Vibracel – gezondheidstip uit Belgi

Guido Deprez is directeur van de firma Matera.
Hij is bij ons al langer bekend met zijn werk/ontwikkelingen.
Zo heb ik zelf vroeger met de Xierom testen gedaan met nog enkele therapeuten.
Guido heeft indertijd een stapel energetische muismatten van mij gekocht. (Tegen de RSI)
Guido heeft verder diverse uitvinders gesponsord en loopt voorop wat nieuwe ontwikkelingen betreft.
Van de Perendev motor ontwikkelingen kan hij ook wel het een en ander vertellen.
Een van zijn laatste vindingen is nu de Vibracell.
Een fotonen plaatje dat lichtenergie/levensenergie in het product brengt.

Vandaar dat ik hierbij wat reclame voor zijn product maak.

 

Website:

www.martera.com

 

Gebruik “ Vibracell”
10ml per dag in water ( liefst geenergetiseerd vb met “aquacel”) en dan heb je alles binnen wat je de ganse dag nodig hebt.

Al meer dan 10 jaar een steeds stijgend in succes.

Het is bio en geen molecule chemie erin ,en smaakt nog zeer lekker ook !

Het is een holistisch product, met een fotonen energieplaat onder de fles die de nodige lichtenergie in het product brengt
(wat door de alom electrosmog bijna verdwenen is uit alle zelfs bio voeding !)

Het product bevat ca 18.000 Boviseenheden en dit is wetenschappelijk getest en bewezen door prof A.Popp en Dr. Kohfinck !
Het fotonen plaatje kan nadat de fles leeg is weer gewoon in de keuken gebruikt worden!
Vibracell  blijft bestaan na 31/12/09, dus hamsteren overbodig !!

Het is het meest complete en beste voedings supplement op de wereld markt !
(deze uitspraak is voor zijn rekening)

 

Lees eens aandachtig de site www.martera.com

 

liefs Guido Deprez

 

 

 

De ervaring van  Peter den Haring met de Xierom

In 1995 liet ik mij, spiritueel gezien, nog van alles op de mouw spelden, in 2005 was men in het milieu van paranormale pioniers al wat kritischer geworden, in 2015 lachten mijn geestverwanten zich gek om mijn naïviteiten. Want waarom kocht ik in godsnaam toen voor een fortuin (2750 ‘waardevaste’ guldens) een Xierom? Samengeperst  xenon edelgas in een cilindertje. Nou eh…

Ach, het apparaatje zou mijn werkkamer en praktijk vrij van energetische belastingen kunnen houden, verklaarde de Belgische distributeur, Guido Deprez. Hij had dat verhaal weer van de Canadese uitvinder van het ding. Deze Pierre Corbeil, een Canadese ingenieur in de fysica, pikte het idee in 1988 op uit een boek van een wat buitennissige maar geniale weten­schapsman, Simon Beacock (Einstein doesnot live here anymore). Corbeil ging aan het werk met Beacock’s stelling dat alle energie en materie gevormd is uit een oermateriaal, de ether. Deze ether die de bron van zowel materie als van energie is, verschijnt in deze dimensie in de vorm van kruispunten waarop velden en deeltjes ontstonden. Corbeil wist xenongas, een edelgas, onder een druk van 67 atmosfeer samen te persen in een bronzen cilinder van 7,5 cm hoog en met een doorsnede van 4,8 cm.  Later produceerde hij ook kleinere modellen.

Guido had het zo mooi uitgelegd:  “Xenongas bevindt zich in vrije vorm in onze atmosfeer, 1 molecuuldeeltje op 20 miljoen. Samengeperst  is het leverancier van universele energie en is het voor allerlei doelen te programmeren. Het harmoniseert bijvoorbeeld geneesmiddelen en zuivert ruimtes. Het herstelt energiepatronen en vormkrachten. Versterkt alle thera­pieën.”
Guido hield het goudkleurige apparaatje boven zijn hoofd en wees met een vinger: “Bovenop deze cilinder zit nu een sterke magneet die het gas zijn lading geeft. Bovendien richt de magneet de erin opgeslagen krachten. Dit wonderlijke apparaat wekt een fijnstoffelijk veld op, waarin een geeste­lijke kracht zich kan manifesteren. Dit veld wordt ook wel astrale kracht genoemd. Deze astrale kracht is in staat hoge trilling en gedachte-energieën vast te houden. Door in dit gas bepaalde gedachten of gevoe­lens te projecteren, blijft het apparaat deze een lange tijd uitstra­len. Hierdoor is het mogelijk genezende energieën op te roepen, maar ook bepaalde denkbeelden te projecteren. Door de afstemming van dit stukje materie ontstaat de verbinding met een wereld van onbeperkte energie. Sommige mensen voelen de energie, anderen maken zich een beeld van energie, weer anderen gebruiken hun intuïtie of direct weten.”

