Vrije Energie: De Energie van de toekomst?

LET OP – De lezing gaat niet door.
Hij wordt nu gehouden op 16 mei

 

In April 2010 werd op de TU Delft een zogenaamde ‘vrije energie-motor’ gedemonstreerd voor staf en studenten van de TU Delft en TU Eindhoven. Het zou toch fantastisch zijn om gratis energie uit ‘niets’ te generen met permanente magneten!

Op 2 februari is er een voordracht op de TU-Delft georganiseerd door het Luchtvaartdispuut van de VSV Leonardo da Vinci, i.s.m. Studium Generale.

“Kan niet!” is de eerste reactie die logisch volgt uit onze huidige kennis van de natuurkunde. Toch beweren al jaren uitvinders en geni‰n dat dit w‚l mogelijk is. Een van de eersten was Nikola Tesla, een echte ingenieur met meer dan 500 patenten op zijn naam. Daarna volgden nog vele anderen. Voor de een is het feit dat de technologie nog niet ruimschoots voorhanden is het bewijs van de onmogelijkheid van vrije- of nulpuntsenergie. Voor de ander juist het bewijs van een wereldwijde “weerstand” die dit zou tegenhouden.

Dick Korf studeerde werktuigbouwkunde en werkte het grootste deel van zijn leven bij BosKalis als productie- en planning-engineer en later als innovatiemanager. In die laatste functie was hij voornamelijk bezig met het realiseren productieoptimalisatie op bestaande en nieuwe schepen alsook met energie- en brandstofbesparing.

In zijn vrije tijd bouwde hij zelf mogelijk de eerste HR-ketel en een windmolen, om -in zijn woorden- “te laten zien dat de elektriciteitsmeter ook achteruit kon lopen”.

Sinds een paar jaar is hij actief met de hele wereld te bereizen om diverse claims van vrije-energiemotoren z‚lf te beoordelen om zo bij te dragen om een doorbraak te verwezenlijken op dit gebied.

Dick Korf hierover:

‘Toen ik zo’n 3jaar geleden met Vrije- of Nulpuntenergie in aanraking kwam werd mijn nieuwsgierigheid zodanig geprikkeld dat ik er meer over wilde weten. Want hoe kon er nu energie uit ‘het niets’ ontstaan? Dat ging tegen al mijn gevoelens als werktuigbouwkundige in.

Maar toen ik wat later voor het eerst een Vrije-Energie-unit in Ohio/USA zag werken viel ik bijna letterlijk van mijn stoel: dit kon niet waar zijn..! En toch zag ik het d  r met eigen ogen..!
Zou er dan toch meer onder de Zon zijn dan we tot nu toe hebben aangenomen? Dit was toch compleet tegen de zo belangrijke 2e hoofdwet van de thermodynamica in!?

Of… Of zou het kunnen zijn dat deze hoofdwet misschien nog niet helemaal compleet is, dat er nog meer is dan we tot nu toe aangenomen hebben en zou de ‘wet’ slechts gelden voor een beperkt deel van het spectrum zoals de gravitatiewetten van Newton later door Einstein werden uitgebreid?

Welnu, wat een grootse uitdaging om hier mee bezig te zijn. Want als het waar is, waar zovele mensen dit al meer dan 100 jaar (sinds vooral Tesla!) hebben proberen te bewijzen, is het dan nu mogelijk de tijd om hierin echt een grote doorbraak in te verwezenlijken?! Er is nog zoveel nieuws onder de Zon! Laat je inspireren!’