Spoed open brief aan regering en 2e kamer inzake H1N1vaccinatie

SPOED
Open brief inzake pandemievaccinatie aan kabinet en leden tweede kamer.
16 nov 2009. (v2)
Per adres: fax/mail naar ministerie VWS en AZ, kamerleden.
Bcc naar diverse media.

Geachte leden van de regering, minister Klink en premier Balkenende,
Geachte leden van de tweede kamer,

Als regulier arts maak ik mij ernstig zorgen over de aanstaande H1N1-M-griep-vaccinaties van gezonde zwangeren en gezonde kleine kinderen. Als regering en volksvertegenwoordigers draagt u hiervoor een zware verantwoordelijkheid, daarom aan u deze spoedeisende brief.

Overzicht van de inhoud van de brief:
– Hoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?
– De afweging door de gezondheidsraad.
– Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers
– Gegevens en berichten uit andere landen
– Een greep uit literatuur gegevens

Hoe kan de gezondheidsraad een foute inschatting maken van vaccinatie-voordeel versus vaccinatie-risico in het geval van de milde H1N1-Mexicaanse-griep?

Om dit te begrijpen dient u te beseffen dat we te maken hebben met een wereldwijd nogal gesloten medisch systeem waarbinnen al tientallen jaren de vaste overtuiging heerst dat vaccins nuttig en veilig zijn. Voor de toonaangevende leden van dit systeem is het moeilijk oude inzichten te verlaten. Vrees voor reputatieschade, behoud van posities, etc. maakt het niet aantrekkelijk om het heersend geloof af te vallen. De persoonlijke mening van enkele topwetenschappers bepaalt in hoge mate welke studies in toonaangevende tijdschriften verschijnen. Invloed van de farmaceutisch industrie is hierbij herhaaldelijk aangetoond. Studies die haaks staan op de heersende inzichten en farma-belangen zijn binnen dit systeem veelal niet welkom. Bijvoorbeeld onderzoek dat wijst op de nog beperkte kennis over de fijnzinnigheid van ons immuunsysteem, of dat sterke aanwijzingen bevat over schade (neurologisch, immuunsysteem) die soms veroorzaakt wordt door vaccinaties, vooral bij jonge (ongeboren) kinderen.

De afweging door de gezondheidsraad.

Afhankelijk van welke gegevens de GRaad gebruikte, achtte zij kennelijk het voordeel voor velen van de pandemievaccinatie opwegen tegen de risico’s voor enkelen. Risico’s die waarschijnlijk deels ook wel bekend zijn bij de GRaad. Met name voor gezonde kinderen en zwangeren zijn er ook veel deskundigen (zie literatuur) die voldoende bewezen achten dat de risico’s groter zijn waardoor de milde M-griep de vaccinatie-risico’s voor deze groepen niet rechtvaardigt.

Verantwoordelijkheid regering en volksvertegenwoordigers.

Indien u als regering en volksvertegenwoordigers na kennisneming van onderstaande berichten en literatuurgegevens verantwoordelijkheid wilt blijven nemen voor het volgen van het GRaad-advies, dan kunt u later (parlementaire enquete?) deze verantwoordelijkheid niet meer afschuiven op de GRaad. Dit is temeer van belang wetend dat burgers niemand aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele pandemievaccin-schade, waarvan overheden en fabrikanten elkaar in geheime contracten vrijwaren, zoals bleek door een uitgelekt contract van de Franse overheid met een vaccinfabrikant.

Ook zult u ingeval van H1N1vaccinatie van gezonde kinderen en zwangeren op zijn minst zorg dienen te dragen voor een onafhankelijke follow-up van dit vaccinatie-experiment:

1. Gedurende meerdere jaren het opgroeien van de (ongeboren) kinderen die nu gevaccineerd gaan worden volgen en deze vergelijken met (ongeboren) kinderen die geen pandemievaccins kregen. Deskundigen voorzien op grond van de literatuur een minstens tweemaal zo vaak voorkomen van autisme en leerproblemen bij de groep gevaccineerde (ongeboren) kinderen.
2. Het aantal miskramen bij gevaccineerde zwangeren gedurende zes maanden na de vaccinatie vergelijken met dit aantal bij niet gevaccineerde zwangeren, ongeacht het wel of niet gehad hebben van de griep.

Het is absoluut noodzakelijk om deze statistische follow-ups niet door het heersend medisch systeem of uw advies-instanties te laten uitvoeren. De onderzoekers mogen geen enkel belang hebben bij de uitkomst. Het betreft bovendien geen medisch maar een statistisch onderzoek waarvoor geen medische kennis vereist is. De door minister Klink geplande monitoring door het medisch geori

 

 

Helaas is de rest na d crash verdwenen>
Hierbij anno 2014 wat iemand verzameld heeft.

