Reactie op 0.dag 29-09-2013

 bron Nico Baas

Reactie op 0.punt bijeenkomst 29/9 Zaandam
 
Veel tijd werd besteed aan de vraag naar de aard van het universum, het idee is dat kennis daarvan onze (energie)problemen zal oplossen.
Ook werd opgemerkt dat er slecht gelezen wordt, dat informatie nauwelijks overkomt.
 
Dat laatste is meer waar dan wordt vermoed en leidde dan ook tot het eerste.
Als beter werd gelezen zouden we zijn begonnen met een andere vraag:
Wie ben ik?
Ken uzelve!  Hierin ligt alles besloten.
Ook andere besproken onderwerpen komen hiermee in een ander licht te staan.
 
De vraag ‘wie ben ik’ is van alle tijden, het antwoord is altijd bekend geweest bij weinigen en werd steeds vastgelegd voor hen die zoeken.
Zo vind je het in de oudste, meest gedrukte en meest verguisde spiegel (…) ter wereld.
 
Ik ga er voorstaan, poets het Babylonische stof er even af en lees:
dat IK een vormloze scheppergod BEN, en een aardtje naar mijn va’artje.
Ik ben het geschapen scheppende woord, dat is de gedachte.
Da’s duidelijk. Gedachten zijn het enige ingredi‰nt van alle schepping.
Schepping wordt illusie zodra we het voor iets anders houden.
 
Als je zelf een auto bouwt wil je er ook in rijden.
Als je zelf iets anders schept, een universum of zo, wil je dat natuurlijk ook.
Vaste prik van zo een schepping is dan ook een ezel.
Die ezel, ons lichaam, is handig om er je schepping mee te verkennen.
 
Gaandeweg vergeten wij dat wij de maker zijn. The Big Sleep.
Deze separatie van wie we zijn is de Eerste Identiteitsstoornis. Onze valse identiteit heet Ego.
Ego en Waarheid zijn onverzoenlijk. Wie zich zijn ware identiteit weer herinnert verliest zijn valse.
Het ego bestrijden is zinloos, het ¡s het ego dat die strijd levert. Een ego truc.
 
Gnostici en anderen maakten die fout. Men herkende de valse schepping en wees hem af.
Maar Martial Arts shows the way!  Ego is vriend noch vijand, het is (bruikbaar als) gereedschap.
Gebruik alle waarden, alle leugens, die het ego levert en transformeer ze in het tegendeel.
Dat kan alleen vanuit…het standpunt van wie je werkelijk bent. Zo wordt je jeZelf weer en lost het ego strijdloos op.
 
Over het precieze verloop van bovenbeschreven dwaling kan men redetwisten, het ‘gaandeweg’ is bijvoorbeeld een tijdsbepaald concept en dus  vanuit onze tijdloze oorsprong gezien niet juist, maar het gaat hier even om de kern van de zaak.
 
De kern van de zaak is dat er geen objectief universum is waar we het over eens zouden moeten worden. Dit houdt in dat niemand ons kan vertellen hoe ‘het’ universum is opgebouwd en wat de mogelijkheden zijn! Wel kan men proberen te omschrijven welk bouwsel men zelf heeft bedacht.
Dus inderdaad, laat ieder in zijn waarde, in zijn universum.
Wie een knobbel heeft bouwt allicht een knobbeluniversum. Logisch, je roeit met de riemen die je hebt. Zo zijn er mensen met een wiskundige knobbel, een natuurkundige knobbel, een natuurlijke knobbel etc.
 
Het gegeven van de eigenheid van onze persoonlijke universa verklaart ook waarom er zo slecht wordt geluisterd, waarom pogingen om de medemens ons valse licht der ijdelheid te brengen moeten stranden.  Het is de te verwachten defensieve reactie om de eigenheid van onze creatie te bewaren. Een kind dat zijn zandkasteel bij laag water bouwt wil ook niet dat zijn pa zich er mee bemoeit. Dan raakt de lol er van af.
Niet opdringen maar beschikbaar zijn. Dat is de clou.
 
Wetenschap, wetenschep of religie?
 
Wetenschappers bestuderen de effecten van de oorzaak die ze zelf zijn. Omdat zij die oorzaak ontkennen zijn zij de slapers, zij dromen. Wetenschappers hebben geen kennis, zij hebben percepties. Analyse van effecten zal nooit het meerdere kunnen ontdekken dat het geheel is t.o.v. de som der delen. Analyse is verdeling, een ego truc waar geen eind aan is. De boom der kennis.
Zoekt en gij zult (het nieuwste deeltje) vinden…omdat gij het zelf schept/droomt.
 
