Orgone Cloudbuster

Orgone Cloudbuster

De naam Cloudbuster is gekozen ter nagedachtenis aan Dr. Wilhelm REICH (rond 1940).
Binnen de 0.groep zijn wij ook bezig met studie en bouw van deze apparaten.
update 2022 zie ook https://www.orgonisenederland.nl/

Het ziet er na uit dat met deze technieken een goede bijdrage gaan leveren aan een beter/schoner milieu.
Naast het zuiveren van de lucht, schijnt ook de halfwaarde tijd van radioactief materiaal hiermee terug getracht te kunnen worden.
Vandaar dat het fijn is dat diverse 0.ters aan de slag zijn gegaan en al opmerkelijke resultaten boeken.

Door de uitstraling van orgonen – bio energie, hebben we de indruk dat ook mindcontrole invloeden niet doordringen.
Of mindcontrole ook in Nedeland wordt toegepast is nog niet geheel duidelijk.
Er zijn aanwijzingen dat geprobeerd wordt vooral de nieuwetijds kinderen door geheime technieken dom te houden.
Er zijn sterke vermoedens dat ook in Nederland (meestal Zondagavond?) wolken van gif worden uitgesproeid. De zg spew.

Neutraliserende werking in de nabijheid van DOR opwekkende apparatuur, zoals GSM, zenders, radar is reeds geconstateerd. Vooral in de USA is daar reeds veel evaring mee opgedaan.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de WHG in staat is deze invloeden te neutraliseren.
Dat er positieve bio energetische effecten optreden is reeds ervaren.

Testen uitgevoerd met sensitieven worden momenteel doorgevoerd.

De WHG: Wholy Hand grenade = bioveld vormer, geeft een prima bio-veld.

De techniek is nu verwerkt in de bioveldvormer-esk.

Eind 2004 zijn de ESK en WHG of bioveldvormer tot