Zeg nee tegen 5G

Beste mensen,
We zitten in een groot biologisch experiment.
Hoeveel straling kan de mens (nog) verdragen? 
Hoewel er wereldwijd duizenden wetenschappers adviseren het voorzorgsprincipe te hanteren, zijn in Nederland de eerste frequenties voor 5 G al vrijgegeven!
Velen weten niet dat het een oorlogswapen is. Depopulatie.
Informatieve video
En de bomen die in de weg staan worden ook alvast gekapt.
Ja mensen we leven in een dynamische wereld.


https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwChSHbTgzNzthZkDcLZmzSgVrT

zie 5G Apocalypse


Onderstaande informatie is al naar alle fracties, lokaal en landelijk gestuurd.

Ik wil jullie vragen het te bestuderen en ook zo veel mogelijk door te sturen.
Het grote gros van de mensen hebben geen idee waar het over gaat.
Ambtenaren hebben er geen weet van of zullen van wege hun boterham wegkijken.
Media is gecontroleerde informatie, journalisten kiezen ook al voor hun boterham.
Journalisten worden zelfs geronseld voor spionage werk. 

 

Waarom wil men (NWO) toch zo graag 5G?

 

Op 28 februari is in mijn woonplaats Zaandam een presentatie in de raadskamer aan de raadsleden en belangstellenden gegeven door Anouk de Bont. Zie hier de presentatie.
Wij willen geen 5G in Zaandam.

Deze raadsvergadering is ook in beeld en geluid opgenomen.  (~1e uur)
Mijn verzamelde informatie over het 5G gebeuren staat hierhier
Hoe kunnen we ons tegen deze invloeden beschermen.

Helaas laten de ambtenaren het (tot nu toe) afweten.
Geen reactie meer gekregen dat men tegen stemt.

 

Informatie website

 

 


Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:55
Aan: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Onderwerp: FW: info m.b.t. gezondheidsriciso’s elektromagnetische straling

Geachte volksvertegenwoordigers,

Graag wil ik bij u de aandacht vragen voor bovenstaand onderwerp.

De hoeveelheid aan informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling is enorm.
Met het bestuderen van verschillende onderzoeken en de zorgwekkende resultaten hiervan, wordt het steeds duidelijker dat er vooral met het uitrollen
van het 5 G netwerk bijzonder grote risico’s voor de volksgezondheid worden genomen!
Innovatie en technologisch ontwikkelingen zijn mooi, maar ten koste van wat ? De ontwikkelingen van het ‘internet of things’ worden in de media gebracht
als een heilzame ontwikkeling voor de mensheid. Over de mogelijke gezondheid risico’s hoor je niets!
Het lijkt er op dat ECONOMISCHE BELANGEN VOOR VOLKSGEZONDHEID GAAN!

Willen wij met de kennis van de verschillende negatieve onderzoeksresultaten wel in iedere hoek van ons huis een sensor die aangeeft dat de melk in de koelkast op is,
of dat we teveel energie verbruikt hebben en willen we allemaal die zelfrijdende -auto wel? Het lijkt allemaal prachtig maar het wordt langzamerhand wel duidelijk dat hier
een keerzijde aan zit.

Ik wil u als volksvertegenwoordigers met nadruk vragen verantwoording te nemen hierin en te kiezen voor de veiligheid van de burgers.
laat u goed informeren door onpartijdige wetenschappers.

De hieronder staande artikelen, documenten en de diverse links naar video’s, documentaires e.d. geven een goed beeld over het onderwerp.

——————————————————————————————————————————————–www.stopumts.nl  Een informatieve website die straling goed in de gaten houdt.
———————————————
In ons land geen limieten…?!
Nederland behoort tot de weinige landen in Europa waar geen vastgestelde limieten voor de straling van telefoon zendmasten gelden.
Je vraagt je af hoe het mogelijk is, dat een kabinet niet de wetten rondom de bescherming van burgers naleeft..!

De totale chaos, want dat is het, inzake vergunningen voor en onderzoek naar de schadelijkheid van elektromagnetische straling, is in onze ogen stuitend. En wie zijn als eerste de dupe..? Juist, overgevoelige kinderen, wiens lichamen sowieso niet zijn volgroeid en dus minder weerstand hebben tegen deze straling..
Want als wetenschappers al waarschuwen en ambtenaren hun werk niet doen, door geen rapporten maken, die deze waarschuwingen onderstrepen, waar zijn we dan als burgers beland..?? De Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden, die in 1999 werd opgesteld, is in Nederland niet wettelijk ingevoerd.

Wat ik ook zeer zou aanbevelen is om de documentaire ‘Ubiquity’ te bekijken, waarvan hieronder een link naar de trailer. Onlangs uitgezonden bij het programma 2 Doc op NPO 2. Deze documentaire geeft duidelijk weer wat de gevolgen zijn van straling voor mensen die hiervoor extra gevoelig zijn. (EHS = ElektroHyperSensitiviteit, in nederland nog niet herkend of erkend!)

Ubiquity [NL TRAILER]
Het internet sluit zich steeds verder om ons heen, met het doel uiteindelijk iedereen, overal altijd te kunnen bereiken. Maar sommige mensen verdragen de straling van …
www.youtube.com
Dan zou ik nog een video filmpje van de Dipl. Medienwissenschaftler Harald Kautz willen delen met de link hieronder.

