COP

COP = 1/ Efficiëntie = [Netto Vermogen naar de Machine]/[Ingevoerd Vermogen naar de Belasting]
Een reactie op het Spaanse project.
door: Conrad Winkelman

 

zie de nieuwsbrief

Het geneesmiddel mag niet worden ingenomen als u overgevoelig (allergisch) bent voor zolpidem of voor één van de hulpstoffen zijn als u lijdt aan ernstige spierzwakte (myasthenia gravis) als je ademhaling tijdelijk Zolpidem Deutschland Apotheke opschort tijdens de slaap (slaapapneusyndroom) als u lijdt aan ernstige ademhalingsproblemen lijden als u een ernstige leverschade lijden, mogen kinderen onder de 18 jaar geen gebruik van het medicijn. Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Hoe lang moet het product gebruikt worden? De behandelingsduur moet zo kort mogelijk zijn. Je kan een paar dagen duren tot 2 weken en mag niet langer dan 4 weken. Uw arts zal u vertellen wanneer en hoe om te stoppen met de behandeling. Als u meer dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts te nemen. Neem deze verklaring en eventuele overgebleven tabletten te laten zien aan uw arts.
Lees hier meer informatie
Email: [email protected]

In de betreffende nieuwsbrief over de Vrije Energie Eenheden die kennelijk in Spanje worden geproduceerd en waarvoor een Licentie van pakweg € 250.000 vereist is werd t.a.z.v. de  efficiëntie een vraag gesteld over de COP en de vraag werd nogal ontwijkend beantwoord in de vorm van: “Dat is moeilijk te zeggen . . . ”

Dat verbaast me zeer. De definitie kan COP is “kinderlijk eenvoudig”

COP = 1/ Efficiëntie = [Netto Vermogen naar de Machine]/[Ingevoerd Vermogen naar de Belasting]

Heel eenvoudig is dit verwoord om het beter te begrijpen als volgt:

COP = [ waar je voor betaalt]/[Wat je krijgt]

Voor de beloofde 3 kW eenheid en voor alle andere eenheden die beloofd worden is het COP uiteraard Nul.

COP = 0/3 = 0

en dit houdt in dat de Efficiëntie oneindig groot is

Efficiëntie = [3 kW[ / [0 kW] —–> oo (oneindig)

Formeel is dit als volgt gedefinieerd:

De efficiëntie E van een machine met input x en Output x =  x/y.
Voor een machine waarvoor de input y naar 0 neigt is the het gedefinieerd”

E = De Limiet van x/y ——> oo  als y—–> 0

De  COP is dus 0 en dat is natuurlijk fantastisch indien het waar zou zijn. In normaal gebruik van COP wordt dit  toegeschreven aan Koelmachines en wordt niet gebruik voor energie levering apparatuur. Dat heeft een logische reden. De meerderheid van de mensen die in Vrije Energie geloven hebben geen technische achtergrond en zij weten alleen dat een Hoog COP normaliter gunstig geacht wordt, zoals bijvoorbeeld ook wordt gebruik voor “Over Unity Machines” waarvoor de input niet 0 is.

In geval van Vrije Energie wordt doorgaans beweerd dat de input 0 is en dat alle uitput dus “gratis” is . . .  vanuit een vermogensperspectief.

Het COP kan uiteraard ook als een financiële formule gezien worden,  net als de COP van een Over Unity Machine waarvoor enige input vereist is

COP(fin) = [Gemiddelde Jaarlijkse Winst in €] / [Gemiddelde jaarlijkse Kosten in €].  Voor deze definitie zou het in dit stadium toch echt nodig zijn om realistische operationele cijfers op tafel te kunnen leggen die door onafhankelijk uitgevoerde testen en engineering berekeningen op tafel gelegd kunnen worden.

