Zeg nee tegen 5G

Beste iedereen

Er is momenteel sprake van een grote kans dat onomkeerbare beslissingen worden genomen die ons allen ziek, onveilig, onvrij en arm maken. Dat klinkt ernstig en dat is het ook.
Het betreft het nieuwe mobiele netwerk [‘5g’], wat in hoog tempo verplicht wordt uitgerold, nieuwe technologische toepassingen mogelijk maakt en gouden bergen belooft. Dit staat in schril contrast met 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5g en met 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden.
Waarom horen we daarover niets van de bestuurlijke of commerciële kringen, Milieudefensie, Greenpeace enz., politieke partijen of in traditionele media?
ICNIRP/Eric van Rongen
Er is 1 organisatie in de wereld waar alle overheden, adviesraden, NGO’s, politieke partijen, bedrijven, media, naar verwijzen als het om elektromagnetische velden [EMV] gaat. En dat is ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
Het blijkt uit ervaring dat deze organisaties zelf niet goed op de hoogte zijn en hun kennisniveau verrassend laag betreffende EMV. Zij gaan daarom al snel over tot het verwijzen naar elkaar en ten slotte naar ICNIRP [zie bijvoorbeeld de correspondentie erover].
Daarom heeft Emil Möller uit Maastricht, waar 5G als eerste operationeel is geworden, besloten de voorzitter van ICNIRP, Eric van Rongen op te zoeken.
Zie het interview en een presentatie met de politieke keuzes.
Men kan opmaken uit het interview met de voorzitter van ICNIRP, dat hij welwillend staat tegenover het bijstellen van wat nu precies schadelijke EMV is. De ICNIRP  blijkt zichzelf  als ‘ideëel gedreven’ en ‘wetenschappelijk nieuwsgierig’ te beschouwen. Eric van Rongen reageerde positief op het voorstel van Emil Möller om het blikveld van ICNIRP te verbreden (‘voortschrijdend inzicht’) door onder andere:
1. onder media-aandacht maakt een notaris een selectie van 1000 rapporten uit de beschikbare  55.000 wetenschappelijke onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van EMV
2. deze selectie te laten onderzoeken door de hoogste klassen van middelbare scholen en hen na een jaar verslag te laten doen
3. een moratorium inzake de uitrol in te stellen [obv het voorzorgsbeginsel], totdat de uitkomsten binnen zijn
4. de voorstanders en hun gezinnen voor te stellen deel te nemen aan een pilot waarin alles smart is; thuis, op het werk, onderweg en op vakantie. Resultaten van onderzoeken naar hun geestelijke en lichamelijke welbevinden melden ten tijde van de verslagen van de scholieren.
Project/pilot
Dat betekent dat de uitvoering van een project dat ‘zijn’ ideeën verwerkelijkt, kan rekenen op medewerking van alle betrokken partijen en een project relatief makkelijk succesvol zal maken. Het project zou betaald kunnen worden door het EU 100 miljoen euro project in Groningen.
Die zullen dat waarschijnlijk graag doen, omdat het het draagvlak voor een snelle uitrol van 5g vergroot. De deelnemers zouden van te voren een momentopname van hun geestelijke en lichamelijke welbevinden krijgen, en gedurende de looptijd van het project via smart technieken.
Het 5G congres op 15 september in de Melkweg (update)
Ondertussen zijn er meerdere gastsprekers bijgekomen.
• Introductie/kick off: Emil Möller
• Gastsprekers (ieder krijgt 10 à 15 minuten spreektijd):
◦ Cal Washington
◦ Raymond Broomhall
◦ Claire Edwards
◦ Patrick Wood
◦ Barrie Trower
◦ Mark Steele
◦ Sacha Stone
• Emil Möller als moderator: Q&A met publiek, online community
Meer info
Doe mee en steun, kom 15 september naar De Melkweg
Op 15 september bestaat de mogelijkheid dat u zich in een keer volledig op de hoogte kunt brengen over deze materie, als u de volgende stappen zet:
1. neem kennis van de informatie in de links in de vorige paragraaf
2. bereid vragen voor
3. boek een kaartje voor Ultimate Science, 5G: The Trojan Horse via Ticketmaster
4. stel uw vragen: aan de experts, het publiek in de zaal en het on-line publiek
5. informeer de mensen om u heen
6. zeg samen met de mensen om u heen tegen uw bestuurders dat ze het onderzoek ‘Bed Bad Brood en bestuurlijke ongehoorzaamheid’ lezen en u uitleggen waarom dat niet van toepassing is op 5g
7. houdt ons op de hoogte van de reacties van uw bestuurders via [email protected] en Facebook
Speciaal voor Maastrichtenaren
• geef u op voor een reis per touringcar bij [email protected], 20 euro per persoon
• vertrek op 15/9 om 16 uur bij de Geusselt in Maastricht; retour op 16/9 om ongeveer 00.30 uur bij de Geusselt [ruime parkeergelegenheid, vlak naast de A2]
Verzet
Actieplan #5G: kom in actie nu het nog niet te laat is
Maastrichtenaren in verzet tegen #5G, maar bieden gemeente wel een plan
en Emil Möller over 5G
5G haalt 3000 feet
5G  wordt op een lagere frequenties gezet zoals 3,5 GHz en de 700 MHz. De huidige frequenties voor 2g, 3g en 4g zullen ook in gebruik zijn voor 5g. Hoe lager de frequentie hoe groter/verder het bereik. 5G haalt 3000 feet en gaat wel degelijk door bomen en beton heen.
Internetconsultatie
Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
• Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werken aan de uitrol van 5G, met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
• Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’.  De al geplaatste openbare reacties kan je hier nalezen. Reageren kan nog tot 9 september. Na sluiting van de consultatie wordt het voorstel een wet.
• Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
• De veilingen van de frequenties zal plaatsvinden eind 2019 en begin 2020 en eind 2021/ begin 2022.
Landelijke demo 9 september
Op maandag 9 september 12.00 uur start de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G.
Boeiend
Brekend Nieuws.nl: Doutzen Kroes is wakker: pas op voor de straling van je mobieltje en 5G!en op haar Facebook

