Energie-unit en zijn terugverdientijd

We kunnen onze vrije energie unit reeds bij de Keshe Foundation bestellen.
Voor € 500,00 aanbetaling zul je een van de eerste zijn die kan profiteren van zijn voordelen.
Maar wat zijn die voordelen?

 
Dick heeft ze voor ons op een rijtje gezet.

bron: www.FreeEnergy4All.nl

 p>

Voorbeeld terugverdientijd Vrije Energie-unit:                                                  30-11-2011    

www.FreeEnergy4All.nl/terugverdientijd                                                                                                    
 
Stel vermogen  Vrije Energieunit: 5kW
Opbrengst/jaar 5x24x365=43.800 kWh
Stel eigengebruik               4.000  kWh (gerekend met
 bovenmodaal gezin+ ca20%)
terugpompen in het net      39.800 kWh
prijs zelf te betalen             0,22 €/kWh
prijs terug van GEB        0,085 €/kWh (incl. BTW; is op 24mei’11 schriftelijk bevestigd door Eneco)
saldering: 4.000kWh a 22ct=   € 880,- 
 (tot 5.000kWh krijg je dezelfde prijs als je normaliter aan het energiebedrijf moet betalen (dit heet “salderen”).
opbrengst zelf:  4.000×0,22=     € 880,-     
terug in net:       39.800×0,085= € 3.383,-       
Totaal:                                        € 4.263,-   
Stel investering incl. aansluiting: € 4.000,- 
Terugverdientijd:   € 4.000/ € 4.263=0,94jaar, m.a.w. 
 na 1jaar hou je elk jaar een bedrag van € 4.263,-/12 =355,-/maand netto over!
 
PS: Ik ken inmiddels 2 bedrijven die bereid zijn volledig te “salderen” tegen het volle tarief dus a ca €0,22/kWh
Dit zou een nog snellere terugverdientijd betekenen!
Hierbij een aanvullende beschouwing over het terugleveren van energie aan het openbare net.
Ik ben er steeds van uitgegaan dat als je gratis (Vrije-) Energie hebt dat het dan ook zinvol zou zijn om ook de CV(-warmte) elektrisch te voeden met deze gratis energie dmv bv. een boilersysteem.
Door de terugleververgoeding, die ik doorkreeg van o.a. Eneco, kom ik nu tot een geheel andere conclusie nl. dat als een m3 aardgas €0,60/m3 kost, de terugleververgoeding €0,085/kWh bedraagt en de warmte bij verbranding van aardgas overeenkomt met 10kWh/m3 dan levert 1 bespaarde m3 aardgas wel €0,60 op maar hier staat een terugleververgoeding tegenover staat van                            10x 0,085=0,85 €/m3, dus 40% meer!

Conclusie: het is financieel veel aantrekkelijker om de CV gewoon op aardgas te houden. Er hoeft dan dus ook niet extra ge‹nvesteerd te worden in  een elektrisch boilersysteem + regelingen ed. Ook is dan een veel minder grote ingreep in ons huis noodzakelijk! Ook mogelijke piekbelastingen om voldoende warmte te genereren in de winter is daarmee mede opgelost.
Hetzelfde geldt voor de warmwater-voorziening ook al kan dat nog wel eens apart bekeken worden (vooral in de warmere perioden van het jaar).

Minstens zo belangrijk is de milieu-technisch  benadering: omdat er nu meer elektrische stroom in het net gepompt wordt is er dus weer minder stroom van milieuvervuilende kolencentrales (met een rendement van slechts ca 46%) nodig (of van gascentrales met ca 55%) terwijl een CV ketel met een rendement van ca 97% opereert.

Dit alles maakt het invoeren van een Vrije Energie unit een stuk eenvoudiger en levert uiteindelijk zowel financieel maar vooral ook milieutechnisch ook nog meer op!!

Voor de techneuten onder ons: de "bovenste" verbrandingswaarde (incl. condensatie van de waterdamp) van 1 m3 Gronings aardgas =35,17MJ (mega Joule); 1kWh=1kJ/sec x 3600sec=3600kJ.
1m3 aardgas komt dus overeen met 35170/3600=9,76kWh. Bij een rendement van de CV-ketel van 97% wordt dit dus 9,76/0,97=10; dus de warmte van 1m3 aardgas komt overeen met ca 10kWh.
(De verbrandingswaarde op "onderwaarde" dus excl. condensatie van de waterdamp is 31,65MJ/m3).

Ik hoop dat je dit verhaal kunt volgen want het betekent voor mij zelf een duidelijke andere kijk op het geheel. Energiewarme groet, Dick Korf