Tom Valone : Voortuigang in toekomstige energietechnieken

Met de daling van de klimaat-kwaliteit en het voortgezet gebruik van fossiele brandstoffen in de 21e eeuw, de is ontdekking en ontwikkeling van brandstof-vrije-energiebronnen verplicht voor de overleving van de mensheid. Meer onconventionele energie technieken worden ontwikkeld die bieden hoop voor de toekomstige energievoorziening, die het onderwerp van deze presentatie. Voorbij biobrandstoffen, wind en waterstof energie en voortstuwing worden ontdekkingen  ontwikkeld tot revolutionaire levensvatbare en draagbare apparaten.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=G9BESwx7cF8