Het is me niet duidelijk waarom een simpele vraag over COP niet duidelijk beantwoord kon worden. Is dit misschien zo omdat de Spaanse “Leverancier” geen enkele betekenisvolle technische informatie kan overleggen.

 

Voor het aantonen van “vrije energie” opwekking zonder conventionele energiebronnen te gebruiken voor de invoer naar het “Conversie Apparaat” waaruit bruikbare energie af te nemen is vereist een grondige Testperiode op een plek die niet onder controle staat van de aanbieder van een “vrije energie” apparaat.

Het gaat dan om twee versies:

1 Een Over Unity Machine . . .OUM. . .dat, indien het werkt, een COP heeft van > 1 .

Het vermogen dat je uit de machine haalt is dan hoger dan je invoert, en dit is gelijk de Efficiëntie > 1.

Dit is anders dan wat men normaliter as COP voor Koelmachines gebruikt (Een “omgekeerde” Heat Engine).

COP(km) = [Vermogen Uit =Warmte] / [Vermogen In = Elektrisch]

In deze applicatie word louter warmte energie verplaatst van een lage temperatuur naar een hoge. . .Delta T = (Th- Tl). Door middel van een “aandrijf systeem.

Indien de Delta T erg klein is dan is de COP Hoog. . .Kan oplopen tot 15 of zelfs meer. Waar het hier om gaat is enerzijds het vermogen van de aandrijfmotor voor de compressor Vm en anderzijds het vermogen van de Compressor Vc (of ander apparaat dat de warmte transporteert van Tl naar Th.

The efficiency van de aandrijf apparaten

E = [Vermogen Compressor om warmte te transporteren] / [Vermogen aandrijfmotor]

Wat hier dus speelt is dan het vermogen van de aandrijfmotor altijd groter zal zijn dan het gevraagde vermogen van de compressor, vanwege verliezen, en dus is de efficiëntie van de aandrijving altijd minder dan 1, maar een compressor dat zeg 100 W nodig heeft om de warmte te transporteren heeft een motor nodig van zeg 120 W maar om Piek Vermogen te kunnen leveren wordt zeg een motor van 300 W gebruikt. Op piek vermogen krijgt de Compressor zeg 100 W * 300/120 = 250 W en de aandrijf efficiëntie = 250/300 *100 = 83,3 % . Een Heat Pomp is eigenlijk het omgekeerde van een een Heat Engine.

Eff Heat Engine = [Th-Tl]/Th om mechanisch vermogen te leveren = [Vermogen uit] /[Vermogen In]

COP Heat Pomp = Th/[Th-Tl] om warmte te leveren = [Vermogen in] / [Vermogen uit] = 1/Eff !!!!

2 Indien je nu een vrije energie machine beschouwd waarvoor het invoer vermogen is gesteld 0 = te zijn en je gebruikt de conventionele Input en de COP Definitie voor de machine om arbeid vermogen er uit te krijgen als product. . .(omgekeerde Heat Engine) . . .krijg je dus —–>

0/Uitput =0 . . . .en dan is de Efficiëntie oneindig (oo) groot:

Eff = Limiet van [Vermogen Uit] / [Vermogen In] . . .en als [Vermogen In] naar 0 gaat dan———> Eff ——–> oo

Zo, iemand die een degelijke Vrije Energie machine van 3 kW gaat Testen moet dus uiteindelijk, na de opstartfase, geleidelijk aan de Input Energie gaan afkoppelen en de Machine onder een 3 kW Belasting kunnen laten draaien. . .nadat de accu die voor de opstartfase geeft gezorgd weer opgeladen is, neemt deze geen energie meer op en de Vrije Energie motor moet dus energie trekken uit een onbekende bron. Indien dar werkelijk gebeurd. Kan men terugvallen op de conventionele definitie van efficiëntie. . .Het probleem is echter. . .hoe meet je het vermogen de Input van de onbekende energie? (In een dergelijk geval kan een COP dus helemaal niet werkelijk bepaald worden).