Doorbraak E-Cat en koude kernfusie

RossiUncleSam (Small)Afgelopen woensdag 8 oktober is eindelijk het langverwachte onafhankelijke testverslag over de E-Cat van Andrea Rossi is gepubliceerd. De E-Cat produceert grote hoeveelheden hitte dmv koude kernfusie, iets dat door de gevestigde wetenschap altijd als onmogelijk is betiteld, maar het testverslag is onomstotelijk, het werkt wel degelijk zoals Rossi altijd heeft beweerd.

Op de website www.e-cat.co.nl besteedt Paul Harmans al een aantal jaren aandacht aan de E-Cat en de laatste dagen is hij nu constant bezig met vertalen van artikelen en beantwoorden van vragen. Hij heeft ook een artikel geschreven dat duidelijk uit de doeken doet hoe het zit met de koude kernfusie en de E-Cat van Rossi en de sensationele bevindingen van het onafhankelijke testteam bestaande uit 7 Europese wetenschappers afkomstig van drie universiteiten.

 

zie ook Wanttoknow

zie ook Earth-matters

Aanvulling van 0.ter.
http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf
Na bestudering van dit rapport blijkt dat het geleverde vermogen is bepaald door de temperatuurmeting aan de buitenkant van de reactorbuis a.d.h.v. berekeningen van de straling en de convectie.
Volgens diverse grafieken op blz. 23 en 24  blijkt dat in redelijke stabiele situaties de netto output 2300Watt was (en geen 1950W volgens mijn eerdere berekening), de input 1390W en de totale output zou dan zijn geweest 2300W+1390W=3690W ofwel een COP van 3690/1390=2,65 en dus geen gem. 3,4 !!!!???

Ook de omzetting van stralingswarmte+convectiewarmte in stoom t.b.v. een turbineaandrijving met generator is nog een hele grote stap verder! Desalniettemin is dit toch weer een grote mijlpaal!

 

update okt. 2020     https://youtu.be/PSVTg_yfwgg  zie ook www.vrijeenergiemachine.nl van WimV

update 18 juni 2018
An interview with scientist Russ George, about his view that cold fusion is a nuclear reaction and a legitimate, safe and low-cost source of energy for the future.
Hier het artikel waarom wetenschappers er niet in geloven. Want dan moeten ze hun eerdere visie herzien. Hoe kortzichtig kan men zijn.