Colondiverticulose

Colondiverticulose

Deze uitleg komt van een dokter, misschien hebben jullie hier iets aan?

Dit artikel kreeg ik van iemand toegstuurd. Frank

Even proberen een samenvatting/verklaring te geven van de adviezen die tot
nu toe al voorbij zijn gekomen…

Lorazepam behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepinen. Het beïnvloedt chemische stoffen in de hersenen die kan worden uit balans bij mensen met faalangst. Lorazepam wordt gebruikt voor de behandeling van angststoornissen. U mag geen diese medikamente gebruik maken van lorazepam als je nauwe-hoek glaucoom of myasthenia gravis, of als u allergisch bent voor Valium of een soortgelijk geneesmiddel. Niet gebruiken lorazepam als u zwanger bent. Dit medicijn kan aangeboren afwijkingen veroorzaken of levensbedreigende onthoudingsverschijnselen bij een pasgeborene.
Lorazepam kan worden gewoonte-vorming en mag alleen worden gebruikt door de persoon was voorgeschreven voor. Misbruik van verslavende geneesmiddel kan leiden tot verslaving, overdosis, of de dood.
Info: antiangstrezeptfrei.net

Eerst is het natuurlijk belangrijk te weten wat colondiverticulose precies
is. Divertikels zijn uitstulpingen, in dit geval in het colon, de dikke
darm, en worden beschouwd als de meest vookomende ‘aandoening’ van de
dikke darm. Ongeveer de helft van de mensen krijgt er in de loop van
zijn/haar leven mee te maken. Een diverticulose is meestal
‘asymptomatisch’, je hebt er geen klachten van, en het wordt vaak
toevallig ontdekt. Anders wordt het als de diverticulose (de gewone
aanwezigheid van die uitstulpinkjes) aanleiding geeft tot diverticulitis
(ontsteking van een divertikel): Dan voel je pijn links in de onderbuik
(want divertikels komen vooral voor in het laatste deel van de dikke
darm), er kan eventueel een gedeeltelijke verstopping van de dikke darm
ontstaan als het divertikel erg opzwelt en de darm deels gaat
dichtdrukken. Dit kan vervolgens aanleiding geven tot ‘overloopdiarree’:
Een ontlastings’steen’ wordt tegengehouden door het ontstoken divertikel,
en onvoldoende ingedikte ontlasting lekt daarlangs, koorts, ‘d