Religieuzen zijn er in twee soorten. De meesten religeren niet met de Waarheid maar ligeren zich aan hun droombeeld. Zij zijn net als wetenschappers dromers zonder kennis.
Beiden identificeren zich met hun ego of zelfs met hun ezel, en geloven daarom dat zij zich in hun schepping bevinden in plaats van andersom, dat hun schepping zich als droom in hun (mind) bevindt. De een is fan van Darwin, de ander van god. Beide namen zijn slechts een variabele waar de dromer zijn persoonlijke waarden aan toekent.
 
Wetenscheppers weten te kunnen scheppen. De meesten die zich zo noemen zijn pasgeborenen en beseffen nog niet dat je schepper bent of je bent het niet. Een tussenweg is er niet. Het is ook nogal wat, een scheppergod te zijn die zijn eigen universum mag bouwen. En te moeten ontdekken dat dat precies is wat hij al deed! Een onbewuste puinhoop weliswaar maar eenmaal wakker is dat gauw hersteld. Of eigenlijk, is dat  l hersteld.
 
Dit is verwarrend voor het oude denken dat ik horizontaal denken zou willen noemen.
Verticaal denken maakt alles duidelijk. Wij zijn multidimensionaal, van hier tot god die wij zelf in eenheid zijn.
Het universum dat ieder van ons bouwt is dus enerzijds ‘het’ (nu onzichtbare) universum van de Ene die wij zijn, anderzijds de zichtbare persoonlijke bedekking ervan dat het egodomein is van onze dagelijkse werkelijkheid.
 
Resumerend:
Wetenschappers zijn perceptieschappers
Religieuzen zijn (meestal) ligieuzen en dus ook perceptieschappers
Wetenscheppers (en sommige religieuzen) zijn religieuzen en hebben (ware) Kennis.
 
Voor meer over de Babylonische spraakverwarring en de desastreuze effecten en misbruik ervan
waar we dagelijks mee te maken hebben zie deze 0.punt pagina.
 
Beschaving en technologie.
Wij zijn een pre-civilisatie, een barbarendom met hi-tech tic.  Een kritische fase, als een kind met lucifers. Technologie is dwaling. Het is een dode schepping. Alles is dood. Dode wegen, dode auto’s, dode bruggen, dode communicatieapparatuur. Het kent alleen entropy en moet dus kunstmatig in stand worden gehouden. Dit vergt arbeid dus slavernij en een zware belasting voor de levende schepping die wordt gesloopt omwille van grondstoffen.
Technologie levert niets nieuws, het vervangt slechts onze ingebouwde eigenschappen door dure dode verslavende stinkende nep.
OV jaarkaart? Liever bilocatie of teleportatie.
Televisie? Liever helderzienheid.
Mobieltje? Liever telepathie.
Pharmaffia? Liever zelfhelend.
Overheid?  Whooehaaahh#$$%^$$&*#$&
 
Kan niet? U scheppe naar uw geloof.
Intentie+attentie=energetiseren=scheppen.
Wil je iets anders?  Denk dan anders.  Mind is een gedachten conglomeraat. Ego wil het bekende vasthouden en uitbreiden. Maar mind is volledig vrij in het kiezen van zijn inhoud in zoverre het vrij is van het blokkerende ego. Anderen wijzigen graag de inhoud omdat dat hun eigen schepping versterkt en jij daarin al gauw het haasje speelt.  Dat heet mind control. Oppassen dus.
 
Het nulpunt
Er kan natuurlijk maar ‚‚n nulpunt zijn. En die is altijd al bekend geweest.
Ondere vele namen, laatstelijk populaire namen waren/zijn God en Allah.
Maar namen hebben een beperkte houdbaarheid, vooral als ze voortdurend worden vervuild.
Bejaarden werden ouden van dagen werden senioren. Nieuw variabele, zelfde waarde.
God werd Nulpunt, en in deze techno tijd kon men aanvankelijk niet verder zien dan een technisch nulpunt, deftig door de wetenschappers gedefinieerd als afwezigheid van warmte.
Maar net zoals Jahweh het van eenvoudige berggod schopte tot iets waarmee nu de hele wereld wordt gegijzeld is ook het technisch nulpunt een voortsch
rijdend licht dat tenslotte zal leiden tot het Nulpunt dat vele namen kent.
 
Wat nu?
Heeft niets dan zin, niets doen maar? NEE. Martial arts.  We gebruiken de illusie om de illusie op te heffen. Dat gaat het beste als je je niet telkens andermans illusie laat aanpraten.
Dan gaan we zien wat we werkelijk hebben gemaakt. Een kadootje voor onszelf.
 
 
Goed, dit was een reactie uit mijn (niet zo?) persoonlijk universum.
Zitten er bouwstenen bij waar je wat aan denkt te hebben gebruik ze dan,
delen is vermenigvuldigen.
Zit er niks bij gooi ze dan weg.
Of bied het een ander aan.