Beste ,

Ik kan me voorstellen, dat je de protocollen moet volgen die standaard door Big Pharma, ondersteund en geïmplementeerd door de corporatie “Staat der Nederlanden”, als winstmakend bedrijf geregistreerd in het handelsregister van Dun And Bradstreet in Amerika.
Winst maken doe je door belastingen te heffen en mensen zo ziek mogelijk te maken/houden, want dan kan de hele santekraam van inentingen, medicijnen,onderzoek, scapel, etc, van start gaan.
Het is een grote leugenbende. Het zijn bewezen criminelen.
Nee, dat komt niet in de krant, niet in de media.
Want de gewone mens moet dom en onwetend blijven.
Vaccinaties zijn levensgevaarlijk.
Er zitten stoffen bij, die juist ziekten versterken.
Nog geen enkel vaccinatieprogramma is effectief gebleken.
Want ze zijn er gekomen, op het moment dat die ziekte al verdwenen was. Zie schema verderop.
Een beetje veel water naar de zee dragen.
Integendeel: er is een opvallende stijging aan bijvoorbeeld:
autisme, kinderen met oorproblemen, verzwakt immuunsysteem, enz.
De sites waar ik deze info heb, worden niet door de overheid gesponsered, worden door veel mensen als belachelijk beschouwd, maar zijn pioniers op vele gebieden.
Daarom accepteer ik die informatie.
Mede omdat er duizenden sites wereldwijd zijn die ongeveer dezelfde info geven.
Mede omdat ik juist heel erg kritisch ben en dingen afweeg of ze kloppen.
Mede omdat ik dingen vanuit een andere kant heb mogen zien.
Mede omdat ik jarenlang kapot ging van de pijn en er niets ooit heeft geholpen.
Een lange zoektocht naar genezing bracht giga veel ontdekkingen over wat er allemaal fout is.
Blijft belangrijk om positief te blijven.
maar…..
atoom was vroeger ondeelbaar. vandaar de naam.
de aarde was plat
sneller dan paard kon niet.
vliegen ook niet.
Overheden verzwijgen feiten omdat het anders triljarden aan winsten, gemaakt ten koste van mensen, scheelt die ze in hun eigen zakken en in die van multinationals en banksters blijven vullen.
    ****************************************************************
En wie verdient hier aan?
Tja, we kunnen er niet omheen. Het is hoofdzakelijk de farmaceutische industrie. Zo rapporteerde Novartis als maker van het Mexicaanse griepvaccin in april 2010 een nettowinst van € 2 miljard over het afgelopen kwartaal. Let wel, een NETTO-winst.. Na aftrek van álle kosten dus..
Wist je dat de volgende firma’s gemaakt zijn uit IG-Farben dat in WO11 experimenten op mensen mocht doen in de concentratiekampen en dus al goed wisten hoe je  “medicijnen” kunt maken:
BAYER, BASF, HOECHST, SANOFI, AVENTIS
Hun spreekorganen en medewerkers heten: Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Helmut Kohl, Fritz Ter Meer.
De laatste was IG Farben directeur en veroordeeld voor slavernij, uitbuiting en ander misdaden. Hij was chairman van Bayer van 1956-1967.
Bron: Nazi roots of Brussels EU, oa. Matthias Rath.
Ik zal steeds een rijtje sterretjes zetten tussen de verschillende aspecten. Voor de duidelijkheid.
              *****************************************************
If you choose to vaccinate (or believe you have no choice), it’s time to detoxify. This is not an article intended to debate the efficacy of vaccinations, but merely to address the toxicity from vaccinations and advise on elimination of the toxins.

Regardless of what your position on vaccinations is, any rational person cannot deny that the ingredients in vaccines are toxic. In fact, almost every single ingredient in any immunization is toxic to the human body. Besides the vitamins and minerals, nobody in their right mind would drink a concoction with any one or combination of most of the vaccine ingredients (and those vitamins and minerals they add are toxic, too). Most vaccinations are directly injected into our bodies, allowing the ingredients to directly enter the bloodstream, which rationally, seems like an even more dangerous approach.

Vaccine ingredients 

(adjuvants and preservatives) and substances used in the manufacturing process, including vaccine-production media that are present only in trace quantities, include: sucrose, fructose, dextrose, potassium phosphate, FD&C Yellow #6, aluminum lake dye, fetal bovine serum, sodium bicarbonate, monosodium glutamate, aluminum hydroxide, benzethonium chloride, lactose, aluminum potassium sulfate, peptone, bovine extract, formaldehyde, thimerosal, ammonium sulfate, formaldehyde, glutaraldehyde, bovine extract), calf serum, aluminum phosphate, aluminum hydroxphosphate sulfate, and ethanol. Vaccinations also contain many inorganic minerals, vitamins, amino acids, salts, and sugars.

