Rapport 0 – Stilte

vortexOp 25 december 2013 kreeg ik bijgaande tekst voor mijn verjaardag.
Ja, ik ben een kerstkindje en weet dat ik mijn geboorte ook op deze dag/plek wenste.
Nu in 2014 realiseer ik me hoe waar onderstaande tekst is.
Steeds meer ontdek ik wie ik ben en wat ik hier doe.
Ook 0.energie, radioactiviteit, gezondheid, ……  wordt me nu ook veel duidelijker.
I am that I am, Frank vdf Bonte – CHB

ZERO-POINT

KERSTBOODSCHAP VOOR 2014

25-12-2013

Stilte

Na jarenlang oefenen was er opeens stilte in jezelf.

Volledige innerlijke stilte die alle schepping en polariteit overstegen is.

Volledige innerlijke stilte die geen gedachten meer vastpakt omdat deze illusies zijn.

Volledige innerlijke stilte die niet meer op zoek gaat naar antwoorden in de wereld.

Volledige innerlijke stilte die al-een te bereiken is wanneer je gelooft dat je er al bent.

Dat je er altijd al bent geweest omdat dit de kern van al het leven is.

Dat je je tijdelijk hebt laten verlijden door je gedachten van binnen naar buiten.

Dat je je tijdelijk hebt laten verlijden door het avontuur van het zoeken buiten jezelf.

Dat je nog een weg moest afleggen om tot de waarheid van jezelf te komen.

Dat er nog tussenpersonen zouden zijn die je verder konden helpen op je pad.

 

Dat je nog door dimensies moest evolueren om tot de waarheid van jezelf te komen.

Dat er nog meer was dan die ENE die je in feite altijd al geweest bent en zal zijn.

Nu de realisatie gekomen is dat je altijd AL die ENE bent geweest ben je wakker geworden.

Volledige innerlijke stilte was het natuurlijke gevolg.

Je bekijkt de wereld om je heen niet meer vanuit je illusie persoon maar als DE ENE.

Je bekijkt de wereld om je heen niet meer vanuit de illusie schepping maar als DE ENE.

DE ENE die je altijd bent geweest en zal zijn.

Nu is dit voor vele mensen op aarde nog een kolossale stap door te zeggen dat ze niet langer
Jan, Piet, Truus of Klaas zijn maar DE ENE.

Wat een hoogmoed zou dat wel niet zijn om te verkondigen dat je net als alle zonnen,
planeten,kometen, mensen, dieren, planten en mineralen DE ENE bent.

Deze  realisatie heeft echter niets met hoogmoed te maken.

Het is immers niets andere dan de realisatie van wie je werkelijk bent.

De realisatie dat er geen leven mogelijk is wanneer DE ENE niet in jezelf zou zitten.

Wanneer DE ENE niet in ieder atoom, cel en orgaan van je lichaam zou zitten zou er geen leven mogelijk zijn in de tijdelijke schepping waar de ene zichzelf in vele facetten ervaart.

Zonder DE ENE in de mens en/of persoon is er geen leven mogelijk.

De ENE die niet evolueert omdat het alles al is en zal zijn.

De ENE die al-een maar zichzelf ervaart in de vele facetten die hetzelf al is.

De ENE die het enige onveranderlijke is in de tijdelijke illusie van de schepping.

De ENE die onwankelbaar is en altijd zal zijn als basis van iedere schepping.

Wanneer U als mens zou beseffen dat u DE ENE bent en niet een tijdelijk facet van DE ENE.

Verandert u in 0 seconde van een afgescheiden co-creator in een volledig gewaar zijn.

U bent nog wel op deze wereld maar niet meer van deze tijdelijke wereld.

U bent de stilte die u in feite altijd al in u gedragen heeft maar door het rumoer van de schepping om u heen steeds meer bent gaan vergeten al ware het er nooit geweest.

Dat is de uitdaging.

