Nieuwsbrief Newenergy4all

Newenergy4all

Waar komt het licht vandaan?
Kunnen we ons er echt voor openstellen en het ontvangen,
voor dat wat ons hart wil bereiken,
en ons wil inspireren,
dat we meer zijn dan alleen maar fysieke wezens?

Ja, dat we allen het goddelijke in ons dragen!
Laat het binnenkomen, en de verandering is al begonnen.

Mag ik jou dus een heel veel van dit licht toewensen!
Dick

Wil je van het verdere verloop op de hoogte blijven, schrijf je dan in op de nieuwsbrief.
http://www.free-energy4all.nl/nieuwsbrieven
14 febr. update van onderstaand artikel waar vragen worden beantwoord.
FrankB

Heugelijk nieuws:
Beste geïnteresseerden in Vrije Energie.
We kunnen goed nieuws melden, er is duidelijk beweging aan het komen t.a.v. Vrije Energie en antwoord op de vraag: “maar Dick wanneer kunnen we nu zo’n apparaat bestellen waar we al zo lang naar uit zien?”
Ja, er zit duidelijk een stroomversnelling aan te komen. Zo hebben we nu o.a. contacten met een firma uit Spanje die deze units op de markt gaat brengen, waar Eric (mede bestuurslid en mijn rechterhand in deze ontwikkelingen) onlangs een bezoek heeft gebracht. Hij heeft daar een werkend apparaat gezien en kwam heel enthousiast terug.
Als eerste zullen 3,  5 en 8kW units worden gefabriceerd, in latere instantie gevolgd door 10, 30, 55, 110, 250 en 500kW (dus ook toepasbaar in industriële toepassingen!). Echt de moeite waard en wij zijn overeengekomen dat we de licentie voor de Benelux kunnen kopen.

eric bij generator

 
Nu is dus de grote vraag: Hoe gaan we dit alles financieren?
We hebben daarvoor diverse mogelijkheden, waarbij we natuurlijk het liefst het stuur in eigen hand houden. Dit wordt wat moeilijker op het moment dat je in zee gaat met bijvoorbeeld een bank, investeerder of financieringsmaatschappij, die het toch weer in de 1e plaats om winstmaken c.q. mogelijke (deel-)zeggenschap gaat.

Zoals in eerdere nieuwsbrieven al duidelijk is gesteld gaat het ons als Stichting niet in de 1e plaats om winst maken hoewel eventuele winst weer ten goede zal komen aan de stichting die een ideëel doel nastreeft. Met eventuele winst kunnen we weer andere goede dingen realiseren op deze prachtige aarde en helpen om Vrije Energie verder in de wereld te zetten.

In het verleden hebben diverse lezers van onze Nieuwsbrief aangegeven dat zij mogelijke ingangen hebben om ons in een dergelijke financiering tegemoet te willen komen.
Mijn vraag: wil je dit nogmaals melden?
Graag komen we dan weer met jou/jullie in contact en kunnen we ook meer in detail treden!
Het mooiste zou zijn dat we met z’n allen een bedrag van ca € 250.000,- á € 300.000,- bij elkaar brengen. Maar hoe gaan we dit aanpakken?
Er zijn momenteel ruim 2600 mensen geabonneerd op de Nieuwsbrieven van FreeEnergy4All. Als we met z’n allen een “gemiddeld” bedrag van € 100,- doneren, dan kunnen we de licentie voor de Benelux kopen en de unit van 3kW (die levert al: 3x24x365 = 26.280kWh/jaar!) als demo-model aanschaffen.
Als mogelijk voorbeeld van vertrouwen: ik zal zelf een gift overmaken van € 500,- mede om diegene te compenseren die op dit moment niet over € 100,- kunnen beschikken of dat nu niet kunnen missen.
“Doe je ook mee” om samen een begin te maken om Vrije Energie daadwerkelijk in de wereld te brengen?  Je kunt je gift overmaken op NL29 TRIO 0198 3917 73 t.n.v. Stichting FreeEnergy4All.
Voor degene die het nog niet weten: De stichting FreeEnergy4All heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), wat betekent dat jouw gift aftrekbaar is voor de belasting!
De afspraken die we in het verleden hebben gemaakt t.a.v. van giften blijven natuurlijk van kracht echter deze keer is het echt een “GIFT”.
Stuur dit bericht gerust door aan andere mensen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in Vrije Energie. Heb je suggesties voor mogelijke financiering in je eigen relatiecircuit? Dan horen wij dat graag van je!
Een energierijke, hartelijke groet,
Dick korf 06-81115180, E-mail: [email protected]
Stichting FreeEnergy4All: www.freeenergy4all.nl
Bestuur:
Dick Korf, initiatiefnemer en voorzitter.
Eric Nuver, secretaris,
Theo Buijsrogge, penningmeester

 

Aanvullende info aan Nieuwsbrieflezers Vrij13-2-2015 – V2