Much of the vaccine material will not leave the body without assistance, especially with a typical modern lifestyle and diet.

Eat Well

The goal in order to detoxify from vaccinations is to flush the body of toxins, including heavy metals. There are a few good supplements available for chelation, but it can also be done with the right foods. Along with a healthy diet, the best ingredients for a natural heavy metal chelation regimen are chlorella, cilantro, citrus peels, spirulina, and garlic.

Most vegetables have some chelation properties, and eating combinations of vegetables increases their ability to chelate exponentially (this is true for all the health benefits). Make salads with more than ten different vegetables with lots of cilantro, avocado, and garlic every day. Avoid sugar, and avoid any and all refined, processed, manufactured foods.

Fix the Immune System

Sugars are present in vaccines, and sugars suppress the immune system. Sugars also feed parasites, viruses (indirectly), fungus, bacteria, and any other little creature that wants to harm us. These refined sugars travel through the bloodstream to wherever infection can be fed. As mentioned, lots of garlic is recommended, as well as the following supplements: oil of oregano, Echinacea, goldenseal, and goldthread. These supplements, especially when used in conjunction with each other, will help purify the blood, remove toxins, and keep any infectious agent at bay, all while helping to repair the immune system.

In addition to those supplements, a B vitamin complex is recommended for a few weeks after immunizing. Formaldehydes, and metals like mercury and aluminum make assimilating B vitamins more difficult. Until the heavy metals are removed, the solution is to take a high quality B complex supplement and to make sure the digestive system is as healthy as possible.

Drink Lots of fluids, exercise, and Hot & Cold Hydrotherapy

Cranberry stevia lemonade, exercising, and hot & cold hydrotherapy can also be a huge help with detoxifying the body. Regardless of their efficacy, the irony is, the healthier a person is, the less benefit they could possibly derive from vaccines. After this kind of detox (the level of detoxification required to remove the toxins from immunizations) your body will have true immunity for disease. For more on this regimen (cranberry lemonade recipe, hot & cold, supplements etc.), see How to Detoxify from Vaccinations. And checkout this nutrition formula recipe for a multivitamin that helps detox with chlorella, spirulina, and citrus peels. If you’re still on the fence about vaccinations, and want to know more, check out the first two sources.

Sources:

http://www.organiclifestylemagazine.com

http://www.healingthebody.ca

Learn more: http://www.naturalnews.com/047167_vaccines_heavy_metals_detoxification.html#ixzz3Fhv2szcl

       ******************************************************************

De gebruikte hulpstoffen in vaccins voor kinderen (DKTP-Hib, Pneu, BMR, DKTP, DTP, HPV)

 • Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
 • Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 •  Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
 • Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is.
 •  2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
 • Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
 • Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
 • Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.
 • De-Vaccinatie-GifboomMannitol (E421) is zoet- en antiklontermiddel dat zuurheid, uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan geven.
 • Medium 199 is een complex medium dat Polysorbaat 80 en andere substanties bevat.– 
 • Mononatrium glutamaat (MSG-E621) geeft hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden, hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker. Door peuters en kleuters aan MSG-E621 bloot te stellen wordt de kans op gezondheidsproblemen in hun leven zeer vergroot.
 • Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
 • Zoutzuur (E 507) wordt in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt. Mogelijke aantasting van het slijmvlies van de slokdarm en de maag. Beschadiging van de bloedvaten. Ook de ademhaling en de bloedsomloop kunnen worden aangetast.

De gebruikte hulpstoffen in griep- en pandemievaccins voor kinderen en volwassenen

 • Aluminium hydroxide is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bijinslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
 • Dinatriumfosfaat-dodecahydraat (E339) kan hyperactiviteit, darmstoornissen en verstoring van het natuurlijke calcium / fosforevenwicht geven.
 • Dinatriumwaterstoffosfaat zijn witte of kleurloze kristallen die oogirritatie kunnen veroorzaken.
 • Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart. MF-59 bestaat uit Squaleen, Polysorbaat 80 en Sorbitaan Trioleaat (span 85) Deze cocktail zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Octoxinol 10 is als matig giftig geclassificeerd bij de onderzoeken op ratten. (Overgenomen uit de samenstellingslijst van Glaxo Smith Klein).
 • horowitz vaccines safe effective

  Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.

