VWA over Collo

 Terwijl Nederland momenteel door het VWA wordt gewaarschuwd voor collo