Dat bleek wel waar. Of suggereerden we elkaar allerlei moois? Diverse aanwezigen beweerden de werking van de Xierom direct in hun handen of hoofd te voelen. Sommigen stelden vast dat de Xierom polaire energieën omkeert. Feng Shui-specialiste Nina Elshof had het idee dat de Xierom daardoor een vervuild of geblokkeerd lichaam kan ‘schoon­spoe­len. Aurareader Corrinne Mulder ervoer een krachtig veld van wel twee à drie meter in doorsnede.
“Het houdt jouw consulttafel helemaal schoon,” zei ze. “Er kan je van niemand meer negatieve energie bereiken. Maar de vraag is of je dat als therapeut wel wilt? Voor een empathisch contact met je cliënten wil jij hen toch kunnen ‘voelen’ en zij jou?”
Dat is waar. Corrinne vond het eigenlijk een paardenmiddel, te groot voor huis- tuin- en keukenklusjes.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik liet me uitnodigen op een introductie-bijeenkomst van Pierre Corbeil met Nederlandse belangstellenden. Het viel me op hoe de verleiding snel kan toeslaan toen Corbeil aanbood om met de kracht van de Xierom juwelen krachtiger, schoner en waardevoller te maken. De hebzucht sloeg onmiddellijk toe en de verkoop begon ter plaatse te lopen. De prijzen van de verschillende maatjes Xierom’s liepen op van f. 665 tot f. 2314. Exclusief BTW.

Wat de ruimere toepassing van het apparaat voor diverse belangstellenden nogal onverteerbaar maakte, was het feit dat zijn maker, Pierre Corbeil, nogal dwangmatig ervan overtuigd was dat hij ene Master Hilarion gechan­neld heeft bij het creëren van het apparaat.
Corbeil: “Deze Zeer Hoge Spirituele Autoriteit, in hiërarchie vlak onder God, wil door de Xierom mensen tot een hoger bewustzijn brengen. Volgens Master Hilarion waren er al drie miljoen jaar geleden bijna onsterfelijke mensen op aarde, zonder negatie­ve gedachten en gevoelens, genietend van een bepaalde overvloed aan xenongas in de atmosfeer, geactiveerd door een bepaald magnetisme. Dat proces werd verstoord door Luciferische hoogmoedigheid en egocentris­me, het gas verdween. De half geestelijke mens incarneerde en werd sterfelijk.”
Corbeil zei ook van Master Hilarion gehoord te hebben dat een mens die een half uur per week in dat kracht­veld baadt, zijn lichamelijke aftakelingsprocessen kan regenereren. Het was wel de bedoeling dat de gebruiker zich dan voortaan liet leiden door de Goddelijke inspiratie van Master Hilarion (en Pierre Corbeil) om de wereld weer tot onsterfelijk­heid te brengen. Wie niet in Master Hilarion gelooft en ook niet van plan is werk­tuig van deze entiteit te worden, ach tja, die had volgens Corbeil slechts een heel duur speeltje in handen.

Toch gooide ik er toen in 1995 omgerekend € 1250 tegen aan. Ruim twintig jaar staat mijn Xierom op mijn werktafel. Ik praat er soms tegen. Ik vraag steun bij het zoeken naar mijn onafhankelijke, authentieke pad, vrij van beïnvloeding door enige vorm van zichtbare en onzichtbare magie. Als ik straks als 125-jarige geïnterviewd word door de burgemeester van Den Haag, zal ik zeggen dat mijn geestelijk aftakeling al die jaren is tegengehouden door de Xierom.

PdH