Out-of-the-box denken

 

“Kosmische levenslessen”

“Je moet door de mist kijken om de waarheid te achterhalen,

want de wereld is één groot theater”

 1 maart 2015 – krantenbericht

 

Wij, Sjaak Damen en ik, hadden niet kunnen bevroeden dat zo snel een tweede boek het daglicht zou gaan zien. De informatiestroom door ‘Opa-Oma- graancirkelmakers’ is in hoog tempo voortgezet – periode december 2013 tot in november 2014 – kennelijk vanuit de gedachte dat de tijd rijp is om de bewustwording wederom een stevige zet in de goede richting te geven. Er is bij hen en bij ons een terecht gevoel van urgentie aanwezig rond de aanpak van wereldvraagstukken.

Op het doel van ons tweede boek kwam desgevraagd aan Opa zijn antwoord als volgt: ‘Als intuïtief waarnemer concentreer ik me op de vragen en stem ik samen met Oma af op het gevraagde. Wij blijven bewust aanwezig en laten de hoofdstukken en de teksten geheel vanzelfsprekend volgen, als een soort automatisch schrift. De teksten sturen wij via telepathie naar Sjaak toe zodat hij ze kan optekenen. Jullie leven geeft net als deze boeken, jullie de gelegenheid om het bewustzijn in dit leven te ontwikkelen. Al deze op zijn eigen staande verhalen, universele boodschappen en openbaringen hebben te maken met het kosmische bewustzijn en zijn eigenlijk levenslessen’.

 

 

Levenslessen ‘Opa-Oma’:

“Leven is een individueel spiritueel pad om weer

daar uit te komen waar je ooit bent begonnen.

Universeel bewustzijn is opgebouwd uit een allesomvattende

en scheppende kosmische energie

wat verleden, heden en toekomst in zich verenigt”

 

Mediumschap

In de afgelopen jaren zijn vele contacten ontstaan met ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’ en in het afgelopen jaar ook met een ‘Jonge vrouw’. Zij manifesteren zich dikwijls in fysieke zin, maar zoeken contact met Sjaak vanuit Gene Zijde via droom, typeopdrachten, telefoon, internet en TV. Het boek is een middel om hun missie van bewustwording van de mensheid door te geven.

Hij beschikt over gaven als helderziend- en helderhorendheid om de boodschappen op te kunnen tekenen en verwerken. Dat dit geen eenvoudige opgave is blijkt wel uit het feit dat de informatie van boven veelal ’s nachts wordt doorgegeven. Wanneer daarbij ook in ogenschouw wordt genomen dat de spirituele boodschappen, naast heel praktische raadgevingen, diepgaande kosmische aspecten betreffen, is het geen wonder dat het nogal eens abracadabra is. Vanaf eind 2012 ben ik als co-auteur betrokken bij dit gezamenlijke project van de ‘Club van Vijf’: drie aan gene zijde en twee aan aardse zijde. Gaandeweg het project zijn steeds meer, en meer in detail door hen boodschappen verstrekt. Het weerspiegelt het vertrouwen dat zij hebben om hun boodschap over te brengen in deze tegenwoordige tijd. De intensieve gesprekken tussen Sjaak en ondergetekende leverden keer op keer aanvullende informatie op van hen. Mede gestimuleerd door mijn vele vragen al dan niet rechtstreeks beantwoord.

 

Liefde voor planten

Een mooie omschrijving door Opa van de door Sjaak toegepaste resonantietherapie: ‘Door liefdevol contact kun jij met de geesten van de planten communiceren omdat de liefde aan alle wetten ten grondslag ligt. Op deze golflengte wordt liefde een synthese van gevoel, van kennis en van wilskracht. Zij bereikt dan grote hoogten en ziet dan alle wezens als komend uit een universele bron, waardoor zij dan een diepe eenheid en verwantschap met alles voelt. In haar hogere bovenbewuste verschijningsvorm kijkt de gecentreerde liefde naar het geheel en niet alleen naar het fragment. Als je in de buurt van een plant komt beïnvloedt de trilling, die je uitzendt de plant. Zo neemt een plant feilloos de positieve en negatieve intentie van iemand waar. Een verstoring van de universele levensenergie is een verminderde of extreme groei er het gevolg van. Jij zet met jouw kracht de planten op de juiste frequentie’.

