Zapper Influenza Frequenties

Influenza virus swine frequenties zijn de volgende:
 
413, 432, 663, 839, 995
 
zie websites