijn.
Voor wie wil zijn mijn lezingen over Intelligent Design (de Goldsmith lezingen) al op het internet te vinden.

Bij deze wil ik mijn uitnodiging … meer specifiek als een voorstel presenteren.
Zullen we eens samenkomen bij de Lezing, om Nulpuntsbewustzijn te bespreken.
Aan bod komt dan intelligente materialen, meta-wiskunst, bio-logica en lichaam-bewustzijn.
Daaraan zijn de inzichten en voorbeelden te ontlenen die voor nulpuntsenergie zijn te gebruiken.

Voor die lezingen stel ik me voor dat ik een korte inleiding geef van mijn integrale integrerende visie.
Maar dat we daarna, vooral, elk onze eigen interessegebied kort presenteren.
Om dan, steeds, dat begrip naar principes en termen van de bio-logica te herleiden.
Om daarmee de oplosingen die we zoeken aan de natuur te kunnen ontenen; met zorg voor de natuur.

…………

Feel well

O#o