Wanneer Sjaak dan ook nog klassieke muziek draait bij zijn proefvelden, loopt dit proces m.i. parallel met de proeven met ijskristallen door de Japanse wetenschapper Masaru Emoto.

2015-02-11 20_00_28-FW_ Artikel Kosmische levenslessen jan. 2015 - frankbonte@gmail.com - Gmail

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-02-11 20_00_52-FW_ Artikel Kosmische levenslessen jan. 2015 - frankbonte@gmail.com - Gmail

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotisering

Op enkele plaatsen in het boek worden mededelingen gedaan over het aanstaande robot-tijdperk. Het is niet alleen zo dat reguliere banen overgenomen zullen worden, maar op een gegeven moment zijn de rollen omgedraaid – de mens komt op de tweede plaats.

Naarmate de verzelfstandiging van de robots voortschrijdt, zullen ook gelijke mensenrechten en plichten hun deel worden. Een persoonlijkheid geworden dus. Alhoewel geen gevoel laat staan een empatisch gevoel bezittend is het een beangstigende gedachte. Opa en Oma beschrijven hun eigen situatie uit het verleden waarbij zij via een back-up van henzelf steeds van een kunstmatig lichaam konden wisselen en toch konden evolueren als wezens met empatische kwaliteiten. De geschetste beschrijvingen werpen een alarmerend beeld over ons toekomstig leven…

 

Straling

Door Opa en Oma wordt geconstateerd dat materie niet bestaat maar dat alles straling is. De materie leeft door de energie. Indringend wordt op de gevolgen ingegaan van stralingsbronnen als wifi, mobiele telefoon – einde normaal menselijk contact? – tv-signalen, gsm-masten enz. Zij betogen dat genetische beschadigingen kunnen optreden bij kinderen alsook de kans op doodgeboren kinderen. En ook dat extreme magnetische velden of stralingsgolven het immuunsysteem in de darmen kunnen verstoren.

Verder wordt gewezen op de ongelijke werkwijze in Nederland vergeleken met andere landen als Frankrijk en België, waar gsm en wifi op scholen is verboden. De waarschuwingen stapelen zich almaar op…

Over het gebruik van een magnetron wordt door Opa en Oma gezegd: ‘Het is net zoiets als het laten vallen van een kernbom op je voedsel om vervolgens de radioactieve neerslag op te eten!’…

 

Chem-trails

Over het verderfelijke fenomeen van de chem-trails waarover de overheden geen duidelijkheid willen scheppen, worden wederom behartenswaardige boodschappen doorgegeven.

Niet alleen wordt het met vliegtuigen besproeien van de lucht met chemicaliën (o.a. aluminiumdeeltjes) waardoor het immuunsysteem van de mens wordt aangetast en allerlei chronische klachten ontstaan, maar komt een geheel nieuw gezichtspunt naar voren. En dat is: door deze kunstmatige propagatie wordt het (beter) mogelijk om radiosignalen op te vangen van ruimteschepen en basissen van andere planeten…

 

 

OOG-formatie Noordhoek (Standdaarbuiten)

De belangrijkste graancirkelformatie in 2014, symboliserend de tweesprong waarop de wereld zich bevindt, aldus desgevraagd aan Opa, gezien de duidelijke scheidingslijn in het midden.

Enerzijds een negatieve kant van de wereld aangevend en anderzijds een uitdrukking van liefde en heling.

‘De eerste leidt tot zelfvernietiging der mensheid door het betreden van super-technische gebieden, die niet meer door geestelijk begrip worden gedekt. Dit keiharde proces is echter al vele malen gebeurd.