VOOR DE DIGITALE VERSIE SCHRIJF HIER JE E-MAILADRES OP:

Brief Regering over 5G en Gezondheid aan de Tweede Kamer, met commentaar
donderdag, 30 mei 2019 – Categorie: Reacties

Voor de brief d.d. 16 april 2019 verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en namens de Regering ondertekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken M.C.G. Keijzer en de Minister voor Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins, zie:

www.stopumts.nl/pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf .

In de brief zien we het gebruikelijke refereren naar de Gezondheidsraad en de eveneens gebruikelijke vrijwel volledige ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten veroorzaakt door de elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie.

In de brief wordt verwezen naar de Nederlandse limieten voor stralingsbelasting, zoals in 1998 aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die limieten zijn zoals vermeld in de brief gebaseerd op:

”wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.”

Deze formulering komt overeen met die in ICNIRP publicatie:
www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf

De betreffende tekst daarin:
”only established effects were used as the basis for the proposed exposure restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, …”

Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, WiFi routers, DECT telefoons, babyfoons en overige continu stralende zogenaamd ‘slimme apparatuur’ worden volkomen genegeerd.

De Regering is dus kennelijk met de ICNIRP van mening dat limieten voor de veiligheid voor de gezondheid van jaar in jaar uit stralende apparatuur ‘wetenschappelijk’ vastgesteld kunnen worden tijdens of kort na een kortdurende bestraling.

Met kortdurende bestraling worden gebruikelijk tijden van 6 en 30 minuten genoemd. En het effect waar het dan om gaat is verhitting wat bij iedereen gemeten kan worden.
Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, wordt bij ons nog steeds genegeerd.

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat je de schadelijkheid van een omgevingsfactor ‘wetenschappelijk’ kunt vaststellen tijdens of kort na de blootstelling daaraan. Cumulatieve effecten, zoals het krijgen van kanker door jarenlange blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (Röntgen straling, roken, chroom-6 en asbest bijv.), zouden dan nooit gedetecteerd worden, om een voorbeeld te noemen.

