Masaru Emoto is overleden

emotoLieve vrienden van Masaru,

Vanochtend vroeg is Masaru overleden (17 oktober 2014) . Zijn vrouw was bij hem.

Sinds hij ziek werd in Shanghai, heeft hij zoveel liefde en dankbaarheid ontvangen van zijn dierbare vrienden van over de hele wereld. Hij was erg bemoedigd en blij om uw soort berichten te ontvangen met liefde.

U mag geen gebruik maken van Adderall als u glaucoom, een overactieve schildklier, ernstige agitatie, matige tot ernstige hoge bloeddruk, hart-en vaatziekten of coronaire hartziekten, of een geschiedenis van drugs-of alcoholverslaving. Heeft Uw Kind ADHD? Het Herkennen Van Tekenen, Het Vinden Van De Behandeling Opties.
Gebruik geen Adderall als u hebt genomen van adderallglobal.com een MAO-remmer in de afgelopen 14 dagen, inclusief isocarboxazid, linezolid, methyleen blauw injectie, phenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine, en anderen. Adderall kan worden gewoonte-vorming. Nooit deel dit medicijn met een ander persoon, in het bijzonder iemand met een geschiedenis van drugsgebruik of verslaving. Het gebruik van dit geneesmiddel verkeerd kan leiden tot de dood of ernstige bijwerkingen op het hart.
Information: nulpuntenergie.net

Zijn laatste woord was “Arigato”. (“Thank you” in het Japans) Wij geloven dat zijn laatste woord was aan u, iedereen. Hij was zo dankbaar voor jullie en bedankt jullie allemaal zo heel veel.

Hij placht te zeggen: “Het leven is liefde, die is een geschenk van God en de ouders, en de dood is dankbaarheid voor het gaan naar een nieuwe dimensie”. Dus nu is hij in een andere dimensie en blijft om te kijken over ons hartelijk met liefde en dankbaarheid.

We gaan voor het uitvoeren van zijn missie van het verspreiden van de kracht van de “liefde en dankbaarheid”.

Wij danken u hartelijk voor het aanbieden van gebeden voor Dr Emoto, en stuur je liefde, licht en dankbaarheid aan hem nogmaals.

Met veel liefde en dankbaarheid,

IHM Staff

皆様 (English Message is at the bottom)

今朝0:50分、父、江本勝は安らかに永眠いたしました。71歳でした。
母に看取られて、静かに逝きました。

上海で倒れて以来、世界中の皆様からたくさんの祈りのメッセージをいただきました。
病床の父にそのメッセージを読み上げてあげると本当にうれしそうにしていました。
父は皆様の愛で生かされていたと思います。

私達にとってはかわいらしいお茶目な父でしたが、世界中の皆様からも愛されて、本当に幸せな人生だったと思います。父は亡くなってしまいましたが、父がライフワークとしていた「愛と感謝」の力をこれからも広めていくために、家族、そしてIHMスタッフ一同がんばって参ります。どうか皆様のお力をお貸しください。

父の最後の言葉は「ありがとう」でした。

世界中の皆様に愛と感謝を込めて。

江本勝 子供一同

お通夜は10月20日(月)19時から、告別式は10月21日(火)11時から、浦安市斎場http://www.urayasushi-saijou.info/ で執り行われます。父と直接面識のある方、ない方も、お時間のご都合がよろしければぜひ、お立ち寄りください。父はフェイスブックの皆様と交流するのが大好きでした。できるだけたくさんの方々とお別れをさせていただきたいと思っております。

Dear Facebook friends of Masaru,

Early this morning, Masaru has passed away. His wife was with him.

Since he became ill in Shanghai, he has received so much love and gratitude from his dear friends of all over the world. He was very encouraged and happy to receive your kind messages with love.

His last word was “Arigato”. (“Thank you” in Japanese) We believe his last word was to you, everybody. He was so grateful for you and thanked you all so very much.

He used to say, “Life is LOVE which is a gift from God and parents, and DEATH is gratitude for going to a new dimension”. So now he is in another dimension and continues to look over us warmly with love and gratitude.

We are going to carry on his mission of spreading the power of “love and gratitude”.

We thank you very much for offering prayers for Dr. Emoto, and please send your love, light, and gratitude to him once again.

With much love and gratitude,

IHM Staff

Bron: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203242580086949&set=a.1539797696526.2073677.1282414340&type=1&theater