De mens te ontstijgen om weer je rechtmatige plaats in te nemen als geheel(d).

Een zijn met DE ENE

Niet als co-creator want dat zou nog steeds afgescheidenheid betekenen.

Maar als DE ENE.

Durft u deze stap als Mens op eerste kerstdag al te nemen.

Om weer EEN te zijn met DE ENE

Dan zal het NU zo zijn.

Stilte

ZERO-POINT

De (Weder) Geboorte

25-12-2013

 Stilte

Alleen uit stilte kan wat nieuws geboren worden.

Zo wordt er uit de mens een nieuw mens geboren om een facet van DE ENE te ervaren

Zo wordt er uit een dier een nieuw dier geboren om een facet van DE ENE te ervaren.

Zo wordt er uit een plant een nieuwe plant geboren om een facet van DE ENE te ervaren.

Zo wordt er uit De Oerzon een nieuwe zon geboren om een facet van DE ENE te ervaren.

Zo wordt er uit De Zon een nieuwe planeet geboren om een facet van DE ENE te ervaren.

Zo wordt er uit Een Planeet een nieuwe maan geboren om een facet van DE ENE te ervaren.

Zo is het altijd geweest en zal het zijn.

Zo ook dat er uit uw Zon een nieuwe planeet geboren zal worden met de naam Helion

Helion die de plaats van Mercurius in zal innemen.

Mercurius die de plaats van Venus in zal innemen.

Venus die de plaats van de Aarde in zal innemen.

De Aarde die de plaats van Mars in zal innemen.

En ga zo maar door tot en met Pluto die weer in de zon zal opgaan.

Zo is het altijd geweest en zal het zijn.

De geboorte van een nieuwe planeet in uw zonnestelsel heeft altijd te maken met de gewenste ervaring van DE ENE, die uzelf bent, in uw zonnestelsel. Is DE ENE klaar met de huidige ervaring dan zal DE ENE uit zichzelf een nieuwe schepping cre‰ren met de daarbij passende levensvormen zoals kosmos, zonnestelsel, mensen, dieren, planten en mineralen.

Deze transformatie van de huidige- naar een nieuwe ervaring is voor de mens nu al te zien aan de veranderingen in uw kosmos, zonnestelsel en aarde.

De zon maakt zich op voor de nieuwe geboorte door haar energie lichaam voor te bereiden.

Deze barenswee‰n zijn te zien in een veranderend energieveld en toename van de CME’s.

De planeten in ons zonnestelsel maken zich op voor de nieuwe geboorte en verplaatsing door hun elektromagnetische velden, golf- en luchtstromen etc. in lijn te brengen met de geboorte van de planeet Helion en de daaruit resulterende verschuiving van de planeten.

De kometen die ons zonnestelsel bezoeken zaaien kosmische transformatie stof die past bij de nieuwe gewenste ervaring van ons hele zonnestelsel en specifiek de planeet aarde.

De mensen op aarde maken zich op voor een nieuwe ervaring als facet of DE ENE.

Deze ervaring kan overal binnen of buiten de schepping zijn.

Hier is de afgelopen jaren al veel over geschreven.

De vraag aan U is wat u in uzelf ziet gebeuren.

Wordt DE ENE al wakker IN U.

Wordt DE ENE al wakker IN U door alle kosmische- en zonne-energie‰n die dag in dag uit in steeds grotere hoeveelheden over de planeet aarde, de andere planeten van ons zonnestelsel en alles wat daarop leeft uitgestort worden om de transformatie te ondersteunen en vereenvoudigen.

Of laat u zich wederom meesleuren in een illusies ervaring van de wereld buiten U.

Vlucht u wederom in bunkers onder de grond zoals we eens op Mars gedaan hebben.

Vlucht u wederom met uw ruimtevaartschepen naar schijnbaar rustigere oorden.

Vlucht u voor uw onverwerkte woorden, daden, gedachten, emoties en schulden.