Een minder wetenschappelijke benadering is nauwelijks te bedenken.

Gezien bovenstaande en de overvloed van informatie op dit gebied, zoals:

– wetenschappelijk:
www.emfdata.org/download.php?field=filename_en&id=223&class=CUSTOM_Docu
www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/
www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf

– ervaringen van personen:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf
(pp 6 t/m 56)
www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
www.stichtingehs.nl/de-draadloze-kooi
(boek met ervaringsverhalen)

– maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt, waaronder uitspraken van rechtbanken:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

– het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door deze EMV wil verzekeren, met recent een speciale bevestiging daarvan voor 5G door Swiss Re en Lloyds:
– www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Auva-report.pdf
– www.jrseco.com/wp-content/uploads/AUVA_R47_ATHEM.pdf
– www.jrseco.com/nl/grote-oostenrijkse-verzekeraar-vindt-effecten-van-mobieltjes-op-eeg-en-eiwit-aanmaak/
– emfrefugee.blogspot.com/2019/03/lloyds-insurers-refuse-to-cover-5g-wi_26.html
– emfrefugee.blogspot.com/2019/05/5g-mobile-networks-rated-as-high-impact.html

kunnen we concluderen dat de Regering zich schuldig maakt aan het geven van misleidende voorlichting aan de bevolking met als doel de introductie van 5G geen strobreed in de weg te leggen, dit ondanks de overvloedige informatie over de huidige schadelijkheid van de EMV van draadloze communicatie voor de gezondheid van velen.
Daarbij komt dat met 5G extra problemen te verwachten zijn:
– www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/redir

Voor de debatten in de Tweede Kamer over dit onderwerp zie:
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-9
17 april 2019
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-8
4 april 2019

Zie verder de gedetailleerde reactie van de Stichting EHS:
– stichtingehs.nl/blog/199-discussie-in-tweede-kamer-over-5g
– stichtingehs.nl/publicaties/publicaties-stichting-ehs/doc_download/111-reactie-van-st-ehs-op-kabinetsreactie-5g-en-gezondheid

kritische reacties van de internationale pers:
www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/

waaronder van investigate-europe in Nederland:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

en een overzicht van recente ontwikkelingen op dit gebied:
www.letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-en-leefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/

Leendert Vriens, 30 mei 2019

Uit de hierboven geciteerde ICNIRP publicatie uit 1998 blijkt dus dat de toen vastgestelde normen, evenals de Nederlandse nu, uitsluitend gebaseerd zijn op ‘wetenschappelijk vastgestelde’ korte termijn effecten. Sindsdien zijn de normen niet veranderd. Lange termijn effecten, zoals kanker, werden door de ICNIRP in 1998 als niet ‘wetenschappelijk vastgesteld’ beoordeeld.
Zoals vermeld was dat toen al in tegenspraak met de nu nog geldende 100 maal strengere Russische normen, die 20 jaar daarvoor al gebaseerd waren op wetenschappelijk vastgestelde lange termijn effecten (epidemiologische studies), onder meer bij radar personeel.
Sinds 1998 zijn er verder duizenden wetenschappelijke studies gepubliceerd waarin bij stralingsintensiteiten ver onder de ICNIRP norm schadelijk biologische effecten zijn aangetoond en is de RF straling van draadloze communicatie door de WHO in 2011 ingedeeld in klasse 2B: ‘mogelijke kankerverwekkend’, dezelfde klasse waarin DDT, gelode benzine, chloroform en veel andere chemische stoffen zijn ingedeeld.

Zie verder ook:
stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/ .

