Stichting FreeEnergy4All

Op  20 nov . 2010 is  de Stichting FreeEnergy4All opgericht,  die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn.
Nieuwe mogelijkheden om mee te helpen (investeren)  aan schone energie ontwikkelingen.

 

 

4e Nieuwsbrief                                                          12-12-2010

Beste belangstellende in de ontwikkelingen van Vrije Energie-units.

Zoals in de vorige nieuwsbrief van 20nov jl. al vermeld is is er een Stichting FreeEnergy4All opgericht die werkt zonder winstoogmerk en die inmiddels ook de ANBI status heeft verkregen(!) waardoor giften door zowel particulieren (ink.belasting) als bedrijven (vennootschapsbelasting) aftrekbaar zijn.

Tevens heeft er op 3dec ’10 een z.g. “kick-off meeting” plaats gevonden waarbij 7 personen zijn betrokken die als doel hebben een platform in Nederland te vormen om zelf Vrije Energie-units te gaan ontwikkelen. In eerste instantie richten we ons op een unit die ca. 3kW kan leveren en direct aan het net gekoppeld 24uur per dag kan draaien en zo een iets bovenmodaal huishouden kan voorzien van zowel elektriciteit als warmte. Voor dit laatste moet er dus nog iets van een elektrische boiler bijgebouwd worden om op het bestaande CV-systeem aangesloten te worden.

Mede ook door de medewerking van de TU-Delft lijkt de plaats om dit te starten in de omgeving van Delft te liggen. Hiervoor zullen we enkele betaalde mensen aan kunnen trekken die 50 tot 100% van hun tijd beschikbaar zijn om hieraan te werken. Hierbij denken we aan zowel mogelijke kandidaten vanuit Nederland maar ook bv mensen die wij tijdens het laatste congres in de States (nov.’10) hebben ontmoet.
De gedachten gaan uit naar mensen die niet alleen reeds hun sporen verdiend hebben op het pad van Vrije Energie, en dus al over veel knowhow beschikken, maar ook een instelling hebben die niet in de eerste plaats op geld is gericht maar vooral ook graag een steentje bij willen dragen aan het grote geheel zoals de gezondheid van moeder aarde en aan alle levende wezens op deze aarde voor nu en in de toekomst.

Welnu om bovenstaande te realiseren is er natuurlijk ook geld nodig en we hebben daarvoor al diverse idee‰n uitgewerkt. Ook hebben we daarvoor bepaalde uitgangspunten geformuleerd wat inhoudt dat we daarbij niet of nauwelijks afhankelijk willen zijn van derden zoals b.v. geldschieters die meteen denken in z.g. “return on investment”, dus in hoeveel jaar hun geld weer terugverdiend is.
Nee, onze voorkeur gaat uit naar geld dat zoveel mogelijk uit een z.g. warme geldstroom bestaat zoals dat b.v. bij schenkgeld het geval is. Wij zeggen dit ook omdat we de overtuiging hebben dat dit vele mensen zal aanspreken.

Bovenstaande heeft ook met jou te maken want inmiddels hebben zich bijna 600 mensen aangemeld op de website FreeEnergy4All die in aanmerking willen komen voor zo’n Vrije Energieunit.
We hebben daarvoor het volgende idee uitgewerkt:
Om deze geldstroom mede mogelijk te maken willen we starten met jou te vragen een donatie te doen aan de Stichting FreeEnergy4All. Deze donatie is dus (afgezien van een bepaalde drempel) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Echter als er straks units ontwikkeld zijn en je besluit zo’n unit te kopen dan krijg je een korting op de prijs van zo’n unit gelijk aan de gedane schenking.

Voorbeeld:
•       stel dat je nu over de top van jouw salaris in de 42% schijf/box valt van de inkomstenbelasting en je besluit om 1.000,- euro te schenken terwijl een Vrije Energieunit straks b.v. 3.000+BTW=3.570,- gaat kosten (excl. aansluitkosten, boiler e.d.).
•       Dan betaal je t.z.t. geen 3.570,- maar 3.000-1.000= 2.000 +BTW =2.380,-Euro
•       Uiteindelijk kost het jou dus slechts 2.380+1.000-420=2.960,- dus een vermindering van 610,- Euro. De reductie is dus 61% !
•       Bij een belastingschijf van 33,5% is de vermindering 525,- en bij een schijf van 52% is dit 710,-Euro (bij een schenking van 1.000,-Euro).
Een en ander lijkt misschien wat complex maar over een “korting” hoeft geen BTW betaald te worden wat bij een schenking van 1.000,- euro toch 190,- extra oplevert boven op de reductie op de inkomsten belasting. Als je een deel van 1.000,- schenkt is de vermindering evenredig met 1.000,- euro.
Maar dit niet alleen: je maakt het mogelijk om daadwerkelijk Vrije Energie units te ontwikkelen vanuit ons eigen land!