Probeert uw wederom het elektromagnetische veld van de aarde te manipuleren.

Of blijft u de veranderingen in en om u heen ontkennen totdat het te laat is.

Te laat wat betekent dat u op gaat voor de volgende ronde c.q. cyclus.

Of transformeert u gewoon mee in een Lichter Vrij Wezen.

Het is maar een vraag.

Een vraag waarvan u het antwoord al weet als u weer DE ENE bent.

Zie wat er NU in en om u heen gebeurt en komen gaat in de komende maanden en jaren.

Stilte

ZERO-POINT

De Creatie

Stilte

Uit de stilte creëerde DE ENE een schepping.

Een schepping die geboren werd uit het spanningsveld tussen twee tegenstrijdige idee‰n.

Twee tegenstrijdige idee‰n die we vandaag plus en min, goed en kwaad, licht en duister, ruimte en tijd etc. noemen terwijl het in feite in de basis nog steeds De Ene is.

Twee tegenstrijdige idee‰n die pas echt tot (over)leven komen wanneer de idee‰n zelf leven ingeblazen wordt waarna ze gaan denken dat ze alleen dus afgescheiden zijn van De Ene.

In deze twee schijnbaar van De Eenheid afgescheiden levens ontstaat eenzaamheid.

Tussen deze twee schijnbaar van De Eenheid afgescheiden levens ontstaat spanning.

Spanning die wij tegenwoordig op aarde onder de naam Elektromagnetisme kennen./p>

Elektrisch omdat het, het +/- spanningsverschil tussen de twee tegenstrijdige creaties laat zien in de vorm van gedachten uitwisselingen c.q. energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

Een tegenstrijdig gedachten spanningsveld dat regelmatig volledig ontladen wordt om weer evenwicht in een schepping te brengen waarna zij weer door kan gaan op haar ervaringsweg.

Magnetisch omdat de tegenstrijdige creaties altijd de innerlijke wens hebben om weer een te worden met De Ene.

Een continue aantrekkingskracht om gedachten en ruimte en tijd op te heffen in het niets.

Iedere schepping heft zich dan ook vroeg of laat vanzelf op door deze aantrekkingskracht.

Wanneer we De Ene zien als de schepper van een tegenstrijdige idee creatie.

Dan is het Elektromagnetisme het hulpmiddel wat De Ene gebruikt om een schepping vorm te geven in gedachten welke zich materialiseren in de vorm van energie, vonken, plasma en spanningsbogen die zoals we hierboven al gezien hebben regelmatig gedachten uitwisselen en ontladen worden om het evenwicht en continu‹teit in een schepping te herstellen.

Uit deze schijnbaar voor de mens onzichtbare gedachten uitwisseling tussen tegenstrijdige idee‰n ontstaan voor de mens met 5 zintuigen zichtbare energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

De mens op aarde moet echter beseffen dat deze energie‰n in werkelijkheid gestolde gedachten zijn die door de Ene door de
mens die aan deze schepping deelneemt worden vastgehouden in de vorm van geloof en herhaling van deze gedachten.

Gedachten die zoals we al weten niet meer dan tijdelijke ervarings- c.q. spelelementen van De Ene in U  zijn die zich tijdelijk buiten u manifesteren. Dus waar zijn totdat u deze zogenaamde tijdelijke waarheden loslaat en doorgaat naar een volgende ervaring.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de aarde plat was.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat de aarde rond was waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de zon om de aarde draaide.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat de aarde om de Zon heen draait waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de Zon haar kracht, zonnestralen en licht ontleent aan de eindige kernfusie die in haar lichaam plaatsvindt.