VOOR DE DIGITALE VERSIE SCHRIJF JE E-MAILADRES HIER OP:

INFORMEER JE OVER 5G EN ONDERNEEM ACTIE NU HET NOG KAN
◦ 5G VORMT EEN GROOT GEVAAR VOOR UW GEZONDHEID, VEILIGHEID, VRIJHEID EN WELSTAND
◦ IEDERE INSTANTIE VERWIJST VOOR DE STRALINGSNORMEN NAAR DE ICNIRP (INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION)
◦ DEZE NEEMT ECHTER ALLEEN KORTETERMIJN-, THERMISCHE EFFECTEN MEE EN NEGEERT DUIZENDEN ONDERZOEKEN DIE SCHADELIJKE LANGETERMIJN-, NIET-THERMISCHE EFFECTEN AANTONEN
◦ DIT IS EEN POLITIEKE KEUZE, GEEN WETENSCHAPPELIJKE
◦ NET ALS HET UNIVERSELE VERTROUWEN VAN INSTANTIES IN DE ICNIRP
◦ ER ZIJN 25.000 ONDERZOEKEN TE VINDEN NAAR BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN
◦ EN 30.000 ONDERZOEKEN NAAR HET GEBRUIK VAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN ALS WAPENS
◦ IN EEN INTERVIEW MET EMIL MÖLLER GAF DE VOORZITTER VAN DE ICNIRP, ERIC VAN RONGEN, TOE DAT HET GOED ZOU ZIJN OM DEZE LITERATUUR TE BESTUDEREN
◦ HIJ REAGEERDE POSITIEF OP EEN EERSTE TEST VAN 5G OP DE VOORSTANDERS ERVAN
ER IS EEN MANIER OM ACTIE TE ONDERNEMEN NU HET NOG KAN, DOOR OP 15 SEPTEMBER NAAR DE MELKWEG TE KOMEN EN VAN JE TE LATEN HOREN ZODAT BESTUURDERS ZICH MOETEN VERANTWOORDEN

SPREKERS: EMIL MÖLLER, CAL WASHINGTON, RAYMOND BROOMHALL, CLAIRE EDWARDS, PATRICK WOOD, BARRIE TROWER, MARK STEELE, SACHA STONE

BESTEL KAARTEN VIA https://www.ticketmaster.nl/event/243819?brand=nl_melkweg&camefrom=mw_nl
————————————————————————————————————————————–

GEEF JE E-MAILADRES AAN ONS OP VOOR MEER INFORMATIE: ………………………………………………..

 

 

 

 

 

Beste mensen,
We zitten in een groot biologisch experiment.
Hoeveel straling kan de mens (nog) verdragen? 
Hoewel er wereldwijd duizenden wetenschappers adviseren het voorzorgsprincipe te hanteren, zijn in Nederland de eerste frequenties voor 5 G al vrijgegeven!
Velen weten niet dat het een oorlogswapen is. Depopulatie.
Informatieve video
En de bomen die in de weg staan worden ook alvast gekapt.
Ja mensen we leven in een dynamische wereld.


https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwChSHbTgzNzthZkDcLZmzSgVrT

zie 5G Apocalypse


Onderstaande informatie is al naar alle fracties, lokaal en landelijk gestuurd.

Ik wil jullie vragen het te bestuderen en ook zo veel mogelijk door te sturen.
Het grote gros van de mensen hebben geen idee waar het over gaat.
Ambtenaren hebben er geen weet van of zullen van wege hun boterham wegkijken.
Media is gecontroleerde informatie, journalisten kiezen ook al voor hun boterham.
Journalisten worden zelfs geronseld voor spionage werk. 

 

Waarom wil men (NWO) toch zo graag 5G?

 

Op 28 februari is in mijn woonplaats Zaandam een presentatie in de raadskamer aan de raadsleden en belangstellenden gegeven door Anouk de Bont. Zie hier de presentatie.
Wij willen geen 5G in Zaandam.

Deze raadsvergadering is ook in beeld en geluid opgenomen.  (~1e uur)
Mijn verzamelde informatie over het 5G gebeuren staat hierhier
Hoe kunnen we ons tegen deze invloeden beschermen.

Helaas laten de ambtenaren het (tot nu toe) afweten.
Geen reactie meer gekregen dat men tegen stemt.

 

Informatie website

 

 


Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:55
Aan: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Onderwerp: FW: info m.b.t. gezondheidsriciso’s elektromagnetische straling

Geachte volksvertegenwoordigers,

Graag wil ik bij u de aandacht vragen voor bovenstaand onderwerp.