Het tweede proces is veel moeilijker en deze weg voert naar het contact met beschavingen van andere werelden, waaruit de mensheid de rijpe vruchten in de nabije toekomst zal kunnen plukken. Thans wordt voor hem de mogelijkheid geschapen om contact op te nemen met hogere intelligenties. Ja, met met wezens van meer inzicht, meer kennis, meer wijsheid en met hoogstaande ideeën, die in staat moeten worden geacht begrip te hebben voor de acute problemen, die de ondergang van de mensheid kunnen inluiden en die hiervoor zeker een oplossing aan de hand kunnen doen. Deze ontzagwekkende perspectieven liggen binnen het bereik der mensheid, mits zij zich openstelt voor de Tekenen des Tijds’.

Aldus de heldere levensles van Opa, die en passant bevestigt deze formatie gemaakt te hebben.

2015-02-11 20_01_17-FW_ Artikel Kosmische levenslessen jan. 2015 - frankbonte@gmail.com - Gmail

 

 

 

 

 

 
Bijzondere ervaringen

Wat te denken van onverwachte ontmoetingen met Opa, Oma en Jonge vrouw en diepgaande

gesprekken, zoals:

. bezoek van een ‘meteropnemer’ en ‘postbode’, die zich later als Opa en Oma manifesteerden

. het letterlijk spelen van het spel: ‘Mens erger je niet’ (cadeau Opa) met op de kaartjes teksten met

felle kritiek op onze samenleving

. verschijning licht-bol waaruit twee stoeltjes tevoorschijn kwamen waarop Opa en Oma gingen

zitten en bij hun weggaan alles weer ingeklapt werd.

. manifestatie van Opa en Oma in een licht-bol tijdens de lezing in Steenbergen (2-10-2014); vooraf

aangekondigd – reserveer 2 stoelen! – en content over de invulling van de avond

. gesprek met een ‘non’ (jonge vrouw) in een Luxemburgse kerk

. irritatie Opa over een uitspraak van Sjaak – het levert hem een scheenschop op – bij tractor op

proefveld.

. Opa en Oma laat in de avond plotsklaps zittend in de tuinstoelen met dito spirituele ‘preek’

enz. enz.

 

 

Levenslessen ‘Jonge vrouw’:

“Een teken van spirituele volwassenheid:

afstand doen van de illusie van eigen baas zijn.

Het leven kan niet worden gevonden

wanneer jullie niet naar het licht gaan.

Wie zijn leven verliest zal het vinden.

Géén beschaving is perfect, alleen het AL”

 

 

 

 

 

Ten slotte

Het moge duidelijk zijn dat deze beknopte uitweiding over de inhoud van dit boek een meerwaarde voor onze geestelijke ontwikkeling kan betekenen. De waarschuwingen van ‘Opa-Oma-Jonge vrouw’ zijn zo indringend van karakter omdat zij gerelateerd zijn aan hun eigen negatieve ervaringen, waarvoor zij ons willen behoeden.

Veelvuldig komen in het boek directe verwijzingen voor met betrekking tot gedrag en intenties van de elite op weg naar een Nieuwe Wereld Orde.

Regelmatig vallen daarbij de schellen van de ogen. Het verandert ons totaalbeeld van de wereldsamenleving drastisch, mede bevestigd door de relevante artikelen op de website WantToKnow.

Het medium Sjaak fungeert daarbij heel persoonlijk als doorgeefkanaal. Een concrete opdracht aan hem is om het tarwe-veredelingsproces gewoon voort te zetten. Het is van essentieel belang om actiegerichte maatregelen te nemen om ons desastreuze leefpatroon te doorbeken.

Wijzelf zijn immers verantwoordelijk voor de instandhouding van een leefbare Aarde.

Kortom een actieplan wat wij allen ter harte moeten nemen.

 

Op weg naar persoonlijk out-of-the-box denken!’

 

 

 

 

Tilburg, januari 2015

Aad van der Hout

Sjaak Damen

 

 

 

 

Interesse?

Het boek ‘Kosmische levenslessen’ (A4/256 pag./100gr.papier/32 kleurenfoto’s) à E 15,- (excl. verz.kosten) kan besteld worden bij: Sjaak Damen (Steenbergen) E: [email protected] of Aad van der Hout (Tilburg, co-auteur) E: [email protected]

Eveneens nog verkrijgbaar: ‘Werkelijkheid of fictie’ (A4/226 pag./100gr. Papier/40 kleurenfoto’s) à E 15,-

x