 • Squaleen is een lichaamseigen stof en kan goed verwerkt worden mits oraal ingenomen. Ingespoten veroorzaakt (de cocktail MF-59) en Squaleen voor een forse aanzwengel-reactie van het immuunsysteem om Squaleen aan te vallen. Het immuunsysteem maakt daarbij echter geen onderscheid meer tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt! Sorbitaan-trioleaat(span 85) is een gevaarlijke werkzame stof in combinatie met Squaleen en Polysorbaat 80. Deze combinatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
 • Thimerosal (kwik) wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67, waar het voorheen 1 op 20.000 was). Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.
Start-Rijksvaccinatie

Verloop-overzicht-infectieziekten

       ***************************************************************************
Medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver geeft uitleg waarom het vaccinatie programma rond de Mexicaanse griep juist een gevaar voor de volksgezondheid is.
Er schijnt bewijs te zijn dat ELK vaccin een aanwijsbaar en te localiseren mini herseninfarct veroorzaakt… (9 min)
De overheid beweert dat vaccins volkomen veilig zijn en besmettelijke ziekten voorkomen. Maar dit wordt weerlegd door statistieken en medische studies.

De bijwerkingen van vaccins zijn autisme, dyslexie, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, ADD, ADHD, wiegedood, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc.

Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, formaldehyde, antivries, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel en bloed, aborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.

Thimerosal, een conserveringsmiddel op basis van kwik, wordt sinds de jaren ’30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals autisme en de ziekte van Alzheimer. Lees hiervoor deze artikelen op:
Fonteine | Het echte nieuws | Thimerosal-Autism-Symptoms.com

In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie programma verwijderd. Maar de andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds Thimerosal!

Daarnaast bevatten vaccins aluminium, een ander neurologisch gif. Aluminium krijgt bijna geen media aandacht waardoor ouders niet beseffen dat dit ook een zeer groot gezondheidsrisico is. Lees hiervoor deze artikelen op:
Mercola (1e artikel) | Mercola (2e artikel) | Mothering

       ************************************************************************
Oh ja, en die door criminelen bewust gemaakte Ebola-virus, waar we wéér alle hoax-effecten voorgeschoteld krijgen van bijvoorbeeld “deskundigen” in de Radbout die zich al “voorbereiden” op deze mogelijke pandemie door een showplaatje van “hulpverleners” in wit pakkie, een virus waarvan al bekend is dat dit via airplanes verstrooid gaat worden, en wij dus allemaal BANG moeten worden,.
Daartegen helpt vitamine C in mega dosis.
dus zo ongeveer de hoeveelheden die Linus Pauling altijd nam.
dus enige grammen per dag.
dus gewoon een potje kopen bij de Hema. Lekker goedkoop.
En het is ook een hoax, dat vitamine C schadelijk zou zijn voor de nieren, want gemanipuleerd onderzoek, zoals de meeste.
Er kan niets verdiend worden als mensen zulke goedkope middelen als vitamine C nemen.
Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Matthias Rath achtervolgd werd.
Ik roep altijd:
Zoek degenen die achtervolgd worden, zij spreken de waarheid.
Zoek degenen die uitgelachen worden, zij spreken de waarheid.
Zoek degenen die dingen vertellen waarvan je denkt: “Dat kan niet waar zijn”, zij spreken de waarheid.
En “toevallig” hebben we nu al jaar in, jaar uit die dreigingen van een of andere pandemie.
Dat gelukkig nog steeds door goede mensen krachtig wordt tegengewerkt op diverse manieren. Vaak achter de schermen.
Dit is allemaal bedoeld om VERPLICHTTE INENTINGEN  voor de massa op het programma te krijgen.
Om ons nog meer te kunnen controleren en wanregeren via nanochips.
Klingt als horror -scenario, maar daar zitten allang midden in.
Wat natuurlijk al flink aan de gang is met:
bodyscan, vingerafdruk, camera’s overal, mails gelezen via Echelon, surfgedrag geregistreerd, telefoon afgeluisterd, geluidsopnames in centraal station van Amsterdam, irisscan, enz. enz.
Nee, erger kan nog steeds.
De vingerafdruk moesten wij bij Nazi-overheersing ook.
Opvallend hoe gelijk dat nu is.!!!!
Waarom moeten gewone mensen gecontroleerd en blijven de Bilderbergers en zelfs de Rothschilds altijd uit het nieuws, mag er nooit een verslaggever bij en worden NOOIT OPENBARE  vergaderingen gehouden?
Dus de elite mag geheim vergaderen en de gewone mens heeft niets te verbergen???? Oh ja?
Maar dat zal niet lukken.
Wij zijn vrije mensen die een vrije wil hebben.
Wij zijn de 99 %.
Wij zijn degenen die change zijn.
Wij zijn degenen waar wij op gewacht hebben.
      ************************************************************
Dus ik doe  niet mee.
Niet met zogenaamde “griepinentingen” of andere ‘verplichtte’ inentingen, niet met zogenaamd
 “baarmoederkankeronderzoek”,  niet met “mamografie”
en die hele hap niet.
Ik blijf liever zo gezond mogelijk.
Misschien ga ik wel lezingen geven over dit soort dingen.
Wordt tijd dat mensen massaal protesteren tegen onder andere die gevaarlijke inentingen.
vriendelijke groeten
lachen is leuker