Medienwissenschaftler: Warum 5G hochgefährlich ist – YouTube
Aktuell wird viel über 5G diskutiert und so steht die Frage im Raum: Ist 5G ein Fluch oder Segen für die Leute? ExtremNews bat zur Beantwortung der Frage den Dipl. Medienwissenschaftler Harald …
www.youtube.com

nog een korte video van de engelse microwave weapon expert Barrie Trower.
(Hij was werkzaam bij de Royal Navy als microwave wapen expert en weet waar hij over praat!)

Wifi, Microwaves and the Consequences to our Health – Barrie Trower
Mr. Barrie Trower, a British physicist who was a microwave weapons expert and who worked for the Royal Navy and the British Secret Service, talks about the health …
www.youtube.com

https://finding-voices.blogspot.com/2019/01/eu-regelgeving-5g-gaat-eigen-weg.html

EU regelgeving 5G gaat eigen weg
Finding-Voices Navarro
finding-voices.blogspot.com

Europese beleidsmakers vergeten dat de wetenschappelijke onenigheid hen voor hun politieke verantwoordelijkheid aangaande de volksgezondheid plaatst. Als er voldoende redenen zijn voor onrust over mogelijke gezondheidsgevolgen van iets zijn Europese politici verplicht om in naam van het voorzorgsbeginsel de Europese bevolking daartegen te beschermen. Zeker als de gevolgen ernstig en onomkeerbaar zijn. In haar antwoord op de ondertekenaars van het 5G Appeal schreef de kabinetschef van de Europese commissaris voor Volksgezondheid dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel op 5G ‘een te drastische maatregel lijkt’. ‘We moeten eerst kijken hoe deze nieuwe technologie zal worden ingezet en hoe het wetenschappelijk bewijs zal evolueren’, klonk het.
‘De Commissie wacht liever op concrete bewijslast, maar die komt altijd te laat. Als de schadelijkheid eenmaal is bewezen, is de schade al berokkend’

Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen

Stoppen met 5G (3) kan nog, de voor- en enorme nadelen – De Lange Mars Plus – dlmplus.nl
Wat voor de een een geweldig vooruitzicht lijkt is voor de ander een dreigende nachtmerrie met ongekende gevolgen. We kijken naar de voor- en nadelen van 5G of de vijfde generatie telecommunicatie netwerken.
www.dlmplus.nl

Effecten van 5G op het menselijk lichaam
De grootste zorg is de effecten op de huid. Het lichaam heeft twee tot vier miljoen zweet kanalen. Dr. Ben-Ishai of Hebrew University, Israël legt uit dat onze zweet kanalen fungeren als “een reeks spiraalvormige antennes bij blootstelling aan deze golflengten,” wat betekent dat we daardoor meer geleidend zijn. Een recent onderzoek in New York dat experimenteerde met 60GHz golven verklaart dat de analyse van de penetratiegraad laat zien dat meer dan 90% van de verzonden energie wordt opgenomen in de lagen van de huid. Volgens een onderzoek van Dr. Yael Stein aan de Hebrew University veroorzaakt het ook lichamelijke pijn omdat het lichaam dit herkent als een golf die schade veroorzaakt. Daarom moeten we ernstig rekening houden met huidziekten, kanker en pijn aan de huid.

https://finding-voices.blogspot.com/2019/01/20000-te-lanceren-satellieten-voor-5g.html

20,000 TE LANCEREN SATELLIETEN VOOR 5G DIE GERICHTE STRALEN VAN INTENSE MICROGOLFSTRALING OVER DE HELE AARDE STUREN
Finding-Voices Navarro
finding-voices.blogspot.com
(kopie uit bovenstaande link)
Waarom is 5G zo gevaarlijker dan vorige microgolfcommunicatiesystemen?

Arthur Firstenberg, auteur, onderzoeker en pleitbezorger voor het beperken van RF-blootstelling vanuit het milieu, verklaart de analyse van 5G-straling die in 2002 werd gepubliceerd in Microwave News. Hij verklaarde:

Wanneer een gewoon elektromagnetisch veld het lichaam binnenkomt, veroorzaakt het ladingen om te bewegen en stromen om te stromen.
Maar als er extreem korte elektromagnetische pulsen het lichaam binnenkomen [5G], gebeurt er iets anders: de bewegende ladingen zelf worden kleine antennes die het elektromagnetische veld opnieuw uitstralen en dieper in het lichaam sturen.
Deze opnieuw bestraalde golven worden Brillouin-voorlopers genoemd.
Ze worden significant wanneer de kracht of de fase van de golven snel genoeg verandert.

5G zal waarschijnlijk aan beide eisen voldoen. Dit betekent dat de geruststelling die we krijgen –
dat deze millimetergolven te kort zijn om ver in het lichaam door te dringen – niet waar is.

Met groeten van een zeer bezorgde burger,

 

 

 

Een gemeente kan weigeren.
Een gemeente kan glasvezelkabel gaan gebruiken ipv draadloos.

 

 

 

 

.