De hoeveelheid aan informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling is enorm.
Met het bestuderen van verschillende onderzoeken en de zorgwekkende resultaten hiervan, wordt het steeds duidelijker dat er vooral met het uitrollen
van het 5 G netwerk bijzonder grote risico’s voor de volksgezondheid worden genomen!
Innovatie en technologisch ontwikkelingen zijn mooi, maar ten koste van wat ? De ontwikkelingen van het ‘internet of things’ worden in de media gebracht
als een heilzame ontwikkeling voor de mensheid. Over de mogelijke gezondheid risico’s hoor je niets!
Het lijkt er op dat ECONOMISCHE BELANGEN VOOR VOLKSGEZONDHEID GAAN!

Willen wij met de kennis van de verschillende negatieve onderzoeksresultaten wel in iedere hoek van ons huis een sensor die aangeeft dat de melk in de koelkast op is,
of dat we teveel energie verbruikt hebben en willen we allemaal die zelfrijdende -auto wel? Het lijkt allemaal prachtig maar het wordt langzamerhand wel duidelijk dat hier
een keerzijde aan zit.

Ik wil u als volksvertegenwoordigers met nadruk vragen verantwoording te nemen hierin en te kiezen voor de veiligheid van de burgers.
laat u goed informeren door onpartijdige wetenschappers.

De hieronder staande artikelen, documenten en de diverse links naar video’s, documentaires e.d. geven een goed beeld over het onderwerp.

——————————————————————————————————————————————–www.stopumts.nl  Een informatieve website die straling goed in de gaten houdt.
———————————————
In ons land geen limieten…?!
Nederland behoort tot de weinige landen in Europa waar geen vastgestelde limieten voor de straling van telefoon zendmasten gelden.
Je vraagt je af hoe het mogelijk is, dat een kabinet niet de wetten rondom de bescherming van burgers naleeft..!

De totale chaos, want dat is het, inzake vergunningen voor en onderzoek naar de schadelijkheid van elektromagnetische straling, is in onze ogen stuitend. En wie zijn als eerste de dupe..? Juist, overgevoelige kinderen, wiens lichamen sowieso niet zijn volgroeid en dus minder weerstand hebben tegen deze straling..
Want als wetenschappers al waarschuwen en ambtenaren hun werk niet doen, door geen rapporten maken, die deze waarschuwingen onderstrepen, waar zijn we dan als burgers beland..?? De Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden, die in 1999 werd opgesteld, is in Nederland niet wettelijk ingevoerd.

Wat ik ook zeer zou aanbevelen is om de documentaire ‘Ubiquity’ te bekijken, waarvan hieronder een link naar de trailer. Onlangs uitgezonden bij het programma 2 Doc op NPO 2. Deze documentaire geeft duidelijk weer wat de gevolgen zijn van straling voor mensen die hiervoor extra gevoelig zijn. (EHS = ElektroHyperSensitiviteit, in nederland nog niet herkend of erkend!)

Ubiquity [NL TRAILER]
Het internet sluit zich steeds verder om ons heen, met het doel uiteindelijk iedereen, overal altijd te kunnen bereiken. Maar sommige mensen verdragen de straling van …
www.youtube.com
Dan zou ik nog een video filmpje van de Dipl. Medienwissenschaftler Harald Kautz willen delen met de link hieronder.

Medienwissenschaftler: Warum 5G hochgefährlich ist – YouTube
Aktuell wird viel über 5G diskutiert und so steht die Frage im Raum: Ist 5G ein Fluch oder Segen für die Leute? ExtremNews bat zur Beantwortung der Frage den Dipl. Medienwissenschaftler Harald …
www.youtube.com

nog een korte video van de engelse microwave weapon expert Barrie Trower.
(Hij was werkzaam bij de Royal Navy als microwave wapen expert en weet waar hij over praat!)

