TU Delft & TNO, invloed straling op bomen

Zelfs bomen lijden onder elektromagnetische straling
donderdag 18 november 2010 – Door: Ger Elskamp
Uit onderzoek blijkt dat elektromagnetische straling een negatief effect heeft op de gezondheid van bomen.
Een gezamenlijk onderzoek van de TU Delft, TNO en de Wageningse Universiteit toont aan dat bomen last hebben van de elektromagnetische straling van draadloze netwerken.
http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Bomen101120.htm

 

Nog een prima onderzoek:
http://stralingsleed.nl/blog/stress-door-externe-invloeden-maakt-bomen-ziek/

 

In een testruimte heeft men daartoe twintig essen drie maanden blootgesteld aan de straling, opgewekt met draadloze accesspoints voor Wifi-netwerken. De bladeren kregen last van ‘loodglans’, gevolgd door afsterven van een deel van het blad. Ook andere proefplanten zoals mais vertoonden een vertraagde groei in vergelijking tot planten die onder dezelfde omstandigheden zonder straling werden gekweekt.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, die zoeken naar oorzaken van onverklaarbare afwijkingen aan bomen en planten. Het onderzoek bevestigt het al langer bestaande vermoeden dat planten en bomen, met name in stedelijke gebieden, last hebben van de straling die onze moderne communicatiemiddelen gebruiken. Buiten het laboratorium is dit al na enkele jaren stralingsinvloed merkbaar. De grote vraag die deze onderzoeksresultaten oproepen is dan ook: hoe is het met de invloed van de straling op mensen?
Via: StopUMTS

www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/961/onbegrijpelijk_dat_wageningen_geen_onderzoek_doet_naar_effecten_straling_op_bomen

Bron: http://www.pcmweb.nl/artikel.jsp?id=2629467

 

 

TNO distantieert zich van conclusies causaal verband WiFi en plantgezondheid

In berichten gisteren en vandaag wordt ten onrechte gesuggereerd dat TNO de conclusie ondersteunt dat elektromagnetische straling van draadloos internet een negatieve invloed heeft op planten en bomen. Dit is onjuist.

Een TNO-medewerker heeft gedurende het traject een aantal keren deelgenomen aan discussies en feedback gegeven op meetopstellingen en meetresultaten. Juist de conclusies over het gesuggereerde oorzakelijk verband zijn expliciet nooit ondersteund door TNO.

TNO distantieert zich nadrukkelijk van de conclusies over een oorzakelijk verband tussen WiFi en plantgezondheid en laat die geheel voor rekening van de Universiteit Wageningen.

http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=nieuwsbericht&laag1=37&laag2=2&item_id=2010-11-18_15:37:36.0

 

Tot zover het krantenartikel waar plotseling velen nu van wakker schrikken.

In 2005 en 2006 heb ik, net als Hennie Tuithof (Alphen a/d Rijn), de onderzoekers in Wageningen reeds op de mogelijke gevolgen
van straling op de bomen (kastanjeboomziekte)  gewezen. Ook zou de neerslag van chemtrails invloed kunnen hebben op het welzijn van de bomen, ondervindingen die door andere woonbiologen werd aangedragen.

Wij hebben toen – ja 5 jaar terug! –  al voorgesteld dit proefondervindelijk te gaan doen.

De onderzoekers wilde er toen niet aan, men hield zich strikt aan hun opdracht, die inhield dat straling (UMTS speelde toen) niet werd meegenomen in hun onderzoek.
Onderzoek dat mede betaald werd door de telecom maatschappijen.
Op die manier konden ze invloed uitoefenen dat straling niet als oorzaak aangemerkt zou kunnen worden.
Ook de overheid zat daar niet op te wachten want zij hadden net voor miliarden ” lucht” verkocht.
Dwz toestemming aan de telecom maatschappijen om de eather te mogen gebruiken. Zendvergunningen.
Zou men nu toegeven dat het schadelijk is, dan kan men torenhoge claims verwachten.

Dus niets zeggen. Vol blijven houden dat straling binnen de grenzen is. Geen problemen voor de volksgezondheid.
Electrostress….het zit tussen de oren.
Nederland behoort momenteel tot de hoogste grenswaarde van de hele wereld !!< br /> Wij woonbiolgen verwachten dat straling net als voeger met het asbest verhaal, velen later zal opbreken.

De nu gedane testen met de bomen geeft  aan dat er wel degelijk schadelijke invloeden zijn.
Wordt men nu eindelijk wakker?

Hoopvol:
Wij hebben in de 0.groep ontdekt dat door het werken met 0.energie technieken het mogelijk is
de negatieve effecten voor al wat leeft kunnen harmoniseren.
Spoedig daar meer over.

Hieronder de twee artikelen van Hennie Tuithof uit 2005 en 2006.
Artikelen die door de overheid toen niet serieus zijn genomen.
Niets an de hand.

stralingveltbomen-2005-HT.pdf

stralingveltbomen-2006-HT.pdf
x