Nicola Tesla

Update  Maart 2021
update juli 2022 : zie https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Nikola+Tesla%3a+The+Genius+and+the+Aliens

Het is tijd om Tesla weer eens ten tonele te brengen.
In zijn tijd kwam hij met mooi uitvindingen.  Hij sprak over ZPE (Zero Point Energy) = nulpuntenergie
Een energie vorm die bijzondere eigenschappen heeft.
Daar waren de toenmalige  leiders (banksters)  niet blij mee.
Je kon er geen kraan aan hangen dus als verdienmodel een bedreiging voor hun systeem dat vooral op olie (bloed der aarde) was gebaseerd. Moeder aarde is nu zieke en roert zich. De natuur wil in balans blijven.
Men heeft toen de wetenschap bedacht om vanaf die tijd vooral niet over de subtiele energie vormen fenomeen  te praten.
Scalarwaves – longitudinale golven. Golven zonder de factor tijd van de 3D dimensie. We gaan 5D en hoger.
De visie van Tesla is toen ook stelselmatig uit de schoolboeken en universiteiten gehouden.
Wetenschap = Wisschenschaft = kunst van het wissen.
In de nulpuntgroep noemden we ons al snel wetenschappers.  De kunst van het weten. “Doe zelf je onderzoek” hoorde je veel.
Het weten wie je bent en welke mogelijkheden je in je hebt.  De hartsvonk in je hartchkra.
Op de tijdlijn zijn we aangekomen op een kruispunt . Wat gaan we als mens (ziel)doen?
Nog een keertje het oude systeem of…..

We hebben nu een jaar van Narigheden/duisternis(satan) achter de rug.
De “nietzielen” hebben de mens een jaar lang op aarde gevangen gehouden in een lockdown.
Zij wilden niet dat wij zielen zouden ontdekken wie we in werkelijkheid zijn.
Het heeft ons veel pijn gedaan.

Op History Channel is nu een prachtige serie die uitstekend weergeeft wat er al die jaren aan kennis voor ons is weggehouden.

 

TaraZ heeft het voor me opgezocht, dank

Het lijkt wel een spannende film… verveeld niet. Die man was een GENIE!! Maar er speelt meer…. de zoektocht naar zijn tekeningen en documenten plus ontwerpen… brengen steeds meer kennis en inzichten naar voren… Soms flabbergasting insights.
https://www.bitchute.com/video/ShVMpqOoaJmu/   dit is 1 van 5    4 maanden, 3 weken geleden gestreamd alle 5
https://www.bitchute.com/video/H8f2JeD9vPaL/      dit is 5 van 5
Na deze zijn we nog niet bij de kern gekomen van hoe het nu echt zit, maar het is wel heel spannend en diepgaand.

https://www.bitchute.com/video/FJrNPc5HWGjL/      dit is 1         1maand  plus  een  week  geleden gestreamd

We zitten momenteel in een interessante tijd.
Ik voel dat de zielen die nu op aarde zijn de kans hebben het nu beter te gaan doen en een weg te banen naar een betere wereld.
Bij Tesla is het toen fout gegaan. We kregen de Wetenschap.
In de tijd van Tesla hebben we ook nog Tartarië gehad.  Moddervloed.

 

 

His real name was Nicolae Tesla and he wasn’t born in Croatia, but in Romania. Just like all other eminent Romanian scientists, Tesla got a wrong indentity (example: Henry Coanda, inventor of Coanda Effect and Jet airplains in 1910).

Nikola Tesla (1856-1943) was the genius who lit the world, whose discoveries in the field of alternating polyphase current electricity advanced the United States and the rest of the world into the modern industrial era.

Little Nicky Tesla was born in Smijlan, Croatia way back in 1856. He had an extraordinary memory and spoke six languages. He spent four years at the Polytechnic Institute at Gratz studying math, physics, and mechanics.

What made Tesla great, however, was his amazing understanding of electricity. Remember that this was a time when electricity was still in its infancy. The lightbulb hadn’t even been invented yet.

When Tesla first came to the United States in 1884, he worked for Thomas Edison. Edison had just patented the lightbulb, so he needed a system to distribute electricity.

Edison had all sorts of problems with his DC system of electricity. He promised Tesla big bucks in bonuses if he could get the bugs out of the system. Tesla ended up saving Edison over $100,000 (millions of $$$ by today’s standards), but Edison refused to live up to his end of the bargain.

Tesla quit and Edison spent the rest of his life trying to squash Tesla’s genius (and the main reason Tesla is unknown today).

Tesla devised a better system for electrical transmission – the AC (alternating current) system that we use in our homes today. AC offered great advantages over the DC system. By using Tesla’s newly developed transformers, AC voltages could be stepped up and transmitted over long distances through thin wires. DC could not (requiring a large power plant every square mile while transmitting through very thick cables).

Of course, a system of transmission would be incomplete without devices to run on them. So, he invented the motors that are used in every appliance in your house. This was no simple achievement – scientists of the late 1800’s were convinced that no motor could be devised for an alternating current system, making the use of AC a waste of time. After all, if the current reverses direction 60 times a second, the motor will rock back and forth and never get anywhere. Tesla solved this problem easily and proved everyone wrong.

He was using fluorescent bulbs in his lab some forty years before industry “invented” them. At World’s Fairs and similar exhibitions, he took glass tubes and molded them into the shapes of famous scientists’ names – the first neon signs that we see all around us today. I almost forgot – Tesla designed the world’s first hydroelectric plant, located in Niagara Falls. He also patented the first speedometer for cars.

Word began to spread about his AC system and it eventually reached the ears of one George Westinghouse.

Tesla signed a contract with Westinghouse under which he would receive $2.50 for each kilowatt of AC electricity sold.

Post navigation