Wifi, Microwaves and the Consequences to our Health – Barrie Trower
Mr. Barrie Trower, a British physicist who was a microwave weapons expert and who worked for the Royal Navy and the British Secret Service, talks about the health …
www.youtube.com

https://finding-voices.blogspot.com/2019/01/eu-regelgeving-5g-gaat-eigen-weg.html

EU regelgeving 5G gaat eigen weg
Finding-Voices Navarro
finding-voices.blogspot.com

Europese beleidsmakers vergeten dat de wetenschappelijke onenigheid hen voor hun politieke verantwoordelijkheid aangaande de volksgezondheid plaatst. Als er voldoende redenen zijn voor onrust over mogelijke gezondheidsgevolgen van iets zijn Europese politici verplicht om in naam van het voorzorgsbeginsel de Europese bevolking daartegen te beschermen. Zeker als de gevolgen ernstig en onomkeerbaar zijn. In haar antwoord op de ondertekenaars van het 5G Appeal schreef de kabinetschef van de Europese commissaris voor Volksgezondheid dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel op 5G ‘een te drastische maatregel lijkt’. ‘We moeten eerst kijken hoe deze nieuwe technologie zal worden ingezet en hoe het wetenschappelijk bewijs zal evolueren’, klonk het.
‘De Commissie wacht liever op concrete bewijslast, maar die komt altijd te laat. Als de schadelijkheid eenmaal is bewezen, is de schade al berokkend’

Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen

Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen – De Lange Mars Plus – dlmplus.nl
Wat voor de een een geweldig vooruitzicht lijkt is voor de ander een dreigende nachtmerrie met ongekende gevolgen. We kijken naar de voor- en nadelen van 5G of de vijfde generatie telecommunicatie netwerken.
www.dlmplus.nl

Effecten van 5G op het menselijk lichaam
De grootste zorg is de effecten op de huid. Het lichaam heeft twee tot vier miljoen zweet kanalen. Dr. Ben-Ishai of Hebrew University, Israël legt uit dat onze zweet kanalen fungeren als “een reeks spiraalvormige antennes bij blootstelling aan deze golflengten,” wat betekent dat we daardoor meer geleidend zijn. Een recent onderzoek in New York dat experimenteerde met 60GHz golven verklaart dat de analyse van de penetratiegraad laat zien dat meer dan 90% van de verzonden energie wordt opgenomen in de lagen van de huid. Volgens een onderzoek van Dr. Yael Stein aan de Hebrew University veroorzaakt het ook lichamelijke pijn omdat het lichaam dit herkent als een golf die schade veroorzaakt. Daarom moeten we ernstig rekening houden met huidziekten, kanker en pijn aan de huid.

https://finding-voices.blogspot.com/2019/01/20000-te-lanceren-satellieten-voor-5g.html

20,000 TE LANCEREN SATELLIETEN VOOR 5G DIE GERICHTE STRALEN VAN INTENSE MICROGOLFSTRALING OVER DE HELE AARDE STUREN
Finding-Voices Navarro
finding-voices.blogspot.com
(kopie uit bovenstaande link)
Waarom is 5G zo gevaarlijker dan vorige microgolfcommunicatiesystemen?

Arthur Firstenberg, auteur, onderzoeker en pleitbezorger voor het beperken van RF-blootstelling vanuit het milieu, verklaart de analyse van 5G-straling die in 2002 werd gepubliceerd in Microwave News. Hij verklaarde:

Wanneer een gewoon elektromagnetisch veld het lichaam binnenkomt, veroorzaakt het ladingen om te bewegen en stromen om te stromen.
Maar als er extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnenkomen [5G], gebeurt er iets anders: de bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en dieper in het lichaam sturen.
Deze opnieuw bestraalde golven worden Brillouin-voorlopers genoemd.
Ze worden significant wanneer de kracht of de fase van de golven snel genoeg verandert.

5G zal waarschijnlijk aan beide eisen voldoen. Dit betekent dat de geruststelling die we krijgen –
dat deze millimetergolven te kort zijn om ver in het lichaam door te dringen – niet waar is.

Met groeten van een zeer bezorgde burger,

 

 

 

Een gemeente kan weigeren.
Een gemeente kan glasvezelkabel gaan gebruiken ipv draadloos.

 

 

 

 

.