Waar wij ons momenteel ook sterk voor maken is om iemand of een instantie te vinden die uit ide‰le motieven bereid is om het geld wat op deze manier wordt gegenereerd te verdubbelen t.b.v. de stichting (dus geen extra korting op jouw inbreng). M.a.w. hoe meer je nu schenkt deste groter wordt het kapitaal warmee de Stichting kan werken. Wij geven onszelf een grote kans in deze. Dit alles dus afgezien van nog hele andere ingangen die er zijn om extra middelen te verwerven om dit initiatief echt een grote impuls te geven en van de grond te tillen.

Nu zul je je wellicht afvragen: maar wat gebeurt er als deze opzet niet slaagt dus dat het niet mogelijk is om zelf een Vrije Energie unit te ontwikkelen en dat er een moment komt waarbij jullie deze ontwikkeling moeten opgeven?

In de eerste plaats schatten we de kans dat het niet lukt niet hoog in omdat Dick inmiddels al diverse werkende units heeft gezien (zie aan het eind van dit bericht) maar dat er helaas met deze uitvinders praktisch geen zaken te doen valt omdat ze verblind zijn door dollartekens en zo exorbitante bedragen vragen, helaas het is niet anders. Al zijn bezoeken en ervaringen all over the World bevestigen alleen maar: “We moeten het zelf doen!”
Een ander belangrijk aspect is dat de giften worden gestort op de rekening van de Stichting wat betekent dat er dus niemand eigenaar is van het kapitaal op de rekening van de Stichting!
Wel is er in de statuten vastgelegd dat als er geld overblijft bv na opheffing van de stichting dit besteed moet worden aan algemeen nut beogende instellingen.
Dit betekent dat schenkingen dus (helaas) niet teruggeschonken kunnen worden.

Als je echt besluit om mee te doen dan bevorder je daarmee enorm de kans dat er inderdaad Vrije Energie units op de markt komen en er straks zo’n unit bij jouw thuis kan draaien en jouw hele huis van gratis energie kan voorzien. Ik kan je zeggen dat het bestuur van de stichting garant zal staan voor het juiste beheer van deze gelden.

Onze eigen inzet is nagenoeg kosteloos en zo zouden we al blij zijn als iets van de reis- en verblijf kosten terug zouden kunnen vloeien, maar onze uren b.v. hoeven niet betaald te worden! De toekomstige units zullen zonder hoog winstoogmerk voor derden verkocht gaan worden wat wil zeggen dat met de opbrengsten zoveel mogelijk weer andere ide‰le doelen nagestreefd worden.

Wij hopen dan ook van ganser harte dat jullie de Stichting hierin willen steunen door allemaal volop mee te doen en ons daarmee enorm stimuleren om hier een groot succes van te maken.
Kunnen we op jullie rekenen?

Warme groet,
Het bestuur van Stichting FreeEnergy4All,
Voorzitter: Dick Korf
Penningmeester: Hans Steenbeek
Website: www.FreeEnergy4All.nl
rek.nr: 19.83.91.773 van de Triodos Bank te Zeist
Bij een eventuele bijdrage graag het e-mailadres op de overmaking vermelden.!

 

Geen geld beschikbaar, meld je evengoed aan. Blijf gratis op de hoogte van de ontwikkelingen.
Ook aanmoedigings bedragen zijn welkom.

Andere interessante informatie:

•       Demonstratie van de Yildizmotor (waar Dick ook op staat) op TU-Delft, zie
http://nulpuntenergie.net/index.php/magneetmotoren/346-de-yildiz-magnetenmotor-getest-op-tu-delft

•       Verwijzing naar de theoretische onderbouwing van Vrije Energie door prof. Claus Turtur uit Braunschweig/Duitsland:
“Principle of the conversion of vacuum-energy and the systematic construction of zero-point-energy motors” is now affiliated in one overview-paper. The article is published at „The General Science Journal“, ISSN 1916-5382 which can be downloaded from Internet for free at:
http://wbabin.net/weuro/turtur2.pdf (Duitse versie) http://wbabin.net/weuro/turtur2e.pdf (Engelse versie)
Everybody is welcome to post and to forward the links wherever you like.
With Best Regards, Claus Turtur

•       Zie ook meer over de Chinese uitvinding van Mr. Wang ShenHe: http://www.free-energy-info.co.uk/Wang.pdf

 Deze Chinese uitvinder heeft een unit ontwikkeld die maar liefst 5kW energie zou leveren! Mogelijk gaat Dick hem in de nabije toekomst bezoeken.