Totdat De Ene in een mens opstond en dat de zei dat de Zon geboren is uit de gedachten van De Ene In de Mens waarna de energie- en plasma velden haar vaste vorm gaven waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat de basiskracht van de schepping c.q. kosmos de zwaartekracht was.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat alle materie gecre‰erd wordt uit de gedachten die De Ene door De Mens heen denkt en zich in eerste vorm als energie, vonken, plasma en spanningsbogen voor de mens met 5 zintuigen manifesteren waaruit later zonnen geboren worden die de moeders zijn van alle planeten en kometen, waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

Zo dachten de nog afgescheiden mensen eens dat er maar een planeet met leven was in het hele universum ofwel een schepping.

Totdat De Ene in een mens opstond en zei dat er vele planeten met leven waren en het hele universum gevuld was met leven waarna de hele schepping van de mens in en om hen heen veranderde.

En zo zal de huidige mens die wil zien aan het einde van deze cyclus tot het inzicht komen dat ook in hem of haar De Ene kan opstaan waarna hij of zij zal beschikken over alle zintuigen en scheppingskracht van De Ene.

Zal zien dat de zogenaamde ruimte, leegte ofwel ether in en om hem of haar heen vol zit met stromend leven dat nog niet gestold ofwel gevormd is in vastgehouden en herhaalde gedachten welke voor de mens met maar 5 zintuigen materie vormen.

Zal zien dat sterren zich middels deze vastgehouden en herhaalde gedachten tijdelijk uit deze energie- en plasmavelden vormen.

Zal zien dat uit deze sterren nog dichtere materie kan vormen zoals planeten en kometen.

Zal zien dat planeten in hun eerste levensfase buiten de zon hun eerste manen vormen.

Zal zien dat alle sterren, planeten, manen, kometen etc. constant verbonden zijn in een groot elektromagnetisch veld waarbinnen zij creatieve gedachten uitwisselen in de vorm van energie, vonken, plasma en spanningsbogen.

Zal zien dat alle planeten constant gevoed worden door de zonnewind en zonnestralen welke tegenwoordig ook wel bekend staan onder namen als CME’s en X- en M Flares.

Zal zien dat wanneer deze zonnewind en zonnestralen de atmosfeer c.q. elektromagnetische veld van een planeet aanraken deze zonnewind en zonnestralen transformeren in alle elementen welke deze planeet en alle mensen, dieren, bomen en planten nodig hebben voor hun gemeenschappelijke ervaring uit De Ene.

Zal zien dat uit deze zonnewind in aanraking met het elektromagnetische veld van de planeet dus constant alle waterstof, zuurstof,  koolstof etc. en alle andere (aardse) elementen zoals water, zouten, eiwitten, metalen, olie, aardgas die daaruit voortkomen  aanmaakt in wat voor deze ervaringsplaneet en alle wezens die daarop leven nodig is.

Zal zien dat de mensen, dieren, planten en bomen er in samenspraak met De Ene, de Zon en elektromagnetische velden rond de aarde ervoor zorgen dat eventuele tekorten lokaal aangevuld worden  en het geheel zover nodig tijdens deze ervaring in evenwicht blijft. 

Zal zien dat het overvloedige leven op aarde en de daarvoor benodigde elementen constant vanuit de creatieve gedachten en daaruit voortkomende zonnewind c.q. zonnestralen aangemaakt worden om deze overvloedige ervaring in stand te houden zolang dit nodig is./span>

Zal zien dat dat kometen, planeten, zonnen etc. pas ophouden te bestaan wanneer de creatieve gedachten aan deze kometen, planeten en zonnen ophouden te bestaan. 

Zal zien dat de kometen die uit de zonnen geboren zijn constant gedachten uitwisselen in de vorm van elektromagnetische
ontladingen en daaruit voorkomende stof ofwel elementen  met de zonnen, planeten, manen en andere kometen die zij op hun baan in de kosmos en ons zonnestelsel tegenkomen.

Zal zien dat aan het einde van deze creatiecyclus de Zon en kometen als ware beeldhouwers ons zonnestel, planeten, manen etc. opnieuw aan het herscheppen c.q. vormgeven zijn voor de volgende cyclus.